Lars J Nilsson

 

clip19076

 

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet och koordinerande huvudförfattare för den senaste IPCC-rapportens kapitel om industrisektorn. Foto: Anders Offesson