Lyssna mindre på FHM

https://www.dn.se/sverige/coronakommissionen-regeringen-borde-lyssnat-mindre-pa-folkhalsomyndigheten/

 

 

 

 

Coronakommissionen: Regeringen borde lyssnat mindre på Folkhälsomyndigheten

 

Ifrågasätt

I en nära framtid kommer Klimat-Kommisionen fram till ännu skarpare kritik: Regeringen borde lyssnat mindre på IPCC.

Nu gäller det betydligt allvarligare saker: Civilisationens överlevnad.  IPCC har i 40 år hävdat fel klimatkänslighet=3 som leder till de siffor som alla kan utantill:  +2C år 2100

Redan nu kan alla se att denna prognos ligger 60-70 år fel men ingen vågar yttra sig eftersom proposition 2016/17:720 och klimatlag 2017:720 redan är permanent präglade av dessa grova fel.  Inte bara prognosen blir grovt fel utan CO2-budgeten är i själva verket noll, om man räknar med rätt klimatkänslighet. Det allra värsta är att Netzero politiken (NollUtsläpp 2045) blir verkningslös. Alla CO2 utsläpp kräver hundratals år för att omsättas i temperatur. Temperturen drivs av det som redan finns (3000 Gton) och takten är 0.035 C/år enl. NASA. Denna takt fortsätter oförändrat uppåt när alla utsläpp stoppats, rakt emot vad IPCC lovar (baserat på sin felaktiga klimatkänslighet=3)

Klimatexpertisen vågar inte kommentera detta, som nu snabbt utvecklas till den största skandalen i svensk historia.

Regeringen måste utreda dessa misstankar och lyfta fram debatten omgående. Vi behöver från statsminister och klimatminister   ett skarpare ledarskap än vad vi någonsin sett i historisk tid i Sverige.

 

Press och media måste ta sitt ansvar i denna fråga.

Hittills har alla varit upptagna med att sopa alla obehagliga frågor under mattan.