Löfven på COP26

Löfven på COP26: ”Sverige är en stark röst här”

https://www.dn.se/varlden/lofven-pa-cop26-sverige-ar-en-stark-rost-har/

Text och foto

Sverker Lenas

Paul Hansen

 

 

 

I Sverige genomgår vi för närvarande en omställning till netto noll som går hand i hand med tillväxt,

jobbskapande och framväxten av ett starkare samhälle där ingen lämnas kvar i sticket, sa Stefan Löfven.

 

 

Sverige har haft naturliga förutsättningar.  Men det finns ett problem. Temperaturen stannar inte

när vi nått NollUtsläpp 2045. Den går vidare med ökad takt. Därför kommer man att upptäcka alltför

sent att hela klimatpolitiken var overksam. Ingen vill ens diskutera detta.

Jag var inbjuden till riksdagens klimatkonferens för att hålla ett kort anförande om detta

men när man förstod budskapet så stängdes dörren.

Tidingarna vågade inte ta upp detta så jag publicerade ett eget reportage från en

konferens i riksdagen som nog inte rapporterats alls i pressen

Mitt reportage är här

https://ppm.today/index.html?riksdagens-klimatansvariga.htm

 

Här finns också alla länkar och bevis för att det som sägs är seriöst ner i minsta detalj.

Regering och Riksdag måste agera på ett helt annat sätt för att klara denna krisen.

 

Ovanståend fakta har sopats under mattan i 20 år nu. Många har varnat men ingen

vill ens diskutera den viktigaste faktorn i hela klimatdebatten

 


Svar från DN

 

Hej ,

Efter att våra moderatorer granskat en av dina kommentarer, har du fått kommentaren borttagen.

Kommentaren som berörs fanns tidigare här och var enligt följande:

I Sverige genomgår vi för närvarande en omställning till netto noll som går hand i hand med tillväxt, jobbskapande och framväxten av ett starkare samhälle där ingen lämnas kvar i sticket, sa Stefan Löfven. Sverige har haft naturliga förutsättningar. Men det finns ett problem. Temperaturen stannar inte när vi nått NollUtsläpp 2045. Den går vidare med ökad takt. Därför kommer man att upptäcka alltför sent att hela klimatpolitiken var overksam. Ingen vill ens diskutera detta. Jag var inbjuden till riksdagens klimatkonferens för att hålla ett kort anförande om detta men när man förstod budskapet så stängdes dörren. Tidingarna vågade inte ta upp detta så jag publicerade ett eget reportage från en konferens i riksdagen som nog inte rapporterats alls i pressen Mitt reportage är här https://ppm.today/index.html?riksdagens-klimatansvariga.htm Här finns också alla länkar och bevis för att det som sägs är seriöst ner i minsta detalj. Regering och Riksdag måste agera på ett helt annat sätt för att klara denna krisen. Ovanståend fakta har sopats under mattan i 20 år nu. Många har varnat men ingen vill ens diskutera den viktigaste faktorn i hela klimatdebatten

Den har tagits bort med motiveringen:

Kommentaren tas bort då Dagens Nyheter inte tillåter länkar i kommentarer till t.ex. sociala medier samt icke officiella eller allmänt erkända sidor. Exempelvis nyhetssidor som inte är anslutna till det pressetiska systemet.


Nytt försök

I Sverige genomgår vi för närvarande en omställning till netto noll som går hand i hand med tillväxt,

jobbskapande och framväxten av ett starkare samhälle där ingen lämnas kvar i sticket, sa Stefan Löfven.

 

 

Sverige har haft naturliga förutsättningar.  Men det finns ett problem. Temperaturen stannar inte

när vi nått NollUtsläpp 2045. Den går vidare med ökad takt. Därför kommer man att upptäcka alltför

sent att hela klimatpolitiken var overksam. Ingen vill ens diskutera detta.

Jag var inbjuden till riksdagens klimatkonferens för att hålla ett kort anförande om detta

men när man förstod budskapet så stängdes dörren.

Tidingarna vågade inte ta upp detta så jag publicerade ett eget reportage från en

konferens i riksdagen som nog inte rapporterats alls i pressen

Mitt reportage är här

(Länken får inte visas i DN's kommentarer)

 

Här finns också alla länkar och bevis för att det som sägs är seriöst ner i minsta detalj.

Regering och Riksdag måste agera på ett helt annat sätt för att klara denna krisen.

 

Ovanståend fakta har sopats under mattan i 20 år nu. Många har varnat men ingen

vill ens diskutera den viktigaste faktorn i hela klimatdebatten

 


 

Kent Vanninen - nyss

Man hade ju gärna velat förstå varför inte nivåerna inte föll av eller att temperaturen påverkades när vi hade ett totalstopp. Men vad är den viktigaste faktorn?

 


Mycket bra fråga. Det är helt enkelt så att ett års globala utsläpp är 1% av den CO2 som redan finns. Dessutom tar det 700 år innan detta utsläpp har sin fulla verkan i global temperatur.  Om alla utsläpp stoppas idag så kommer vi efter 30 år inte att kunna se någon skillnad mot Business As Usual.  Då har det som redan finns av CO2 ökat med grovt räknat 30 % , vars temperaturverkan kommer till full rätt om 700 år.  Vi kan bara se grovt uppskattat 30/700= 4% av 30 års utsläpp.

Samtidigt blir det full kris i halvtid

Därför kan NollUtsläpp 2050 inte fungera. Man kan inte styra temperaturen på så kort tid som 30 år när systemen har en reaktionstid på 700 år.

IPCC har lovat i sista rapporten att global temp. stannar när utsläppen stannar. Detta  är fundamentalt fel men våra klimatprofessorer vill inte sätta båten i gugning. Trots allt måste vi ta tjuren vid hornen och våga diskutera igenom detta. På andra sidan finns en helt annan klimatpolitik baserad på sanning . Detta är lösbart ..dock på helt andra sätt - som inte får diskuteras idag.

 


Kent Vanninen - 28 minuter sedan

Oavsett är det bra att arbeta bort Co2 förbränning, googlade ditt namn, såg något om Metan hade 100 ggr större påverkan, är det det verkliga problemet?

 


Ja, det måste komma fram hundratals kreativa ideer som ser till helheten. Metan, som är ett perfekt bränsle, har 120 ggr större påverkan. Faktum är att om 1% atmosfärisk metan kunde tillsättas fossilt bränsle så blir detta bränsle klimatneutralt. Då kan vi nå klimatneutralitet årtionden tidigare och övergången till en ny värld blir bekväm för alla. Detta var uppe på Chalmers/General Assembly SIO Graphene konferens 27 april 2015 . Forskare gav tummen upp och Energimyndigheten som var med och gjorde mycket noteringar sopade allt under mattan eftersom IPCC givit klara besked att det inte är någon fara förrän efter år 2100, med +2C som är en ganska ofarlig temperatur.  Sådana innovationer kan inte komma fram förrän IPCC ger världen en sann bild av klimatet. Vi har väldigt långt kvar dit.

 


 

Kent Vanninen - nyss

Intressant lösning. Javisst att få bort Co2 , men jag tror det är mycket mer saker som händer i naturen som vi inte har koll på. Jag är lite orolig för att IPCC mer vill ha kontroll än dess verkliga innebörd kommer rädda klimatet. Vilket gör att man blundar för annat.

 


 

Snart kommer våra politiker att se att NollUtsläpp är verklingslös politik och det ger total rådlöshet.

Det går lätt att visa matematiskt att det bara finns en enda väg, både att rädda världen och rädda parisavtalet : Plocka bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan från atmosfären per år, start senast 2025. Detta är ett tvingande faktum. Ju snabbare vi inser detta, desto större chans finns det att klara krisen. Här finns stora ljusglimtar: Värdet av det utvunna bränslet metan motsvarar ungefär x 1000 ggr de norska oljeintäkterna. Denna faktor kan möjligen betala hela klimatomställningen och sedan ge gratis energi i varje villa. Denna typ av framsteg motarbetas idag av alla men är möjliga.  

Alla kommer ihåg hur Apple Smartphone fick tummen ner  av experten Ericsson, som hade kunnat köpa hela Apple.  Vi är i exakt samma situation nu.  Det som ingen har sett vill ingen tro på. Men naturlagarna inbjuder till att rädda klimatkrisen med metan som viktigaste verktyget.

Var finns övriga 100 lika bra ideer ?

Superentreprenören Vinod Khosla säger: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss. Paradoxalt nog är klimat-professorerna och IPCC den största bromsen genom att man under 40 år  använt fel värde på klimatkänsligheten, vilket i sin tur utformat NetZero-fällan. Vi måste få en sann bild av klimatet från IPCC och det brådskar.

 


 

Kent Vanninen - 39 minuter sedan

Kan bara be att du står på dig och fortsätter.

 

Kent Vanninen - 25 minuter sedan

Om jag har förstått dig rätt så skulle dagens temperatur egentligen inte ha med dagens utsläpp att göra. Men dagens utsläpp kan påverka temperaturen rejält mycket längre fram. Är det tanken?


 

Ja, så är det. Alla är överens om att år 1700 med 275 ppm CO2 är idealisk. Det är noll övertemperatur och noll uppvärmning. Mätningar på iskärnor visar att jorden nådde 285 ppm och +2C hela fyra gånger under sista 400,000 åren. Det finns alltså god grund att antaga att 285 ppm hör ihop med farliga +2C.

Prof James Hansen beskriver hur farligt detta var sist det inträffade under tidsperioden Eemian för 129,000 år sedan. Havet låg 10 m högre och superstormar kunde flytta 1000 ton tunga klippblock (stora som hus ). Vi är åter på +2C ca år 2037, men nu med nära 500 ppm CO2 istället.

Slutsats: År 1895 var det åter 285 ppm CO2. Hade alla utsläpp stoppats då, så hade jorden nått farliga +2C ca 700 år senare.  

Nuvarande 420 ppm gör att jorden är inställd på ca +25C som uppnås 700 år senare. Men på denna linje blir det farligt redan i början, vid +1.1 C

Om man räknar så, kan man äntligen göra riktiga prognoser.  Jag var osäker på detta 2008 men min prognos blev exakt rätt till år 2021. IPCC gjorde också en prognos som alla kan utantill : +2C år 2100 vid 450 ppm. Denna prognos finns inbyggd i proposition och klimatlag och den ligger ca 60 år fel när det gäller +2C punkten. Alla kan se detta rekordstora fel men ingen reagerar.  Alla behöver hjälpas åt så att denna diskussion kommer igång. Jag kan efter fattig förmåga bara gissa att IPCC förstår allt detta men vill dölja de tankefel man gjorde för 40 år sedan. Våra egna barn går under men professorernas goda rykte består.


 

Att temperaturen knappast styrs av avgaserna under en 30 års period får inte användas för att strunta i utsläppsminskningar.

NetZero skulle vara rätt politik 1850 för att undvika att 285 ppm uppstod 1895.

Jorden hade 2060 Gton CO2 år 1700 vid 275 ppm och 2130 gton år 1895 vid 285 ppm.  Vägen  från idealisk till farlig är alltså 70 Gton.  Om atmosfären genom ett under skulle återställas till 275 ppm nu idag, så är den förstörd igen på mindre än två år med nuvarande utsläpp.

Därför är det också uppenbart att all utsläppsbudget tog slut 1895.

Det krävs att 200 Gton CO2 per år tas bort från atmosfären.  Då har man redan första månaden sannolikt gjort mer än vad världen kommer att åstadkomma med en strikt NetZero politik fram till 2050 - som många länder ändå inte kommer att bry sig om. Utsläppen måste ner, men det vore ansvarslöst om världen går ner på knä med en strikt NetZero som ändå inte påverkar temperturförloppet .

Oändligt mycket bättre att göra något smart.