Lägre klimatkänslighet

Flera studier pekar på lägre klimatkänslighet"

 

https://www.dn.se/debatt/flera-studier-pekar-pa-lagre-klimatkanslighet/

 

Att vi bedömer sannolikheten som ännu lägre beror på att flera studier under senare år pekar mot en mindre klimatkänslighet än vad som antogs i IPCC-rapporten från 2007. Den blygsamma uppvärmningen som uppmätts under senare år pekar i samma riktning. En lägre klimatkänslighet innebär en dämpning av framtida temperaturscenarierna.

 

Såväl Christian Azar (22/1) som Markku Rummukainen och hans kolleger (25/1) menar att en temperaturökning på 4 grader

under detta sekel inte är så osannolik som vi hävdade

 

Lennart Bengtsson

Deliang Chen

Marie-José Gaillard

Henning Rodhe

Samtliga är klimatforskare och ledamöter av Vetenskapsakademien.

 

Kommentar av Bengt Ovelius:

artikeln skrevs 2013 01 28 och där står

 

"Den blygsamma uppvärmningen som uppmätts under senare år pekar i samma riktning"

 

Författarna syftar troligen på den blygsamma temperaturutvecklingen i gula cirkeln.

clip4968

Dock är det så, att om man räknar med rätt klimatkänslighet  så är stabiliseringstiden för ett visst utsläpp ca 700 år.

Det innebär att de utsläpp vi hade 2000-2010 inte visar sin fulla, globala temperaturverkan förrän om ca 700 år.

 

År 2000 var det 370 ppm och denna tidsperiods stabiliseringstemperatur ligger på ca +15C.

Om punkten för +0C sätts till 275 ppm så ligger den aktuella perioden ca 100 ppm senare.

Det logaritmiska sambandet mellan vår planets CO2 och temperatur kan som grov tumregel

uttryckas som t = 1.443 * cs * ln(ppmCO2/275)

När innehållet i den gula ringen stabilserats om 700 år så motsvarar det klimatkänslighet=cs=36

 

Man kan knappast säga att 10 års lägre temperaturutveckling kan tyda på en lägre

klimatkänslighet, när vi har att göra med ett förlopp som stabiliseras på 700 år.

 

Det ser ut som om författarna och medlemmarna av vetenskapsakademien inte förstår

klimatkänslighetens sanna natur.

 

Det kan också förklara att årets nobelpris är  en hyllning till en ännu felaktigare klimatkänslighet

(2.3) än den som IPCC förespråkar (cs=3)

 

https://ppm.today/index.html?nobelpriset-2021.htm

 

Detta är allvarligt eftersom hela vår civilisation hotas av dessa fel.

 

Alla är välkomna att dela sina tankar och att bidra med bevisföring som bekräftar eller dementerar.

 

Vi måste snabbt nå en sann klimatuppfattning  - därtill hör att NollUtsläpp 2045 inte kan fungera.

 


 

Bäste Ovelius

Jag tror att nämnda personer är mer eller mindre väl så insatta i klimatfrågan som Ni.  Jag har ingen kunskap om Era credentials. Jag har själv skrivit en populärvetenskaplig i ämnet som jag gärna refererar till  (Vad händer med klimatet - ISBN 978-91-88729-26-2)+ ett större antalvetenskapliga artiklar.  De kan kanske bidraga till ytterligare insikt i ämnet. Princeton Primers ( finns på Amazon) har vidare ett antal böcker som  bör ytterligare och fördjupat kunskap i ämnet.

Med vänlig hälsning

Lennart Bengtsson


Lennart,

Experter och professorer står till svars inför de fakta som naturlagarna ger oss.

Denna animering (längst ner) består bara av fakta:

Pinnen är NASA mätningar i när-tid (< 100 år)      Icke stabiliserade

Molnet av punkter är Vostok mätdata (Stabiliserade av en tidsrymd mycket större än 100 år)

Ur pinnens lutning kan man räkna ut den tid det tar för pinnen att bli stabiliserad och flyta in i molnet.

Detta illustrerar kristallklart anledningen till att du under så många år tyvärr tänkt fel om klimatkänsligheten,

likaså årets nobelpristagare  Professor Syukuro Manabe. Ni har båda stirrat er blinda på ostabiliserade data.

Våra chanser att överleva klimatkrisen stiger radikalt när vi förstår sammanhangen och utgår från fakta.

Jag pratade med en fysiklärare på gymnasiet. Han sa att detta är elementärt och står utom all diskussion.

Därav följer att NollUtsläpp 2045 inte kan fungera.

Vi svenska medborgare, som betalar din lön skulle föreslå att du skriver en ny bok och korrigerar alla fel

som hotar vår och våra barns framtid. Klimatkrisen visar sig  36/3= 12 ggr kraftfullare när man börjar räkna med

korrekt klimatkänslighet. Klimatvetetskapen har en stor vit fläck som är outforskad eftersom du och många andra

forskare använt fel klimatkänslighet i ca 40 år. Beviset som är tungt och kristallklart finns i nedanstående  animering.

Jag har själv skrivit två böcker om detta men naturlagarna bryr sig inte om vilken titel vi har eller hur många böcker vi skrivit.

MVH Bengt Ovelius

 

 

climatesensitivity2