LennartBengtsson

Hej

Slutsats:

Jag har under några dagar trott att temperaturen verkligen kan stanna, vilket hade varit fantastiskt glädjande. Men hoppet bleknar bort nu.  

Tacksam att få hjälp med att följa detta resonemang vidare till en kristallklar slutsats som alla kan förstå  och som alla kan  ställa upp bakom .

Den grova tumregeln för förväntad global temperatur:    t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)=21C     cs=36  ppmCO2=413

clip4793

Ugnen håller alltså +21 C.  En skål med vatten, +1.1 C motsvarar oceanerna.

Vad som påstås är att ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C  i hundratals år tack vare cirkulation i skålen och transport

av CO2 till bottenvatten - trots att ugnen hela tiden håller +21C.

earth_oven_bowl_skal2

 

Det vore glädjande om skålen håller sig kall. Detta fysikaliska fenomen blir i så fall vår räddning.

Tacksam om en enad klimatexpertis kan bekräfta

1. att temperaturen fortsätter uppåt, när utsläppen är stoppade, så att klimatpolitiken kan rättas till.

2. alternativt förklarar så att alla kan förstå varför en skål med kallt vatten kan hålla sig kall  i 100 tals år i en varm ugn

 

Om utsläpp stoppas så håller sig ugnen på +21C konstant tillsammans med 413 ppm CO2. Detta gäller om det bara

är CO2 som styr. Men NASA har fastställt att oceanerna fördubblar sitt upptag av energi på 14 år.

Det innebär att ugnen är 21 x 2 = 42 C redan om 14 år. Detta måste bero på andra växthusgaser som metan

och H2O som triggas av ökande temperatur. Klimatet rusar verkligen nu.

Tack och Bästa hälsningar  Bengt

PS Diskussionen är här https://ppm.today/index.html?djuphaven.htm

 

 

 


 

On 2021-11-14 10:42, Lennart Bengtsson wrote:

 

Hej

Det ser ju verkligen illa ut. Vad tänker Du göra åt saken? Det är ju faktiskt en skandal om IPCC har räknat så fel. Möjligheten finns ju forfarande förstås att det kan vara Du som har tänkt fel. Åtminstone jag klarar inte av att följa Ditt resonemang.

Mvh

Lennart Bengtsson

 

 


Sun, 14 Nov 2021 12:59:52 +0100

 

Hej Lennart,

Tack för ditt svar.   Enda chansen att nå klarhet är en öppen diskussion.  Denna diskussion har vägrats unde de 20 år som jag följt detta tema.

Ni kan aktivt bidraga till att diskussionen kommer igång och att alla får komma till tals.

När man pratar med gymnasielärare i fysik så blir svaret: Detta är elementärt och utom all diskussion. Temperaturen fortsätter med samma fart

efter som de 3000 Gton "för mycket" som driver nuvarande ökningstakt 0.035C/år finns kvar.

Innebär detta att gymnasielärare är så mycket klokare än klimat-professorerna, eller är det tvärtom så att gymnasielärarna missat något ??

Jag har kallat detta tema för "Det genialt grymma felet" .

https://ppm.today/index.html?det-genialt-grymma-felet.htm

Ni klimatexperter har ännu tillräckligt med trovärdighet och inflytande för att kunna göra en avgörande insats. Missa inte tåget !

Det tre forskarna säger :   Forskare är en av de mest betrodda yrkena. Tillit är mycket svårt att bygga och lätt att förstöra.

Alltså är min vädjan: Agera så länge ni har trovärdighet och gör en insats för era egna barn.  

Temperaturen stannar inte när utsläppen stoppas.

Efter att ha räknat på detta i 15 år så är jag helt säker. Nu är det bara en tidsfråga innan alla står rådlösa.

Det är ju bra att få ner utsläppen med kraftfulla åtgärder men det är bara 1 % av lösningen.

Alla måste dra åt samma håll  och vi måste ha en sann bild av det problem som skall lösas.

När det  gäller mina tidigare projekt så har det varit typiskt att en professor är positiv  och 9 är emot. Så var det tex

när jag öppnade ett helt nytt vetenskapligt område: Den stackfria termoakustiken. (WWF har gjort video om detta)

Dessa 9 professorer lyckades stoppa hela projektet fastän empiriska bevis fanns för att kubukmeter luft per sekund

kunde kylas från +20 till -30 C.   Hade det inte skett så vore en värmepump framme idag med COP=10

(nästan gratis husuppvärmning)

Därför har Vinod Khosla sagt några sanna ord: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha bara inte experterna stoppar oss.

MVH Bengt