Metan till elkraft utan NOx

Detta är vår bild av vad som är viktigt. Om 100 andra  förslag också kommer så är vi hemma.

 

Metan måste kunna omvandlas till elkraft i varje hus utan att NOx och andra skadliga avgaser uppstår.

Då blir varje hus självförsörjande med värme och el.   Vi har jobbat många år med detta och kommit långt.

Motorn har extremt låg förbränningstemperatur och under en tiondel  av dieselmotorns topptryck.

 

Se www.dulob.com

 

101016220_sol