Lurade ?

 

Vi erkänner att det lurade oss.

 

Citat: Sammantaget måste vi tre författare till denna artikel ha spenderat mer än 80 år på att tänka på klimatförändringar.

Varför har det tagit oss så lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero

(Klimatneutral 2050)

Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

 

 

Hur skall man förklara att enstaka forskare försökt varna redan 2001 ?

Politiker och myndigheter måste ha fått in hundratals eller tusentals liknande varningar

2001-2021.

 

I all respekt och med hopp om omfattande samarbete för att lösa klimat-dramat:

 

 

 

Svaret är nog att hela vår expertis blivit  lurade.

Expertisen på SMHI har blivit lurad.

Klimatpolitiska rådet har i sin helhet blivit lurad.

osv... osv...

 

 

Då är det inte så konstigt att media och press inte vågat  skriva om detta. Innan publiceringen

frågar man den främsta expertisen - som avråder från publicering.

 

Detta har pågått i minst 20 år och förhindrat att den viktigaste frågan i hela klimatdebatten

kommit upp till diskussion.  

 

Hela vårt land försätts i en existensiell kris - och i en extremt stor fara.

 

De tre författarna har efter sammantaget 80 års funderande nått en nivå

av insikt, kunskap och mod som ännu inte nått ex. SMHI och Klimatpolitiska Rådet.

 

Genom ett permanent tillstånd av att vara lurade så blir klimat-besluten fel. Epicentrum ligger

i den felaktiga Klimatkänslighet=3 som i sin tur ger ett helt spektrum av matematiskt betingade felbeslut

inklusive en felaktig klimatlag, ända fram till NetZero 2045 som är en verkningslös huvud-strategi.

Dessutom vill man undvika varje form av diskussion kring den viktigaste frågan i hela klimatdebatten.

 

CITAT: När det gäller kanske den största utmaningen som mänskligheten står inför, visar vi forskare ofta en farlig brist på kritisk analys.

 

 

Årtionden av forskning vid University of Tennessee, Memphis. och Cornell University kan också förklara

hur GruppTänk kan få de främsta experterna i världen att missa förkrossande enkla fakta

Mänskliga psykologin är gåtfull.

 

Målsättningen att bli klimatneutral 2045 kommer inte att fungera.

Sveriges och EU's klimatpolitik kan bara lösa 1% av problemet.  

Jordens temperatur drivs uppåt med 0.035 C /år  av 2000 Gton CO2 i atmosfären.

 

Alla tror att NetZero 2045 löser hela problemet !

Även SMHI Rossby tror detta genom att skapa en detaljerad fantasivärld.

 

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Vad vi än gör kommande årtionden så påverkas bara en liten mängd

av de 2000 Gton som redan finns i atmosfären.

 

Jorden kommer att fortsätta med 0.035 C /år och hela fundamentet för Glasgow försvinner.

 

Den förväntade lösningen av klimatproblemen finns inte in NetZero 2050.

Det är i själva verket en skamlig  fusk-lösning

 

När världen är klimatneutral 2050 efter oändlig möda och en globalt avstannad ekonomi

så kommer alla med förvång att se  att uppvärmningen inte stannar - som utlovat.

 

Om världen blir klimatneutral redan idag så fortsätter det ändå med 0.035 C / år.

 

Alla har blivit lurade av detta som egentligen är  väldigt lätt att förstå. Vi är på väg att

köra ner hela vårt land på knäna med ett koncept som bara löser 1 % av problemet.

Det finns en bättre väg. En kvalitetslösning kommer att kosta 100 x mer än NetZero

men den kommer att fungera och den kommer att löna sig.

 

 

Man ser denna intressanta parallell

U.S. Senator Chuck Schumer: " Trump's lögner är nu den grundläggande principen för republikanska partiet. Skam över GOP"

Republikanerna bygger en politisk bomb.

clip4863

 

Med stöd av de tre forskarna så finns behov av att prata klartext precis som Chuck Schumer gör ;

 

Motsvarande slutsats:

 

Lögner är nu den grundläggande principen för världens klimatpolitik.

Skam över alla experter och myndigheter som bygger en klimatbomb i strid

med naturlagarna och undviker all debatt om detta.

 

Världen behöver  bevisligen backa

CO2 med >160 Gton / år start 2025 . Därför är varje sekund viktig nu,

att ta bort denna bomb och ändra kurs radikalt.

 

Glasgow i november bör bara handla om detta.

Sverige har  verklig chans att nå den ledande globala ställning som man länge önskat.

För fösta gången någonsin kan vi bygga en helt annan klimatpolitik, baserad på sanning.

 

NetZero löser 1% av problemet. Det är bra men försumbart.

Resterande 99% måste upp på bordet för diskussion och handling omgående så att Glasgow kan fungera.

Detta är absolut sista chansen.

 

De tre forskarna utlöser det viktigaste som hänt i hela klimatdebatten.

Skall Sverige ta ledningen eller bli hängande i ett snöre efter tåget?

Naturlagarna förhandlar inte, de är obevekligt starka.

 

 

Dags att göra som de tre forskarna ...

erkänna att vi blivit lurade.

 

Då kan en fascinerande och fantastisk nystart ske i klimatarbetet.

Då kan vi för allra första gången bygga klimatarbetet på ett fundament av sanning.

 

För att driva på arbetet har klimatminsitern skrivit ett brev till EU- Frans Timmermans.

Man uppmanar till en ökad klimat-ambition.  -

"Världen behöver ett starkt klimatledarskap.  

 

För att det ska ha ett så stort genomslag som möjligt behöver det annonseras i god tid

innan nästa klimatmöte i Glasgow," säger miljö- och klimatministern.

 

Förslag:

 

Sverige kan visa precis det globala ledarskap som klimatministern efterlyser  

genom att  utgå från en sann syn på NetZero. Då löser sig resten.

 

NU är tiden kommen för Sverige att ta en ledande roll här, visa starkt klimat-ledarskap och  leda in världen på en fungerande klimatpolitik.

 

Vi kan lägga upp exakta, realistiska planer  med avsikt att göra ett kvalitetsjobb med klimatet.

 

 

 

I all respekt och med hopp om omfattande samarbete.

Vi kan lösa klimathotet tillsammans.

 

95% av landets patent kommer från den grupp som åtnjuter 3 promille av statens stöd.

 

 

De nya genomgripande tankarna om klimatförståelse kommer från "fel håll"

och förbjuds av de myndigheter som känner sig trampade på tårna.

Denna hemsida är ett exampel. Nya idéer måste lyftas fram istället för att motarbetas.

 

De flesta klimatlösningarna, innovationer som världen aldrig sett kommer ochså nedifrån,

från "fel håll". GasSeparering av metan genom nanoteknik är ett exempel på teknik

som presenterades på Graphene/Chalmers april 2015 och som noterats av

ansvariga myndigheter och sedan högaktningsfullt ignorerats.

 

Hur skall vi kunna skapa "gigantiska" lösninger enl. ordval av Bill Gates

om myndigheter och industri tror på IPCC löfte om klimatkänslighet=3,

som också säger att det inte är någon panik.  

Ett löfte om att +2C inträffar efter  år 2100, när alla kan se att

verkligheten ligger 60 år före.

 

Det är nog ganska klart att de flesta pengar tyvärr hamnar där de gör minst nytta.

Det är en direkt följd av IPCC's klimatkänslighet=3

att nästan alla klimatpengar globalt satsas fel.

 

NetZero är också en matematisk följd av klimatkänslighet=3 .

 

 

Idag investeras nästan 100%  i  NetZero 2045 som löser 1% av problemet.

 

 

Vi är lurade på ett sätt som saknar motstycke i historien.

 

Det har bildats en knut som låser sig själv.

Våra politiker måste helt enkelt ha modet att gripa in i detta. Det brådskar verkligen.

 

Annars finns det ingen chans att klara klimatkrisen.

 

Just nu går vi in i den mest avgörande perioden med verkningslösa åtgärder,

därför att våra främsta experter har blivit lurade.

 

 

Citat Professor Irving Janis säger: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

 

Skall vi acceptera att Riksdag, Regering, myndigheter och expertis är drivna av GruppTänk?

Dessutom förstörs demokratin.

 

 

De flesta inser att Sverige inte har en fungerande klimatpolitik men de flesta känner sig maktlösa.

Knuten kan faktiskt lösas upp  genom att studera den vetenskapliga referenslitteraturen.

 

GruppTänkarna vill sopa detta under mattan.

Vi ser t.ex. hur SMHI's expertis undviker alla diskussioner i ämnet.

 

Motsatsen är nödvändig:

Det skall inte behöva ta 20 år för kritiska åsikter att bli hörda. Lösningen ligger exakt i detta som motarbetas mest.

 

Därför står det klart att klimatlösningen till 80% ligger i psykologin.

Att pumpa bort 200 Gton från atmosfären per år är en enklare uppgift

än att övervinna allt det GruppTänk som med kraft motarbetar det som

skall bli vår räddning.

 

maaz