Matematik för ungdomar

 

 

Vad är klimatkänslighet ? Exempel:

Om klimatkänsligheten är 3C år blir jorden +3C varmare för varje fördubbling av CO2-halten.

 

Har Dr Carter rätt ? Det måste komma att ingå i skolundervisningen hur enkelt det är för

varje barn, att själva räkna ut jordens uppvärmning. Denna siffra påverkar hela deras framtid.

Om varje barn förstår hur det fungerar så finns kunskapen för att rädda sin egen framtid.

 

Så fort ungdomar kommer i kontakt med excel i skolan, så kan denna intressanta och lärorika

beräkning göras:

 

 

Vi simulerar klimat från 1960 fram till 2023 med en egen modell, där vi

fritt väljer klimatkänslighet och tidsfördröjning mellan ny CO2 halt och ny global temperatur

 

 

clip19125

 

 

Först bestäms "ugns-temperaturen" genom att använda själva definitionen för klimatkänslighet.

Valfri klimatkänslighet kan ställas in i det gula fältet

 

clip19126

 

 

Jordens verkliga uppvärmning drivs av skillnaden mellan ugnens temperatur och jordens temperatur.

Det som främst bromsar uppvärmningen är vatten, dvs oceanerna.

Bidraget till uppvärmningen är alltså ytan under den kurva som ugnstemperaturen bildar, dvs ugnstemperatur * tid,

dividerat med tidskonstanten.

 

clip19127

 

 

 

clip19128

 

De två rutorna med formler kan sedan kopieras ända ner till år 2023

 

clip19129

 

 

 

Vi ser då att klimatkänslighet =36 C och tid 700 år ger oss en nästan perfekt överensstämmelse

med NASA verkliga mätningar på jordens övertemperatur

 

clip19130

 

 

Vi kan nu prova med alla tänkbara klimatkänsligheter och tidsfördröjningar.

 

Var och en kan nu själv dra slutsatsen: Har Dr Carter rätt ?

 

När många sätter igång och simulerar och funderar så kommer det fram

förbättringar i detta sätt att räkna.

 

Den viktiga slutsatsen är: Räcker NetZero politiken eller måste CO2 sugas bort från atmosfären med

hundratalet Gton per år ?    Även dessa svar är lätta att få fram med ovanstående beräkningar som grund.

 

 

 

En sång om frihet

Det finns ett hav som ingen ser

Det finns en grav där ingen dör

Det finns en sol som ej går ner

Det finns en strand i varje själ

 

Och om du vill ditt väl förstå

Och vara fri när molnen går

Så bygg en värld, en värld att leva i

Nu gäller det ditt liv, ditt eget liv

 

Det finns en värld som ej förgår

Det finns ett brev som ingen läst

Det finns en vind som allt förstår

Det finns en frihet utan sår

 

Och om du vill ditt väl förstå

Och vara fri när molnen går

Så bygg en värld, en värld att leva i

Nu gäller det ditt liv, ditt eget liv

 

Ref:  Sven-Bertil Taube Sjunger Mikis Theodorakis