Mer förnybart..

Mer förnybart från årsskiftet kan ge dyrare bränsle

 

https://www.dn.se/sverige/mer-fornybart-fran-arsskiftet-kan-ge-dyrare-bransle/

 

 


 

 

 

Det större perspektivet saknas.... Även om diesel består av 100% palmolja så dämpas inte jordens temperaturökning eftersom ökningstakten styrs av de utsläpp som redan gjorts. Det handlar om 3000 Gton CO2 som måste bort från atmosfären och årliga utsläppen i världen är bara drygt 1% av det som redan finns. Alltså är nuvarande klimatpolitik inte en fungerande styrmetod. Även om världens utsläpp går ner till noll idag så fortsätter globala temperaturen med 0.035 C/år och drivkraften är 410 ppm CO2. Denna siffra minskar inte när utsläppen blir noll. Här har klimatexpertisen räknat grovt fel och vilselett politikerna. Det måste bort 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan / år från atmosfären. Om bara 1% atmosfärsik metan tillsätts bensin och diesel så kan världen bli klimatneutral årtionden tidigare. Det ger en mjuk och bekväm övergång till en klimatneutral värld och samhället behöver inte gå ner på knä av energibrist. Genom att överblicken saknas på bred front så genomdrivs en klimatpolitik som kommer att få tragiska konsekvenser samtidigt som verkan i stort sett uteblir. (visa mindre)