Missnöje bränslepriser

DN/Ipsos: Växande missnöje med höga bränslepriser

 

https://www.dn.se/sverige/dn-ipsos-vaxande-missnoje-med-hoga-branslepriser/

 

 

 

Här kommer ett kretaivt förslag som på sikt ger mycket låga bränslepriser

och samtidigt en högre grad av miljöhänsyn än vad något biobränsle någonsin kan ge

och högre miljöhänsyn än vad elbilarna någonsin kan erbjuda.

 

Det finns 2 Gton för mycket metan i atmosfären. det är ett högklassigt bränsle som

återskapas hela tiden. Man skulle teoretiskt kunna plocka ut ett årligt värde

som överträffar den norska oljevinsten ca 1000 x om utan att detta bränsle någonsin tar slut.

 

Problemet att metan är 120 ggr aggressivare än CO2 som växthusgas kan vändas till en fördel.

Det behöver bara tillsättas 1% atmosfärisk metan till fossilt bränsle för att detta skall bli

klimatneutralt.  

 

Om man tillsätter 2% så blir detta bränsle så miljövänligt att det borde skattebefrias.

 

Då kan hela världen bli klimatneutral några årtionden tidigare - och detta behövs verkligen,

Detta var uppe på Chalmers/General Assembly SIO Graphene konferens 27 april 2015 .

Forskare förstod finessen men experter från myndigheter sopade allt under mattan

 

Superentreprenören Vinod Khosla har rätt: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha - bara inte experterna stoppar oss.

Tips: DN borde gräva djupare i detta.

 

 

 

 


 

Hans Backman - 30 minuter sedan

Hur utvinner man metan ur atmosfären effektivt?

 


 

Det kan finnas flera sätt att utvinna metan.

Det som diskuterades på Chalmers/General Assembly SIO Graphene konferens 27 april 2015

handlade on molekylära filter utformade av nanomembran i kol (graphene) . Det kommer att krävas mycket forskning men att prospektera och utvinna olja kostar ju också.   Här finns världens största oljekälla i tomma luften - som dessutom kan lösa en mycket stor del av klimatkrisen. En rovdrift på metan tar oss tillbaka till 1980 -talet i växthuseffekt. Var finns alla liknande , kreativa förslag ?

 


 

Mats Sundqvist - 16 minuter sedan

Kom tillbaka när iden är praktiskt genomförbar i stor skala inom 10 år.


 

Mats,

10 år ???

 

Vi står inför följande ultimatum:

1. NollUtsläpp 2045 kan inte fungera - politikerna och svenska folket står snart helt rådlösa

2. Det kan visas rent matematiskt att det bara finns en enda lösning:

3. Vi behöver plocka bort 200 Gton CO2/år och/eller 2 Gton Metan/år  med start senast 2025, annars faller parisavtalet

 

Precis som framtagningen av Corona -Vaccin finansierades av hela stater, så gäller samma sak med klimatet -

men det är tiopotenser allvarligare och mer brådskande.

 

Alla pengar som läggs på NollUtsläpp2045 kunde användas en faktor ungefär 100 ggr bättre.

Beräkningsgrunden är att NollUtsläpp kan lösa 1% av klimatkrisen istället för 99% med CO2/Metan

 

Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet sa samma sak som du på TV:  När det finns något framme får vi ordna lite pengar.

Här behövs din och Kuylenstiernas aktiva insatser - NU:  Situationen handlar om att vinna eller försvinna.

 

Ledarskap handlar inte om att fly alla risker och åka räkmacka när problemen är lösta. Alla kan göra en insats och göra underverk - men det brådskar.

 

 

Hur kan projektet med metan ur luften komma igång ?  Förslag är välkomna !!!

 


 

Hans Backman - 2 timmar sedan

Bengt, Jag fick inte svar på min andra fråga, Grundidén är alltså att minska metanhalten i atmosfären och låta minskningen kompensera för ökade CO2 halter?

 

 


 

Svaret är ja.  Halten metan i atmosfären är 1.9 ppm

vilket motsvarar 1.9 x 120=  228 ppm CO2.

Halten CO2 är 413 ppm . Alltså står metanet för

228/413 = 55% av växthuseffekten.

Mycket tyder på att metanet ökar snabbare än CO2 . En grov  regressionsanalys av förhållandet mellan CO2 och metan visar

att 420 ppm CO2 ger 2.3 ppm Metan. Då motsvarar metan (2.3*120)/420=66% av växthuseffekten, vilket kan inträffa 2023.

Glädjande att 100 nationer på Glasgow mötets andra dag har undertecknat att sänka utsläppen av metan 30%.