Löpsedel

Ny bok, kan köpas  8 september:

En handlingsplan för Sverige

 

Vår enda klimatpolitik "NollUtsläpp 2045" kan vara trefaldigt verkningslös,

vilket visas med både text och matematik i boken.

 

Ledande forskare skriver om samma sak: NetZero är en farlig fälla.

 

Allt detta visar att expertis och politiker står fullständigt handfallna inom kort

helt utan svar på vad vi skall göra,  om man tar sanning och naturlagar på allvar.

 

Den nya boken:  En innovativ handlingsplan skissar på vad som måste komma istället.

Denna diskussion måste komma igång och helst vara klar långt före Glasgow, November.

Vi måste tänka i nya banor för att klara klimat-krisen.

 

 

clip4897

 

 

1. Alla IPCC-planer som mänskligheten kan överleva

baseras på science fiction.

Det finns ingen annan väg  än att uppfinna oss ur klimatkrisen. Allt annat blir för dyrt.

 

IPCC har glömt att tala om detta för folket och politikerna.

 

Ref §1

 

 

 

 

 

2. IPCC har  räknat med fel klimatkänslighet i 40 år

med katastrofala konsekvenser.

Ett exempel: +2C kommer 60 år tidigare, inte år 2100 som de flesta fått lära sig.

 

 

 

3. NollUtsläpp 2050 är den enda klimatpolitik vi har.

Enkel matematik visar att den är trefaldigt verkningslös

 

1.Vi måste minska utsläpp med 10 % om året. Vi klarar 1% (Ref SVD)

2.Alla länder måste vara med. 10% ställer upp (?)

3.3000 Gton CO2 ger nuvarande 0.035 C/år ökning. Kan inte minska av minskade utsläpp.

 

Varje punkt för sig gör NollUtsläpp 2050 verkningslös.

Därför är nuvarande politik trefaldigt verkningslös.

Vi går rakt in i väggen och ingen vill öppna ögonen.

 

Tredje punkten är viktigast. De 3000 Gton CO2 som redan finns kan inte

minska av att utsläppen blir noll.

Dessa 3000 Gton är drivkraften bakom nuvarande 0.035 C/år

Jordens temperatur kommer att öka lika snabbt eller fortare

av en totalt lyckad NetZero2050-politik.  

 

Detta enkla resonemang är beviset för

att nedanstående två gröna kurvor från SMHI och IPCC är ren lögn

som försätter kommande generation i livsfara.

I slutet av boken finns ett detaljerat matematiskt bevis för att

de gröna kurvorna är totalt felaktiga. Lutningen kan inte

understiga 0.035 C/år.

 

Expertisen uppmanas att  bekräfta så att vi kan komma igång med

klimatarbete baserat på sanning, eller ge ett matematiskt motbevis.

 

SMHI och IPCC svarar inte på denna kritik.

Se också gärna brevet till Johan Rockström.

 

IPCC_SMHI_zero_b

 

 

 

4. Demokrati

 

Vi bör vara tacksamma varje dag för att Sverige har en fungerande demokrati. Den kan

förbättras ytterligare genom att ta inspiration från JF Kennedy som använde den

psykologiska forskningen för att motarbeta GruppTänk. När var och en av oss

börjar tänka självständigt och slutar följa grupptrycket så ökar kvaliteten på

alla beslut drastiskt.  Det fungerande på den tiden och det är exakt detta vi behöver nu,

annars fixar vi inte klimatkrisen.

 

Årtionden av forskning vid University of Tennessee, Memphis. och Cornell University kan förklara

hur GruppTänk kan få de främsta klimatforskarna i världen att missa förkrossande enkla fakta

som varje Medel Svensson kan förstå på ögonblicket. Mänskliga psykologin är gåtfull.

 

Det största fängelset som människor lever i, är rädslan för vad andra människor tycker.(GroupThink)

 

Vetenskapliga fundamentet består av denna bok:

 

1. Groupthink in Science

 

Under lång tid har det varit klart att denna blå Summary  från IPCC är fel.

Exxon visste detta internt redan för 40 år sedan. (TheGuardian)

 

clip4712

 

Ändå så har svensk klimatlag baserats på denna föråldrade och felaktiga information.

Mot denna bakgrund synes frågan vara relevant:

 

 

Var fanns expertisen 2017 när felaktig proposition och klimatlag utformades ?

Den icke-fungerande politiken NollUtsläpp 2050 har exakt samma ursprung.

Bakom alla dessa fel ligger den felaktiga klimatkänsligheten (=3)

 

Hur fungerar   IPCC ?  Hur fungerar SMHI ?

 

Många års ledande forskning som presenteras av Springer : Groupthink in Science

svarar på denna fråga.

 

Denna bok bör bli högsta prioritet hos alla politiker för att på djupet förstå hur

forskningsresultat, precis som ovanstående blå skylt,  förstörs av GruppTänk.

 

I dag sväljer riksdag och regering allt som IPCC föreskriver,

till den grad att det är IPCC som styr landet avseende klimatet.

 

Det är dags för våra politiker att börja granska IPCC och SMHI på djupet.

Civilisationens överlevnad hänger på att denna granskning kan genomföras,

samt att GruppTänk motarbetas och att demokratin stärks.

 

En utfrågning i konstitutionsutskottet vore motiverad så att riksdagen kan

få överblick kring den farliga återvändsgränd som klimatarbetet befinner sig i.

 

 

När USA kände sig fångade i Irak-kriget, utan utvägar, så   ställde

Senator Chuck Hagel följande fråga till President George Bush

 

Mr. President,  låt mig ställa en fråga:

Når Ni någonsin utanför Er inre cirkel av medarbetare?

I en tid av krig är det så viktigt att få tankar från personer som har en annan uppfattning.

Ring till dem, sitt ner med dem. Lyssna till dem.

 

Samma råd gäller för SMHI och IPCC. Då kan felräkningar undvikas som hotar vår existens.

 

 

Fot-noter

§1   Ref Se YouTube Survivable IPCC projections are based on science fiction

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"