Metan ur atmosfären

Detta är vår bild av vad som är viktigt. Om 100 andra  förslag också kommer så är vi hemma.

 


Var med och starta

 

Stiftelse  "metan ur atmosfären"

 

Det kan vara  den enda nyckeln

till en total-lösning av klimatkrisen, en lösning som når ända fram.

 


yurkoman140800014_600

Även  små bidrag kan göra mycket stor nytta i väntan på att staten kommer igång.

Staten har via Energimyndigheten funderat sedan april 2015 utan att det hänt någonting.

På sikt behövs internationellt samarbete där Sverige kan spela en ledande roll.

Enkel matematik speglar sanningen: Tekniken måste vara i full drift 2025 om Parisvtalet skall räddas.

En uppmaning till storföretag och banker att bidra till att en sådan stiftelse kan startas upp snabbt.

Oljan har indirekt gett en stor del  av sista 100 årens vinster.

Det finns fortfarande en stor räkning att betala.  

BIC/IBAN: Picotech HANDSESS / SE93 6000 0000 0003 1922 9262,  alternativt  Bankgironr 5885-5354

Kontakta bengt@ppm.today

 

Det finns flera sätt att lösa uppgiften, En väg är graphene- nanoteknik.

 

 

En molekyl metan i atmosfären ger 120 ggr högre växthuseffekt än en molekyl CO2.

Vi kan komma tillbaka till 1980-talet i växthuseffekt, dessutom med maximal lönsamhet,

om metan kan tas ut ur atmosfären på ett enkelt och energisnålt sätt i riktigt stor skala.

Då blir energin praktiskt taget gratis inom bara några år.

Med denna räknare kan man se att en tratt på 10 m diameter och 5 m/s vindhastighet

teoretiskt kan plocka ut metan som motsvarar 26 kW kontinuerlig effekt.

Vattenmängden ur luften blir enorm, 4 liter/sek. Kan bevattna öknar i stor skala.

Detta kan i sin tur binda enorma mängder CO2 och ge mat i en turbulent värld.

Det finns en metan-kalkylator som visar möjligheterna   www.ppm.today/air

 

clip4785

Klivet rakt in i framtiden kan baseras på ett fåtal enkla principer:

1.Lös energifrågan på ett sätt som backar växthuseffekten = Metan från atmosfären

2.Samma teknik tar ut vatten ur luften i obegränsade mängder - även ur ökenluft

3.Omvandla metan till elektricitet helt utan skadliga avgaser.

 

Vi måste klara detta hopp på ett par år - Vad det kostar spelar egentligen ingen roll.

Det handlar om att vinna eller försvinna. Det finns inga alternativ.

 

clip4791