Långsiktig klimatstrategi

Pressmeddelande från Miljödepartementet

 

Sverige lämnar in sin långsiktiga klimatstrategi till FN

 

Publicerad 11 december 2020

 

Sverige har lämnat in sin långsiktiga klimatstrategi till FN. Strategin

är en del av Sveriges arbete under Parisavtalet och innehåller

ambitiösa utsläppsmål och åtgärder som ska driva på klimatomställningen

i Sverige i linje med Parisavtalets mål.

 

Parisavtalets övergripande mål är att den globala uppvärmningen ska

hållas väl under 2 grader, och helst under 1,5 grader. Enligt IPCC

behövs det snabba, långtgående förändringar av aldrig tidigare skådat

slag i alla delar av samhället. Alla länder uppmuntras att under 2020

lämna in långsiktiga strategier för hur man ska uppnå detta.

Strategierna kan sedan vägleda ländernas fortsatta arbete under

avtalet.

 

- Sverige var ett av de första länderna i världen att anta ett netto

noll-mål, och strategin återspeglar det mycket ambitiösa målet. På så

sätt visar vi också internationellt ledarskap, och visar för andra

länder att omställningen är möjlig, säger miljö- och klimatminister

Isabella Lövin.

 


Om

 

Hela världen blir utsläppsfri 2025

Klimatkänsligheten=36

 

så är parisavtalet brutet år 2035 och global temperatur utvecklar sig efter grön linje.

Se klimatkalkylatorn https://ppm.today/calc/

 

clip4920

 

 

Genom positiv återkoppling så stiger den gröna kurvan tyvärr ännu snabbare. (metan mm.)

 

Eftersom IPCC+SMHI  använt den felaktiga klimatkänslighet=3 så saknar men helt förmågan

att göra denna typ av prognos.


 

Klimatkalkylatorn är unik därför att den kan räkna med alla värden på klimatkänslighet.

Därför kan vi sätta oss in i de fel som IPCC och SMHI  gör.

 

Om man bestämmer sig för felaktig klimatkänslighet=3  så träffar vi exakt IPCC gula punkt,

+2C vid 450 ppm. Då måste tidskonstanten justeras ner till 25 år så att

den fantasivärld vi skapar stämmer med NASA verkliga mätningar (svart kurva)

Hurra ! I denna låtsasvärld så klarar vi precis parisavtalet, förutsatt att

alla världens utsläpp stoppas år 2025.

 

 

 

clip4921

 

 

Nu är det så, att en korrekt teori skall passa in i verkligheten på alla fronter:

 

Linjen för klimatkänslighet=3 passar inte alls med iskärnorna

Linjen för klimatkänslighet=3 passar inte alls med NASA info om 400 C vid 100% CO2

Linjen för klimatkänslighet=3 ger bara +36 C när atmosfären har 100% CO2

Svart och grön kurva till höger fullständigt skriker att teorin inte stämmer

Teorin ger 70 år fel när vi tidsbestämmer +2 C till år 2100

 

Alltså kan alla lätt se att klimatkänslighet=3 måste underkännas på alla fronter.

Trots dessa kristallklara fakta så har IPCC fastnat i klimatkänslighet=3  och

hållt fast vid detta i 40 år.  Professor Svante Arrhenius hade ett korrektare värde

än IPCC på klimatkänsligheten för 120 år sedan.

 

När en främmande civilisation undersöker resterna av jorden om 10,000 år

så blir man förvånade över att undergången av civilisationen berodde på

att den samlade expertisen inte klarade att räkna ut rätt klimatkänslighet.

Denna felaktiga siffra gjorde det omöjligt att räkna fram prognoser.

Hur kunde en hel värld lura sig själva till total undergång ?

När varje barn kan se att klimatkänsligheten är omkring 36 (bara att räkna rutor)

När varje barn kan se att IPCC's punkt är placerad helt utanför verkligheten.

 

clip4826

 

 

 

SLUTSATS

Sveriges långsiktiga klimatstrategi som är inlämnad till FN kan inte ha avsedd verkan - främst därför

att IPCC och SMHI har vilselett folket och politikerna genom att räkna med en grovt felaktig klimatkänslighet.

 

Globala temperaturen stiger med 0.035 C/år nästan vad vi än gör.

Därför är första kurvan rätt, beräknad med klimatkänslighet=36

 

Det brådskar att ta upp detta katastrofala fel från IPCC + SMHI till omgående diskussion.

 

Det är  IPCC + SMHI som behöver granskas. Därför får inte dessa experter stoppa

denna obekväma granskning.  Vi måste igenom detta innan en fungarande klimatpolitik kan utformas.

 

Vi kan se samma fel från olika håll. Nedanstående kurvknippe finns i IPCC senaste 2021-rapport.

Den visar att temperaturen stannar när utsläppen upphör. Denna fantasivärld är fel.

Hela kurvknippet skall vinklas upp eftersom 3000 Gton i atmosfären ger dagens 0.035 C/år

Dessa 3000 Gton försvinner ju inte om man sparar på utsläpp.

 

 

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

Kurvorna från IPCC är felaktiga och farliga. När dessa faller så faller också sveriges långsiktiga

klimatstrategi som är inlämnad till FN. NollUtsläpp 2045 har nästan ingen verkan på temperaturen.

Hela folus måste ligga på vad som skall göras istället.

 

Hundratals miljarder investeras i Sverige i klimatåtgärder som bara kan påverka 1% av klimatkrisen.

Allt utgår ifrån IPCC's felaktiga klimatkänslighet=3

När denna hamnar rätt (ca 36 ) så blir resten rätt.

 

Troligen har IPCC allt för många kockar.

Hur skall man annars förklara detta otroliga fel med klimatkänsligheten.?

 

Det allra allvarligaste är att detta inte får diskuteras.

 

Jag såg forskare som varnade redan 2001.

Själv varnade jag IPCC högsta ledning år 2008 och bifogade kurvor på

vad som händer om alla jordens utsläpp hade stoppats 2010.

Jordens temperatur stannar inte. Den fortsätter med ca  0.02 C/år under hundratals år framåt.

 

IPCC högsta ledning såg detta som mycket allvarligt och avsåg att diskutera med kollegor.

Sedan hördes ingenting.

 

Det har nu gått 20 år med ständiga varningar till IPCC, SMHI, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,

Riksdagen, Regeringen.  Nu har tiden runnit ut.

 

Är det så demokratin skall fungera ?