Lösning på klimatfrågan

 

Världen kommer inte att göra någa klimat-framsteg alls, förrän klimatexpertisen

vågar berätta den djupare sanningen. Expertisen skyller ofta på att

världen drar ner utsläppen alltför långsamt. Sanningen är, att om

alla utsläpp stoppas idag så löses bara 1% av problemet.

Temperaturen fortsätter lika fort uppåt eftersom den

primära drivkraften är de 3700 Gton CO2 "för mycket" som nu finns i

atmosfär och oceaner.  Jorden kommer inte ens att märka inom ett

årtionde om utsläpp på 37 Gton/år upphör. Det handlar årligen bara om

1% av det som redan finns. Inom detta årtionde bryter sannolikt helvetet löst.

Alltså kan inte alla resurser satsas på en metod (NetZero) som är verkningslös.

 

clip4746

 

Vostok isdata visar att farliga +2C övertermperatur har uppstått gång på gång

vid 285 ppm CO2. Därför kan jordens temperatur inte vända nedåt förrän

atmosfären kommit tillbaka till 275 ppm CO2 (precis som år 1700)

Data på oceanernas historiska nivå bekräftar samma sak. Endast vid 275 ppm CO2

kan oceanerna vara stabila och passa de hamnar och städer som är ibruk idag.

clip4810

Enda möjligheten att komma tillbaka till 275 ppm är att ta bort 3700 Gton CO2

från oceaner och luft. Temperaturen vänder inte nedåt förrän 3700 Gton är borta.

Om vi tror att jorden kan klara ytterligare 20 år med temperatuhöjningar så måste

3700/20 = ca 200 Gton tas bort per år, start NU.

Dessa åtgärder är en faktor 100 ggr kraftfullare än NetZero-politiken (som inte kan fungera).

 


Nuvarande, extremt smala åsikts-korridor hindrar all kreativitet i klimatdebatten.

Den nuvarande expertisen vägrar att kommentera och utveckla ovanstående fakta,

vilket driver oss rakt in i väggen, utan återvändo. NetZero politiken är en farlig fälla.

Om nuvarande expertis inte gör sitt jobb så  gör de sig därmed delaktiga i det värsta brottet

någonsin mot mänskligheten. (Ref Dr Peter Carter). Folk och politiker har rätt till en sann bild av klimatet.

Därifrån kan en fungerande klimatpolitik byggas.


Sammanlagt måste fem fällor tas bort snabbast möjligt

Klimatkrisen är värre än de flesta tror och lösningarna som krävs

är science fiction, på en nivå som ingen tidigare sett. Detta är vår enda

chans och tiden rinner ut....

Med nytänkande kan klimatkrisen lösas...

förutsatt att de farliga fällorna tas bort snabbt. Denna diskussion måste fylla press och politik nu.

 

1.Första fällan,

Grupp-Tänk-fällan, hindrar oss från att tänka självständigt

President JF Kennedy uppmärksammade att Grupp-tänk förstör politik

och vetenskap. Självständigt tänkande gav radikalt bättre politiska beslut.

Viktigaste boken för journalister, politiker och forskare kan vara:

"Groupthink in Science, David Allen"   Ingen annan kunskap

är viktigare för att lösa klimatkrisen. Boken visar att det är brist

på självständigt  tänkande som orsakar alla de andra fällorna.

 

groupthink_in_Science

 

Människan är biologiskt utvecklad för att underordna sig GruppTänk och det har nog

givit fördelar i evolutionen. Nu kan denna egenskap istället leda till katastrof.

Här uppstår två mycket intressanta frågor:

 

Har grupptryck gjort att samtliga  termodynamiska experter under 150 år underordnat

sig andra huvudsatsen  och därmed blockerat all framtidens teknik?    Hade vi sluppit

klimatkris och energikris om Maxwell lagt grunden för entropin istället för Clausius år 1865?

 

Har grupptryck gjort att samtliga  klimatexperter under årtionden underordnat

sig klimatkänslighet=3  från IPCC  och därmed blockerat  förståelsen för klimatet?

Bäst matematisk anpassning till NASA erhålls när man räknar med klimatkänslighet=36

och tidskonstant 700 år.   Alla kan lätt kontrollräkna detta.  Om det stämmer så får det enorma

konsekvenser. Exempel: Om alla utsläpp stoppas nu vid 420 ppm CO2, så

fortsätter temperaturen under 700 år och når en sluttemperatur =committed temperature= +22C

t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) =   36*ln(420/275)/ln(2) = 22 C      cs=36=klimatkänsligheten

Denna formel utvecklades av Svante Arrhenius för 100 år sedan.

 

cs36_and_hansen

Detta ligger så långt från det accepterade GruppTänket att alla klimatexperter

slår ifrån sig tanken utan att ens vilja lägga ett par minuter på att kontroll-räkna.

Därför blir detta en fälla som inte ens de främsta klimatexperterna förmår att ta sig ur.

Frågan kan lösas med mycket enkel matematik och vi är alla underordnade naturlagarna.

 

 

 

 

2.Andra fällan, Etik-fällan, hindrar oss att se klart vad som är rätt, fel, gott,ont.

Moral, värderinga, principer, har ofta sin grund i religion, kultur och

litteratur. Ett enda exempel:   Med världslitteraturens näst största verk,

Goethes Faust, så får läsaren en bild av vad det innebär att sälja sin

själ till djävulen. Dr Faust  fick all tänkbar rikedom i livet i utbyte mot att

tjäna djävulen i all evighet efter döden. Världens främste klimatforskare

Prof. James Hansen, har använt denna bild i ett av sina nyhetsbrev.

De forskare, i motsats till Hansen,  som ger oss en felaktig bild av

klimatet kan misstänkas skapa lögner mot  betalning. Kanske förstod

människor mycket mer av detta på 1700-talet.

De som lyfter fram en felaktig klimatsyn gör sig skyldiga till det värsta

brottet någonsin mot mänskligheten, enl Dr Peter Carter. Värdet på

klimatkänsligheten har central betydelse. Etik innebär också intellektuell

hederlighet. Att professorer kan erkänna när man har fel istället för att

bara glida undan i tystnad. De flesta synes dock hellre vilja rädda ansiktet

än att utveckla tankarna, för att rädda nästa generation.

 

3.Tredje fällan, Klimat-känslighets-fällan,  hindrar oss att förstå klimatet

IPCC  och SMHI ger oss fel värde på klimatkänsligheten. Det gör, att vi

inte förstår klimatet och prognoserna och klimatlagarna blir fel. Forskare

använder fel värden i sina beräkningar.

Ref: Peter Carter, An unprecedented crime (Förord James Hansen)

 

4. Fjärde fällan, Entropifällan, hindrar oss från att utveckla framtidens teknik.

Rudolf Clausius (1822-1888) skapade entropi-begreppet och

termodynamikens andra huvudsats 1865. Detta blev ett axiom

som skulle utgöra grunden för hela  termodynamiken. Han glömde

den viktigare hälften av verkligheten och blockerade därmed all teknik

som skall forma framtiden och lösa klimatkrisen.

 

Vetenskapsmannen Maxwell förstod det historiska misstaget och illustrerade

misstaget med Maxwell's demon som får oss att ana framtidens teknik och målsättning.  

 

"Mitt enda syfte i livet är att visa att termodynamikens andra lag

verkligen kan brytas.Varje fysiker sedan viktoriansk tid  (sedan 1837)

måste kollapsa i den djupaste förödmjukelse"

Ref:  Maxwell's duplicitous demon, the life and science of James Clerk Maxwell, Brian Clegg, sid 10

 

Professor Phil Attard, Sydney,  gläntar äntligen (efter 150 år) på dörren till framtiden:

Läs boken "Entropy Beyond the Second Law", Phil Attard. Han ger en

fascinerande teoretisk analys av det som Rudolf Clausius missade.

 

Om Maxwell  levt idag, skulle han nog sagt: Alla professorer i

Termodynamik måste kollapsa i den djupaste förödmjukelse

eftersom man fortsatt att blockera framtidens teknik i >150 år.

Maxwell skulle nog citera sin vän Attard: Termodynamikens andra lag är

inget annat än vidskepelse, en trollformel, för att hypnotisera de

godtrogna, en besvärjelse som ska memoreras och upprepas

med sinnet stängt för ytterligare möjligheter och nya tillämpningar.

I själva verket är system där entropin spontant minskat, vanliga.

 

Hela vår civilisation är uppbyggd på Entropin och andra huvudsatsen.

Den är därmed uppbyggd på vidskepelse, en trollformel, för att

hypnotisera de godtrogna. När vi befriat oss från Entropi-fällan,

kommer teknologi att se helt annorlunda ut - i harmoni med naturen.

 

På denna väg kan en totalreparation av atmosfären genomföras på 20 år.

Våra ungdomar skall kunna fira 50-års dag med 275 ppm CO2.

Alla andra målsättningar är ett bedrägeri mot kommande generationer.

 

m002

 

 

5. Femte fällan: Peer Review-fällan

 

Se Youtube "Allan Savory : What is science" :

 

De har gått in på universiteten som geniala unga människor,

och de kommer ut från universiteten som hjärndöda, som inte ens vet

vad vetenskap betyder.

Ny kunskap , nya vetenskapliga insikter kan aldrig någonsin bli föremål för peer review.

Peer-Review blockerar alla nya, stora  framsteg inom vetenskapen.

Om en artikel genomgått peer-review, så betyder det  att alla tänkte samma sak,

därför godkändes den.

Om du tittar på genombrott inom vetenskapen så kommer genombrotten nästan

aldrig från centrum av det yrket.De kommer från utkanten

 

 

Sammanfattande Citat Professor G. Pollack:  

Det kan verka respektlöst, men om vi hoppas kunna

att tränga fram till sanningen, måste vi ha modet att ifrågasätta alla

grundläggande antaganden.

 

 

 

En betydligt djupare analys av de fyra fällorna kan

erhållas på förfrågan.

 

 

 

 


James Clerk Maxwell var inte bara en av de tre främsta vetenskapsmännen någonsin.

Han hade också en djupt kristen tro.  Mycket har skrivits om hans empati och godhet.

Trots hans godhet: På en punkt vekade han rasande arg:

"Måtte varje fysiker sedan viktoriansk tid  (sedan 1837) kollapsa i den djupaste förödmjukelse".

 

Maxwell såg att dåtidens professorer satte sin tro till andra huvudsatsen,  

en vidskepelse, en trollformel, som stänger sinnet för framtidens fysik.

Denna låsning har varit i kraft i 150 år nu.

Dagens professorer måtte också kollapsa i den djupaste förödmjukelse

om man inte tar sitt ansvar och skakar av sig de fyra fällorna.

 

IPCC har skapat en av fällorna, som måste övervinnas.

 

Klimatkrisen är lösbar men tiden rinner ut.

 


 

Nu rusar klimatet på ett explosivt sätt.  Vi har inte tid att driva en verkningslös NetZero politik

Diskussionen kring detta måste fram på alla fronter och i alla media samt i all politik.

 

 

alarm_june

 

ALARM JUNE JUMP CLIMATE CHANGE INDICATORS

 


 

Under de 20 år som ovanstående tankar har utvecklats så har jag haft omfattande kontakt

med åtskilliga experter inom klimat och termodynamik.

 

Vissa experter har känt sig förolämpade, vilket inte är min avsikt alls.

Därför diskuterade jag frågan om diplomati med den kände svenske diplomaten

Jan Eliasson  (Deputy Secretary-General of the United Nations from July 2012 to December 2016)

Hans svar blev: Gå rakt på !   Jag är mycket tacksam för detta råd och det tillämpas konsekvent i ovanstående text.

 

En expert som gör sitt jobb bör finna glädje i det han kan bäst: Att argumentera med vetenskaplig och

matematisk grund och att peka på eventuella fel i ovanstående argumentation.

 

Att bli förolämpad är egentligen ett sätt att kasta in handduken när argumentationen inte räcker till.

Sådan expertis kan knappast bidra till att lösa klimatkrisen.

Att dra sig undan all diskussion är ett annat sätt att kasta in handduken.  Det är rimligt att begära

en bra diskussion på alla plan i samhället,  när hela vår existens står på spel.

 

MVH Bengt Ovelius

 

 


 

2023 0611

Klimatförhandlingarna i Bonn i Tyskland, ska bana väg för framgång vid

FN:s stora klimatmöte COP28 i Dubai i vinter.

 

Bonn-konferensen kan inte ens komma överens om agenda och dagordning efter en hel veckas förhandlingar.

Dessutom: UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell ger fel målsättning till konferensen:

 

Vägen mot att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius i linje med Parisavtalet:

Minska utsläppen med 43 % till 2030 jämfört med 2010 års nivåer, uppnå netto-nollutsläpp vid mitten av århundradet och skapa en motståndskraftig värld.

 

Denna målsättning är grovt felaktig - enklaste matematik bevisar att detta är omöjligt. Ni som är klimatexperter har ett tungt ansvar att på olika sätt gripa in i processen och berätta sanningen och understödja en öppen, ärlig debatt så att vi får en fungerande klimatpolitik.

 

Klimatexpertisen kan inte ens ge oss ett korrekt värde på klimatkänsligheten som är grunden för klimatarbetet.

 

Prof James Hansen antyder klimatkänslighet =10 och tidskonstant > 100 år i sina senare nyhetsbrev

 

Stannar temperaturen när utsläppen upphört ?   Fungerar NetZero ?   Svaret på båda frågorna är NEJ.  

Det visste redan Prof. Svante Arrhenius för >100 år sedan.

 

Desssa professorer på tyndall Centre utanför London varnade 2015:  Vi följer RCP8.5 som människor och djur inte kan överleva eftersom syret tar slut   https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

 

8 år senare kan vi läsa detta.  Syret sjunker snabbt i haven: Kan bli "slutet på allt"

https://www.dagensps.se/cleantech/syret-sjunker-snabbt-i-haven-kan-bli-slutet-pa-allt/

 

 


 

 

In a widely shared tweet, Brian McNoldy, senior research associate at the University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science, called rising ocean and air temperatures “totally bonkers.”

He added, “people who look at this stuff routinely can’t believe their eyes. Something very weird is happening.”

clip4918

I en allmänt delad tweet kallade Brian McNoldy, seniorforskare vid University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science, stigande havs- och lufttemperaturer "helt galen, konstig."

Han tillade, "människor som tittar på det här rutinmässigt kan inte tro sina ögon. Något mycket konstigt händer."

 

Dr Semmelweis

 

År 1850 uppmanade Dr Semmelweis till att tvätta händerna innan operation.

Han blev utskrattad av alla medicinska professorer i hela Europa.

Pressen skrev hånfulla artiklar och han blev avskedad

från förlossningskliniken i Wien. Det var barnmorskorna och vanligt folk som förstod

sammanhangen. Om inte så många professorer suttit i ledande ställning

så hade tiotusentals unga kvinnors liv  kunnat räddas.

 

Allting återupprepas:

Ovanstående resonemang styrker misstanken, att vanliga fysiklärare och vanligt folk förstår klimatkrisen bättre än klimatprofessorerna.  Om det är så, så blir det en överlevnadsfaktor för landet att begränsa det antal stolar som professorer sitter på i olika sammanhang.

Om det inte är så, så är det hög tid att professorerna äntligen intar en ledande ställning, deltar i en öppen, ärlig debatt  och berättar  sanningen för folket.

 

Vi måste förstå klimatet för att kunna lösa krisen.

 

Nästa punkt blir att suga bort 200 Gton CO2/år.  Varje klimatprofessor

är beredd att säga att detta är helt omöjligt. Därmed går man in på

ett område där man inte har någon som helst kompetens och med sin auktoritet

blockerar man den enda möjliga lösningen.

 

Maxwell lade hörnstenen till lösningen redan 1871 med den skiss som Lord Kelvin

kallade "Maxwells Demon".  

Vanligt folk kan lätt förstå att detta fungerar. De som är doktorer och professorer

har dock lagt mycket möda på att förstå Entropi-teorin (Clausius)  

Denna teori, som är grunden för hela den nuvarande termodynamiken, är ett

stort misstag eftersom den blockerar hela framtiden.

Tiotusentals professorer i termodynamik har under sista 150 åren misslyckats

att förstå hur stor Maxwell var, fastän lösningen ligger precis framför näsan.

Här finns lösningen på HELA klimatkrisen.

 


 

I denna bok "Maxwell's duplicitous demon, the life and science of James Clerk Maxwell, Brian Clegg, sid 10"

försöker författaren tolka Maxwells tankar.

 

Vetenskapsmannen Maxwell förstod det katastrofala, historiska misstaget  som Clausius gjort med

sin Entropy-teori och termodynamikens andra lag från 1865 (som hindrade framtidens teknik).

 

"Mitt enda syfte i livet är att visa att termodynamikens andra lag

verkligen kan brytas.Varje fysiker sedan viktoriansk tid  (sedan 1837)

måste kollapsa i den djupaste förödmjukelse"

 

Professor Phil Attard, Sydney,  gläntar äntligen (efter 150 år) på dörren till framtiden:

Läs boken "Entropy Beyond the Second Law", Phil Attard. Han ger en

fascinerande, djupt teoretisk analys av det som Rudolf Clausius missade.

 

Om Maxwell  levt idag, skulle han nog sagt: Alla professorer i

klimat och termodynamik  måtte kollapsa i den djupaste förödmjukelse

eftersom man tillsammans blockerar lösningen av klimatkrisen.

 

Inte direkt diplomatiska tankegångar.

Men Maxwell var en varmt kristen människa och den mest omtänksamma person man kan

tänka sig. Man kan bara gissa att han såg konsekvenserna av att blockera hela framtidens teknik.

Därav den skarpa reaktionen.

 

Maxwell skulle nog gärna citera Prof. Phil Attard: Termodynamikens andra lag är

inget annat än vidskepelse, en trollformel, för att hypnotisera de

godtrogna, en besvärjelse som ska memoreras och upprepas

med sinnet stängt för ytterligare möjligheter och nya tillämpningar.

I själva verket är system där entropin spontant minskar, vanliga.

Referens https://www.ebooks.com/en-se/book/138555305/entropy-beyond-the-second-law/phil-attard/

 

Den akademiska världen idag bör  fundera på varför forskare 1871 kunde ta 150-åriga kliv

medan dagens experter knappt ens förstår vilka underverk som skedde då.

En avsevärd skärpning krävs, så att akademiska världen upphör att vara en skyddad verkstad.

Den kapacitet som finns, måste komma i arbete.

Lite ödmjukhet behövs också om våra ungdomar skall överleva klimatkrisen.

 

 

Att skriva så felaktiga artiklar som denna och sedan vägra all offentlig debatt, det duger helt enkel inte:

DN Publicerad 2021-10-18 :  ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet

 


 

Jag tycker knappast att jag behöver be om ursäkt över att gå rakt på sak. Betänk konsekvenserna av

att vi inte förstår klimatet och att vi inte förstår lösningen.

 

Fler borde gå i Maxwells fotspår och komma till insikt över allvaret i det faktum att Sverige inte har någon klimatpolitik alls

i den farligaste krisen i landets historia.

 

Jag hade förmånen att diskutera med Diplomaten Jan Eliasson om min bristande diplomati.

Hans råd var: Gå rakt på sak !

 


 

Det började stå klart för mig kring år 2000 att allt beräknas med fel klimatkänslighet.

Forskaren Örjan Hallberg skissade dessutom på en metod att beräkna klimatkänslighet

och tidskonstant, enbart genom att titta på den exakta formen av NASA mätningar

av jordens samlade temperatur- ökning.  Därmed fanns allting klart för att göra korrekta

prognoser och utforma en fungerande klimatpolitik. Under sista 20 åren har ingen klimatforskare

haft ågot som helst intressa av att titta på detta eller göra en egen beräkning.

 

Det skulle ta mig över 20 år med en korrekt klimatbild som utgångspunkt och ständiga funderingar

innan det började stå klart hur  lösningen ser ut.

 

Nuvarande klimatexpertis som vägrar ge landet en korrekt klimatsyn, blockerar också

miljoner människors kapacitet att hitta lösningarna, så att våra ungdomar kan överleva denna kris.

 

Därför är det helt korrekt av Dr Peter Carter (tidigare granskare i IPCC) att säga, att

manipuleringen av klimatkänsligheten är det värsta brottet någonsin mot mänskligheten.

 

Ni som är klimatexperter har ett viktigt jobb att göra och det måste ske nu.

Visa jordens temperatursvar på NetZero 2050-politiken vid olika värden på klimatkänsligheten.

Redogör för hela härledningen. Om ni inte klarar detta så kan ni använda den härledning

jag redan gjort - som ni redan fått. Detta är den viktigaste beräkningen i mänsklighetens långa

historia.  Visa att akademiska världen inte är en skyddad verkstad utan en verksamhet

med kompetens och handlingskraft.

 

MVH Bengt Ovelius