Kungliga Vetenskapsakademien

 

Vg klicka på denna länk...

Lennart Bengtsson

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"