Lösning på klimatfrågan

clip4746

 

Vostok isdata visar att farliga +2C övertermperatur har uppstått gång på gång

vid 285 ppm CO2. Därför kan jordens temperatur inte vända nedåt förrän

atmosfären kommit tillbaka till 275 ppm CO2 (precis som år 1700)

Data på oceanernas historiska nivå bekräftar samma sak. Endast vid 275 ppm CO2

kan oceanerna vara stabila och passa de hamnar och städer som är ibruk idag.

clip4810

Enda möjligheten att komma tillbaka till 275 ppm är att ta bort 3700 Gton CO2

från oceaner och luft. Temperaturen vänder inte nedåt förrän 3700 Gton är borta.

Om vi tror att jorden kan klara ytterligare 20 år med temperatuhöjningar så måste

3700/20 = ca 200 Gton tas bort per år, start NU.

Dessa åtgärder är en faktor 100 ggr kraftfullare än NetZero-politiken (som inte kan fungera).

 


Nuvarande, extremt smala åsikts-korridor hindrar all kreativitet i klimatdebatten.

Den nuvarande expertisen vägrar att kommentera och utveckla ovanstående fakta,

vilket driver oss rakt in i väggen, utan återvändo. NetZero politiken är en farlig fälla.

Nuvarande expertis gör inte sitt jobb och gör sig därmed delaktiga i det värsta brottet

någonsin mot mänskligheten. (Ref Dr Peter Carter)


 

Klimatkrisen är värre än de flesta tror och lösningarna som krävs

är science fiction, på en nivå som ingen tidigare sett. Detta är vår enda

chans och tiden rinner ut....

Med nytänkande kan klimatkrisen lösas...

förutsatt att de farliga fällorna tas bort snabbt. Denna diskussion måste fylla press och politik nu.

 

1.Första fällan,

Grupp-Tänk-fällan, hindrar oss från att tänka självständigt

President JF Kennedy uppmärksammade att Grupp-tänk förstör politik

och vetenskap. Självständigt tänkande gav radikalt bättre politiska beslut.

Viktigaste boken för journalister, politiker och forskare kan vara:

"Groupthink in Science, David Allen"   Ingen annan kunskap

är viktigare för att lösa klimatkrisen. Boken visar att det är brist

på självständigt  tänkande som orsakar alla de andra fällorna.

 

groupthink_in_Science

2.Andra fällan, Etik-fällan, hindrar oss att se klart vad som är rätt, fel, gott,ont.

Moral, värderinga, principer, har ofta sin grund i religion, kultur och

litteratur. Ett enda exempel:   Med världslitteraturens näst största verk,

Goethes Faust, så får läsaren en bild av vad det innebär att sälja sin

själ till djävulen. Dr Faust  fick all tänkbar rikedom i livet i utbyte mot att

tjäna djävulen i all evighet efter döden. Världens främste klimatforskare

Prof. James Hansen, har använt denna bild i ett av sina nyhetsbrev.

De forskare, i motsats till Hansen,  som ger oss en felaktig bild av

klimatet kan misstänkas skapa lögner mot  betalning. Kanske förstod

människor mycket mer av detta på 1700-talet.

De som lyfter fram en felaktig klimatsyn gör sig skyldiga till det värsta

brottet någonsin mot mänskligheten, enl Dr Peter Carter. Värdet på

klimatkänsligheten har central betydelse. Etik innebär också intellektuell

hederlighet. Att professorer kan erkänna när man har fel istället för att

bara glida undan i tystnad. De flesta synes dock hellre vilja rädda ansiktet

än att utveckla tankarna, för att rädda nästa generation.

 

3.Tredje fällan, Klimat-känslighets-fällan,  hindrar oss att förstå klimatet

IPCC  och SMHI ger oss fel värde på klimatkänsligheten. Det gör, att vi

inte förstår klimatet och prognoserna och klimatlagarna blir fel. Forskare

använder fel värden i sina beräkningar.

Ref: Peter Carter, An unprecedented crime (Förord James Hansen)

 

4. Fjärde fällan, Entropifällan, hindrar oss från att utveckla framtidens teknik.

Rudolf Clausius (1822-1888) skapade entropi-begreppet och

termodynamikens andra huvudsats 1865. Detta blev ett axiom

som skulle utgöra grunden för hela  termodynamiken. Han glömde

den viktigare hälften av verkligheten och blockerade därmed all teknik

som skall forma framtiden och lösa klimatkrisen.

Vetenskapsmannen Maxwell förstod 6 år senare det historiska misstaget.

Han skrev i sin förtvivlan:

"Mitt enda syfte i livet är att visa att termodynamikens andra lag

verkligen kan brytas.Varje fysiker sedan viktoriansk tid  (sedan 1837)

måste kollapsa i den djupaste förödmjukelse"

Ref:  Maxwell's duplicitous demon, the life and science of James Clerk Maxwell, Brian Clegg, sid 10

 

Professor Phil Attard, Sydney,  gläntar äntligen på dörren till framtiden:

Se "Entropy Beyond the Second Law", Phil Attard. Han ger en

fascinerande teoretisk analys av det som Rudolf Clausius missade.

 

Om Maxwell  levt idag, skulle han nog sagt: Alla professorer i

Termodynamik måste kollapsa i den djupaste förödmjukelse

eftersom man fortsatt att blockera framtidens teknik i >150 år.

Maxwell skulle nog citera sin vän Attard: Termodynamikens andra lag är

inget annat än vidskepelse, en trollformel, för att hypnotisera de

godtrogna, en besvärjelse som ska memoreras och upprepas

med sinnet stängt för ytterligare möjligheter och nya tillämpningar.

I själva verket är system där entropin spontant minskat, vanliga.

 

Hela vår civilisation är uppbyggd på Entropin och andra huvudsatsen.

Den är därmed uppbyggd på vidskepelse, en trollformel, för att

hypnotisera de godtrogna. När vi befriat oss från Entropi-fällan,

kommer teknologi att se helt annorlunda ut - i harmoni med naturen.

m002

 

En betydligt djupare analys av de fyra fällorna kan

erhållas på förfrågan.

 

 

 

 


James Clerk Maxwell var inte bara en av de tre främsta vetenskapsmännen någonsin.

Han hade också en djupt kristen tro.  Mycket har skrivits om hans empati och godhet.

Trots hans godhet: På en punkt vekade han rasande arg:

"Måtte varje fysiker sedan viktoriansk tid  (sedan 1837) kollapsa i den djupaste förödmjukelse".

 

Maxwell såg att dåtidens professorer satte sin tro till andra huvudsatsen,  

en vidskepelse, en trollformel, som stänger sinnet för framtidens fysik.

Denna låsning har varit i kraft i 150 år nu.

Dagens professorer måtte också kollapsa i den djupaste förödmjukelse

om man inte tar sitt ansvar och skakar av sig de fyra fällorna.

 

IPCC har skapat en av fällorna, som måste övervinnas.

 

Klimatkrisen är lösbar men tiden rinner ut.