Letter

 

Bakgrund:

 

Mer än 200 medicinska tidskrifter uppmanar till brådskande åtgärder mot klimatkrisen.    I ledarartikeln, adresserad till  FN:s generalförsamling och Cop26-klimatmötet i Glasgow i november, står följande: "Inför

dessa avgörande möten vill vi - redaktörerna för medicinska tidskrifter

över hela världen -  uppmana till brådskande åtgärder för att hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen nere, under 1,5 °C, stoppa naturförstöringen och skydda hälsan.