Köp Nu

clip8715

Zero-Zero  - klimat syftar till att komma tillbaka till år 1700 med  275 ppm CO2 och 0.8 ppm Metan.  

Detta är den enda tänkbara kvalitetslösningen. Med rätt teknik kan jordens atmosfär vara återställd inom 30 år.

Exakt matematik och innovativ teknik  gör detta möjligt.

Om klimatkänsligheten är  större än 3 så kommer  NetZero politiken att visa sig fullständigt verkningslös.

Det behövs i så fall rejälare tag. Enda långsiktiga lösningen och enda chansen att rädda parisavtalet

är att suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år, start senast 2025.  

Det ligger ganska enkel matematik bakom detta. Det huvudsakliga hindret för världen är felräkningen

från IPCC av klimatkänslighet=3.   Det slutliga vägvalet, utan återvändo ligger före år 2025.

Därför brådskar denna diskussion.

 

Köp här  


 

clip8716

Köp här  

 


 

Scatterzone Climate Calculator

clip4899--

Avsedd för  Windows 7, 10, 11

 

är en unik programvara som gör det möjligt

att provköra atmosfären med godtycklig klimatkänslighet

och godtycklig tidskonstant mellan CO2 och temperatur.

Då börjar det klarna varför IPCC räknat så fel under så lång tid.

 

Denna kalkylator kräver inga vetenskapliga förkunskaper och

den lämpar sig för företagare, myndigheter, politiker och journalister

som behöver försöka se in i framtiden och testa olika klimatpolitik.

 

Kalkylatorn berättar också hur mycket CO2 som måste tas bort

från atmosfären per år för att parisavtalet skall respekteras.

 

Med hjälp av denna kalkylator så blir hela klimatbilden logisk

och lätt att förstå.  Detta behövs för att utforma en fungerande

klimatpolitik.  Det brådskar.

 

Kalkylatorn visar på ett sätt som är enkelt att förstå

varför NetZero (NollUtsläpp 2045 ) inte kan fungera

när klimatkänsligheten är större än 3.

 

IPCC har under 40 år velat ge en bild av att jorden värms +3C för

varje fördubbling av CO2 halten.

IPCC har under 40 år också velat ge en bild av att tidsfördröjningen är

nästan noll mellan förhöjd CO2 och motsvarande temperatur.

 

Klimatkalkylatorn kan räkna med alla klimatkänsligheter och kan därför

blicka in i de fel som IPCC gett till världen.

 

Var och en kan nu själv skapa sig en bild av det man upplever som

sann klimatkänslighet. Därifrån kan en riktiga prognoser göras

och en helt annorlunda klimatpolitik kan utformas.

 

Vi gjorde själva en prognos med denna kalkylator år 2008 som

sedan kom att stämma exakt med NASA verkliga mätningar fram till 2022

 

IPCC's huvudprognos  för samma tid  (+2C år 2100 450 ppm ) blev katastrofalt fel

eftersom den baserades på fel klimatkänslighet (3).

 

Klimatkalkylatorn kan också med precision beräkna tidsfördröjningen

mellan ny CO2 halt och global temperatur.  

 

Denna tidsfördröjning som är en av de viktigaste faktorerna i klimatarbetet

tycks inte finnas alls i den värld som IPCC målar upp i sista rapporten 2021.

Kommentarer har sökts från IPCC och dess representant SMHI allt sedan 2008.

 

IPCC och SMHI tycks helt sakna verktyg för att räkna med olika klimatkänslighet.

Om man trots allt har dessa verktyg så brådskar det att beräkna sann klimatkänslighet

utifrån NASA's verkliga temperaturutveckling, samt beräkna hur denna

kraftigt höjda klimatkänslighet påverkar hur jordens temperatur utvecklas när alla

utsläpp är stoppade. Kommer utsläppsrätterna att falla ? Kommer hela NetZero-politiken

att falla?  

 

Detta är de viktigaste faktorerna i hela klimatarbetet och dessa faktorer är bannlysta

från press, media och politik.

 

 

 

Kalkylatorn kostar 990 kr för enskild användare

Företag och myndigheter som köper 10 licenser har licens

att installera obegränsat antal program inom företaget/myndigheten.

 

Inköp: Sätt in beloppet på Picopuls AB Bankgiro 5092-6153

eller

Picopuls AB HANDSESS / SE93 6000 0000 0009 7272 5598.

Ange email

 

Leverans via email, normalt  inom  ett par dagar.

Fri uppdatering under 1 år