Köp Klimatkalkylator

Boken "En handlingsplan för Sverige"  beskriver hur IPCC och en stor del av världens

klimatexpertis räknat sista 40 åren med fel klimatkänslighet =cs =3.

Detta påverkar alla områden av klimatarbetet och är på väg att få katastrofala konsekvenser.

 

Därför testades en ny klimat-teori  år 2008 som gavs namnet "Scatterzone Theory".

Denna teori gav en perfekt prognos 2008-2021 medan IPCC's huvudprognos

( +2C  år 2100 450 ppm ) som utformade proposition,  klimatlag och NetZero,

utvecklar sig till en vetenskaplig katastrof.

 

Teorin beskrivs i denna bok som gavs ut Jan 2019

https://www.bod.se/bokshop/scatterzone-theory-1-bengt-ovelius-9789177859383

 

 

Scatterzone Climate Calculator är en unik programvara som gör det möjligt

att provköra atmosfären med godtycklig klimatkänslighet

och godtycklig tidskonstant mellan CO2 och temperatur.

Då börjar det klarna varför IPCC räknat så fel under så lång tid.

 

Denna kalkylator kräver inga vetenskapliga förkunskaper och

den lämpar sig för företagare, myndigheter och politiker som behöver

försöka se in i framtiden och testa olika klimatpolitik.

Kalkylatorn berättar också hur mycket CO2 som måste tas bort

från atmosfären per år för att parisavtalet skall respekteras.

 

Detta är också ett viktigt verktyg för se till att inte IPCC ger

oss felaktig information framöver.

 

Med hjälp av denna kalkylator så blir hela klimatbilden logisk

och lätt att förstå.  Detta behövs för att utforma en fungerande

klimatpolitik

 

 

Kalkylatorn kostar 990 kr för enskild användare

Företag och myndigheter som köper 10 licenser har licens

att installera obegränsat antal program inom företaget/myndigheten.

 

Inköp: Sätt in beloppet på Picopuls AB Bankgiro 5092-6153

eller

Picopuls AB HANDSESS / SE93 6000 0000 0009 7272 5598.

Ange email

 

Leverans via email, normalt  inom  en dag.

Fri uppdatering under 1 år

 

 

 

 

 

clip4899