Kort

 

Hela klimatpolitiken bestäms av en enda siffra, den så kallade klimatkänsligheten.

Om den exempelvis är 3, så stiger jordens temperatur +3C för varje fördubbling

av koldioxidhalten.

 

FN organet IPCC fastställer detta värde och klimatexperter använder detta resultat.

Om IPCC skulle ha fel, så blir tusentals vetenskapliga papper felaktiga och

vår klimatproposition och klimatlag blir fel.  NollUtsläpp 2045 riskerar att bli verkningslös.

 

Prof. Johan Rockström har skrivit en mycket viktig artikel i SVD där han kallar detta för

den kommande vetenskapliga jordbävningen.

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

Dr Peter Carter har varit granskare för IPCC-rapporterna och han har gett ut en bok:

"Unpresedented Crime". Förordet är skrivet av Prof James Hansen som lyfter

bokens trovärdighet till allra högsta nivå.  Dr Peter Carter menar att IPCC manipulerat

värdet på klimatkänsligheten. Skillnaden mellan 3 och 4.5 är skillnaden mellan liv och död

för allt liv på denna planet.

 

Det är bara kunskap hos folket som kan skydda oss för olika sorters manipulering.

Denna grund-kunskap måste förmedlas både i skolan och i press och media.

All makt ligger hos folket (Grundlagen).  

 

Om siffran är över 4.5 så det krävs en koldioxidsanering i planetarisk skala. NetZero kanske kan

reducera utsläppen med 40 Gton fram till 2045.  Under denna  tid måste dock 3700 Gton bort

från luft och oceaner. NollUtsläpp 2045 (NettoNoll, NetZero)  kan alltså bara hantera 1% av klimatkrisen.

Resterande 99%, som borde fylla press och politik just nu,  diskuteras inte alls.

Stor del av klimatexpertisen motsätter sig denna diskussion eftersom man annars går emot IPCC

samtidigt som egna vetenskapliga papper kommer att falla som korthus. (Vetenskapliga jordbävningen).

En väl menande expertis kan inte hjälpa att man blivit matad med manipulerad information.

Detta är djupt tragiskt.

 

Därför kan det inte finnas en viktigare uppgift i klimatarbetet än att finna det sanna värdet

på klimatkänsligheten.  Vi kan bara överleva klimatkrisen om vi bygger allt på sanning.

 

Klimatexpertisen synes ha stora svårigheter att räkna ut klimatkänsligheten. Man försöker

bygga datormodeller av jorden och sedan köra allting sekund efter sekund.

Det krävs komplexa modeller och det krävs enomt långa körningar i snabba datorer.

De resultat som kommer ut ur dessa modeller väcker misstanken att forskarna i

stor utsträckning förlorat överblicken över dessa komplexa verktyg.

Klimatforskarna Dyke, Whatson och Knorr säger:  Istället för att konfrontera våra tvivel beslutade vi forskare att konstruera allt mer avancerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset för vår feghet är att vi måste hålla tyst om ..... att det krävs en koldioxidsanering i planetarisk skala.

I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi att delta i fantasin om "NettoNoll". Vad kommer vi att göra när verkligheten slår till? Vad kommer vi att säga till våra vänner och nära och kära om att vi inte har talat ut nu?   Att berätta sanningen 2050 är  för sent.

 

Forskaren Örjan Hallberg gjorde genialt genombrott kring 2005, som inte uppmärksammades alls.

Han räknade klimatet i omvänd ordning, en sorts reverse engineering. Han utgick från jordens verkliga CO2 halt  och temperatur under en lämplig  tidperiod tillbaka.  

Det blir en mycket enkel matematisk modell som varje grundskole-elev kan förstå.

 

Modellen ser ut så här:  En viss klimatkänslighet =cs bestämmer vilken temperatur jorden

uppnår med en viss CO2-halt och tidsfördröjning RC.  

Den temperaturen är t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2)

enl. den 120 år gamla formeln, som utgör själva definitionen för klimatkänslighet.

Ingenting annat behövs.

 

Dessa enkla rader text kan ha större matematisk kraft än summan av alla klimatsimuleringar

som ligger till grund för IPCC, SMHI och klimatpolitiken.

 

Nu är det bara att köra denna modell i ett excel-ark, och prova alla kombinationer av cs och RC

När modellen stämmer med verkligheten så har man en fungerade modell.

 

Detta kan vara det enklaste sättet att räkna ut de två nyckeltal som bestämmer hela vår framtid:

 

Klimatkänsligheten=36 C

Tidsfördröjningen =RC= 700 år.

 

Detta kan vara ett extremt  intressant vetenskapligt genombrott i all sin brutala enkelhet.

Under 15 år har idén testats gentemot olika klimatexperter utan att någon kunnat

peka på något fel. Denna diskussion måste fortsätta. Sanningen kommer att segra.

 

Med dessa värden kan man äntligen göra fungerande prognoser och man kan dra helt

avgörande slutsatser som behövs för att vi skall överleva klimathotet.

 

Vi gjorde en prognos år 2008 efter denna princip och den stämde exakt fram till 2023.  Under samma period skrev IPCC  "Summary for policymakers" och angav +2C år 2100 vid 450 ppm. Alla har nu facit som visar att detta blev katastrofalt fel. Ändå hann detta komma in i proposition 2016/17:146  och klimatlag 2017:720. (Ref bifogad bild)

clip8709

 

Varje skol-elev borde köra denna enkla beräkning i excel. Då har våra barn ett kraftfullare

verktyg än IPCC, SMHI och Klimatpolitiska Rådet för att förstå och överleva klimatkrisen.

De ansvariga organisationerna har under sista 15 åren vägrat att ens titta på detta.

SHMI's jurister förbjöd sina forskare att kommunicera, diskutera och utvärdera dessa

nya tankar med mig.

 

Detta ligger i linje med Greta: När inte de som är vuxna kan ta ansvar så måste barn och

ungdomar  ta ansvar. De vuxna, som  får betalt av svenska folket att hantera klimathotet

har under 15 år vägrat en öppen diskussion som handlar om denna geniala enkelhet.  

 

Några av de viktiga slutsatserna av en korrekt klimatkänslighet:

 

NetZero (NollUtsläpp 2045) kan inte fungera eftersom temperaturen inte tvärstannar

när alla utsläpp upphör.  Om alla utsläpp stoppas redan idag så fortsätter temperaturen

uppåt under ytterligare 700 år. Alla kan också förstå varför:

 

Världen har sedan år 1700 släppt ut 3700 Gton för mycket CO2 som nu finns i luft och oceaner.

Allt detta måste bort. Det är lätt att räkna ut att 200 Gton CO2 måste bort per år,

start senast år 2025 för att följa det kloka politiska beslutet att ligga under +1.5C

Varje år släpps 37 Gton CO2 ut.  Det är 1% av det som redan finns

Det är 3700 Gton som driver temperaturen. Jorden märker inte ens om enstaka

års utsläpp försvinner.

 

IPCC och många klimatexperter förmedlar bilden av att 37 Gton driver temperaturen, som

tvärstannar när dessa 37 Gton upphör och man ger en bild av att 3700 Gton saknar

betydelse.

 

Därför läggs all fokus på vindkraft, elbilar, solceller osv..... Allt detta är naturligtvis bra

men alla måste bli medvetna om att dessa åtgärder tillsammans bara kan lösa 1% av problemet.

Klimatforskarna Dyke, Whatson och Knorr säger: Att berätta sanningen 2050 är  för sent.

 

All kraft måste läggas på att suga bort 200 Gton CO2 och 5 Gton metan per år,

start senast 2025. Detta är ENDA chansen att hålla jorden under +1.5C.

Våra politiker har ju redan beslutat att följa Parisavtalet.  

Var finns politikernas respekt för sina egna beslut ?

 

Detta projekt kommer att kräva BNP i insatser  och inga politiker vill ens tänka sig

detta mått av möda. Men det finns omvälvande ljusglimtar.

 

Metan är ett perfekt bränsle för flyg, båtar och bilar. En rovdrift på 5 Gton metan/ år

kommer att sänka växthuseffekten ner till 1970-talets nivå.  

Världens största oljekälla finns i atmosfären och den kan lösa hela energikrisen och

troligen betala hela den dyra notan för att  får bort 3700 Gton CO2 inom 20 år.  

Hundratals liknande idéer måste lyftas fram till diskussion. Då kan vi finna en

extremt bekväm väg in i en ny värld, med ständigt ökande välstånd.

 

NollUtsläpp 2045 är fusklösningen som leder till bottenlöst elände, om den inte

kombineras med att börja backa växthusgaser redan nu.

 

Ett enda klimatmål kan fungera fullt ut:

Vi måste GARANTERA att våra ungdomar kan fira 50-årsdag i en totalt

reparerad atmosfär med 275 ppm CO2 och 0.8 ppm Metan, som år 1700.

 

Klimatforskaren Wolfgang Knorr frågade i en Tweet: Behöver vi fler IPCC rapporter?

 

Svaret är nej.  Vi behöver bara tänka på siffrorna 200 Gton CO2 och 5 Gton metan /år,

start senast 2025. Enkel matematik visar att detta är enda vägen att överleva klimatkrisen.

Manipulerade klimatsiffror från IPCC skapar istället en klimatkatastrof enl Dr Carter,

eftersom de rätta åtgärderna uteblir.

 

Om Dr Carter har rätt, så har IPCC , SMHI och Klimatpolitiska Rådet fört svenska folket

och riksdagen bakom ljuset på ett sätt som saknar motsvarighet i landets historia.

Som ett första brådskande steg så måste detta upp till analys i konstitutionsutskottet.  

 

Om Dr Carter har rätt, så handlar det hela om manipulering där

IPCC , SMHI och Klimatpolitiska Rådet står i centrum. Dessa instanser som har betalt

av svenska folket för att plocka fram sanningen.  

 

Bästa skyddet mot manipulering och fake news är kunskap.

Under kapitlet "Matematik för ungdomar" visas hur var och en själva kan överblicka

klimatsituationen.  Lärare skulle kunna bidra stort till medvetenheten genom att låta

elever räkna igenom den enkla matematik som Forskaren Ö. Hallberg föreslog.

 

Kunskap leder till fungerande lösningar. Detta kommer att motverka rädsla inför framtiden.

Vi kan garanterat lösa klimatkrisen och redan nu ta bort den ångest som beskrivs i följande rader:

 

SVT skrev 2023 0224: Forskarens förklaring till minskade barnafödandet: Oro för framtiden

 

Psykologtidningen: Sex av tio ungdomar känner stor eller extremt stor rädsla för klimatförändringar och en majoritet upplever att politikerna sviker dem.

 

fof.se: Larm om klimatångest från världens unga

Åtta av tio unga har klimatångest. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden och över hälften känner sig svikna av sina regeringar. Det visar en undersökning där 10 000 unga runt om i världen har medverkat.

 

Aftonbladet  I Sverige knaprar en av tio tjejer mellan 18-24 år antidepressiva läkemedel.

Enligt Karolinska Institutet ökar antalet unga som tar sitt liv ökar med en procent för varje år.