Model_Shortform_sw

 

Faktum är,att klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning RC=600 år

är den bästa klimat-modellen för att bygga de prognoser som beskriver vår framtid.

Sett bakåt så är det denna modell som stämmer bäst med jordens verkliga

övertemperatur, angiven av Prof. James Hansen och NASA. (se kurva)

Alla kan  bekräfta detta påstående i ett excel-ark.

 

 

 

cs36_and_hansen

Detta står i skarp kontrast mot IPCC, SMHI och klimatpolitiska rådet, som alla

räknar med klimatkänslighet=3. Denna manipulering av fakta driver fram klimatkatastrof (Dr Carter) genom en felaktig och otillräcklig klimatpolitik.

Den enda klimatpolitiken som mänskligheten kan överleva innebär att suga bort 200 Gton CO2/år från luft och oceaner. Start senast 2025.

Nuvarande NollUtsläpp 2050 kan bara lösa ca 1% av problemet.

Hur länge skall vi helt glömma bort resterande 99% ?

 

Roten till problemen ligger i att en hel värld av experter räknar med fel klimatkänslighet vilket i sin tur

gör att nästan alla klimatberäkningar och prognoser blir fel.

 

En hel armé av klimatexperter har tagit del av nedanstående bevis för  att sann klimatkänslighet är ca 36

men inte en enda expert har kunnat motbevisa nedanstående bevisföring. Kommentarer

mottages och publiceras längst ner på denna sida.  Skriv till bengt@zero-zero.eu

 

Dr Peter Carter var expertgranskare för FN:s   panel för klimatförändringar IPCC (AR5)

Han säger: IPCC har manipulerat den sjätte utvärderingens mest avgörande siffra, klimatkänsligheten,

Skillnaden mellan en klimatkänslighet på 3 °C och 4,5 °C är liv och död för vår framtid och allt liv.  

 

Det är skälet till att denna diskussion brådskar och den måste fylla press och media.

Denna fälla är så raffinerat djup att även klimatorganisationer fallit ner i den.

Alla  synes motsätta sig en öppen, ärlig debatt i denna fråga som  kan förhindra klimatkatastof.

 

 

Klimatkänslighet=36

 

är ett extraordinärt påstående, och det kräver  ett extraordinärt bevis.

Jag uppmuntrar dig att bevisa detta. Professor Reto Knutti

 

 

 

Beviset bygger på tre fundamentala fakta och på exakt matematik.

 

 

Här är det korta beviset:

 

Värdet på så kallade Klimatkänsligheten är avgörande för alla beräkningar och prognoser.

IPCC har i 40 år hävdat klimatkänslighet=3, vilket innebär att jordens temperatur stiger 3C

för varje fördubbling av CO2 halten.

 

A:   Själva definitionen  för klimatkänsligheten cs är denna formel som beskriver jordens programmerade temperatur t (committed temperature) för olika klimatkänslighet cs:

 

t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) cs=klimatkänsligheten.

 

 

B:  Dessutom vet vi hur CO2 halten har varierat genom tiderna.    

 

co2_t

 

 

C:  Vi bygger en modell på föreställningen av en ugn som är inställd på jordens programmerade

temperatur    

clip19077

 

Överföringen av värme till framför allt oceanerna är trög och den kan liknas vid

en kondensator som laddas upp via ett motstånd.  Vi kallar tidskonstanten RC

 

committed_warming

 

 

 

Att simulera på detta vis innebär inspiration från forskaren Örjan Hallberg (2008), där han exempelvis

i denna länk bemöter uppfattningen från IPCC att stabiliseringstiden bara är 20 år.

 

Klimatmodellen som utgår från de fundamentala och välkända förutsättningarna A, B, C  

ger prognoser på jordens verkliga övertemperatur som kan plottas för alla tänkbara

kombinationer av cs och RC.

 

Mer detaljerad matematik.. klicka här

 

Denna animering genomlöper alltså alla kombinationer av klimatkänslighet (cs)  och tidskonstant (RC)

 

 

cs_animation_002

 

Vi ser att den verkliga globala övertemperaturen som är uppmätt av NASA m.fl.  

stämmer hyggligt med en rad kombinationer.

Ekvationssystemet A, B, C har alltså många lösningar.

 

cs=3  RC= 25

cs=6  RC=100

cs=12 RC=200

cs=24 RC=400

cs=48 RC=800

cs=96 RC=1600

 

This is in line with the latest newsletter from Prof James  Hansen (Quote):

Thus, if the climate system’s thermal inertia is fixed (say the heat capacity of the ocean’s well-mixed upper layer), the delay increases linearly with ECS (for example, the delay is twice as long for ECS = 4°C as for ECS = 2°C).

 

Ytterligare information behövs för att fastställa den kombination som stämmer med verkligheten.

 

Vostok inskärnor ger oss denna information. En farlig, global övertempertur på +2C har uppstått

4 gånger under sista 500,000 åren och varje gång har atmosfären uppvisat 285 ppm CO2,

 

 

 

 

clip4746

 

Vi kan kalla det Theory 285 när +2C uppstår vid 285 ppm

På samma sätt kan vi kalla IPCC uppfattning Theory 450 , när +2C uppstår vid 450 ppm

Formeln är "själva definitionen  för klimatkänsligheten"   t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2)

 

clip4793

 

Nu kan vi se att kombinationen

cs=36 och RC=600 år   stämmer bäst med verkligheten.

 

Som extra bonus med Theory 285 så kan istid uppstå och globala temperaturen

blir +450C vid 100 % CO2, precis som NASA beräknar. Här stämmer allt.

 

Med Theory 450 ligger vi 60 år fel redan nu, vilket alla kan se.

clip8709

 

Som extra besvikelse  med Theory 450 så kan istid inte uppstå och globala temperaturen

blir +35C vid 100 % CO2, vilket motsäger NASA.

Här stämmer ingenting och detta väljer en samlad klimatexpertis som grund för världens klimatpolitik.

 

Theory 285 säger:

 

Redan 1895 var CO2 halten farligt hög. Hade alla utsläpp stoppats 1895 så

hade klimatkatastrof uppstått 600 år senare.

 

Utsläppsbudgen var slut 1895, Jorden är superkänslig för CO2.

 

Av dessa skäl är NetZero både viktig och verkningslös.

Viktig på 600 års sikt och verkningslös på 10 års sikt.

Kommande 10 år avgör om civilisationen skall vinna eller försvinna.

 

Enda utvägen är att suga bort 200 Gton CO2 per år, start nu eller allra senast 2025.

All klimatpolitik måste handla om detta.

 

Om ovanstående bevisföring är rätt så måste en samlad klimatexpertis agera kraftfullt

så att världen börjar jobba med att plocka bort 200 Gton CO2 per år.

Civilisationens överlevnad hänger på detta.

 

Det behövs en öppen och ärlig diskussion och jag är tacksam för dessa kommentarer från Schweiz.

Alla blir glada om nedanstående kommentar är korrekt, även jag. Då är det ganska lätt att

hantera klimatförändringarna.

 

Konsekvenserna av nedanstående kommentar är att jorden kan vara lika varm, oberoende av

halten CO2. De 3000 Gton "för mycket" som finns i oceaner och luft, har ingen betydelse.

Allt styrs av de 40 Gton som släpps ut per år.

 


Prof James Hansen, 2022 1222 newsletter;

Med hjälp av jordens paleoklimathistoria tar vi också upp frågan: vad är jordens systemkänslighet (ESS) för det idealiserade fallet där 2×CO2-belastningen hålls konstant tills alla snabba och långsamma återkopplingar tillåts nå jämvikt. Svaret vi finner är nära 10 °C, enbart för koldioxidpåverkan.

 

Detta motsäger Prof. Knutti  som säger:  Uppvärmningen från tidigare utsläpp är nära noll,

 

Av ovanstående tabell ser vi att 10C hör ihop med RC=150 år.

Detta stämmer med prof. Hansen som argumenterar > 100 år i   nyhetsbrevet:

Med hjälp av jordens paleoklimathistoria tar vi också upp frågan: vad är jordens systemkänslighet (ESS) för det idealiserade fallet där 2×CO2-belastningen hålls konstant tills alla snabba och långsamma återkopplingar tillåts nå jämvikt. Svaret vi finner är nära 10 °C, enbart för koldioxidpåverkan.

 

Professor Hansen, nyhetsbrev 2022 1208: Global uppvärmning i pipeline

 

Detta innebär i sin tur att klimatets responstid på en forcering är i storleksordningen ett århundrade, inte 15 år. Därför är konceptet att en stor mängd ytterligare uppvärmning orsakad av människan redan är

i pipeline.............

 


 

Har IPCC manipulerat information om klimatet, som hindrar oss att se sanningen?

 

Dr Peter Carter var expertgranskare för FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar  AR5 och IPCC:s särskilda rapport om 1,5ºC.  

 

Han har skrivit boken Unprecedented Crime som han skrev tillsammans med Elizabeth Woodworth.  

 

Dr Peter Carter säger:

Sammanfattningsvis har IPCC manipulerat den sjätte utvärderingens mest avgörande siffra, klimatkänsligheten,

vilket gör den verkligt katastrofalt felaktig på ett sätt som utsätter framtiden för en klimatkatastrof,

Detta gynnar inte någon annan än fossilbränsleindustrin. Skillnaden mellan en klimatkänslighet på 3 °C och 4,5 °C  är liv och död för vår framtid och allt liv.

 

Om Dr Carter har rätt, så är problemets kärna att alla klimatberäkningar utgår från fel klimatkänslighet

 

Hur kan man då förklara att 10,000 tals forskare har trillat ner i samma fälla i sitt arbete med IPCC ?

Det finns sannolikt två huvudsakliga förklaringar:

 


1.   GruppTänk är den viktigaste bromsande faktorn i klimatarbetet.

Förståelsen är nyckeln till en bekväm och effektiv lösning av klimathotet.

 

Vetenskapen om Grupptänk är en mogen vetenskap efter omfattande forskning

under nästan ett århundrade.

 

Forskningen visar att politik och vetenskap förstörs av GruppTänk.

Exakt detta ser vi i klimatarbetet.

 

Mirakel-krafterna släpps loss när människor (och expertis) får rätt att tänka självständigt.

 

Idag är synes hela klimatexpertisen vara hårt bunden i en grupptänk-kultur som blir vår undergång.

Varje avvikande tanke är förbjuden

 

President Kennedy använde denna kunskap för att radikalt förbättra det politiska beslutsfattandet.

Det skulle behövas nu också.

 

Här är sannolikt de två bästa böckerna, skrivna av  ledande forskare.  

Vi löser inte klimatkrisen förrän alla forskare och politiker studerat

denna fascinerande forskning. Detta fördjupar demokratin.

 

Varje felaktigt politiskt beslut har sin orsak i grupptänk !

 

clip4900b

 

 

Alla mänskliga aktiviteter uppvisar GruppTänk och

GruppTänk ger en tröghet i systemet som ofta motarbetar sanningen.

 

Historien upprepar sig på nästan exakt samma sätt:

 

Kring år 1850 försökte Dr Semmelweis övertyga Professorer,

doktorer och kliniker om vikten av att tvätta händerna innan operation

eller förlossning. Dr Semmelweis blev så häftigt motarbetad att han

blev uppsagt från förlossningskliniken i Wien. Pressen som var

totalt insyltad med den rådande eliten skrev hånfulla artiklar.

Alla inblandade skulle var för sig kunna rädda tusentals liv genom att

börja tänka självständigt, titta på de enkla bevisen och välkomna

en öppen och ärlig debatt. Ingen hade modet att göra det. Alla föredrog

tryggheten i det blinda, primitiva lämmeltåget. Historieskrivarnas dom blev senare hård.

 

Idag skulle miljarder liv kunna räddas om klimatexpertisen med gemensamma krafter

lyfter upp en ärlig och öppen debatt i press och media. Tiden rinner ut och modet fattas....


Tre kända klimatforskare skriver

https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368

 

Det var vid den tiden som de första datormodellerna som kopplade samman utsläppen av växthusgaser med effekterna på olika sektorer av ekonomin utvecklades. Dessa hybridmodeller för klimat och ekonomi kallas integrerade bedömningsmodeller. De gjorde det möjligt för modellerna att koppla samman ekonomisk verksamhet med klimatet genom att till exempel undersöka hur förändringar i investeringar och teknik kan leda till förändringar i växthusgasutsläppen.

De verkade som ett mirakel: man kunde pröva politiska åtgärder på en datorskärm innan de genomfördes, vilket besparade mänskligheten kostsamma experiment. De utvecklades snabbt till att bli en viktig vägledning för klimatpolitiken. En företräde som de behåller än i dag.

Tyvärr tog de också bort behovet av djupt kritiskt tänkande.  ...... Detta innebar att diskussionerna om politiska åtgärder begränsades till de åtgärder som var bekvämast för politikerna .

Men om man gräver lite djupare kan man hitta en annan känsla som lurar........... Tvivel............

Istället för att konfrontera våra tvivel beslutade vi forskare att konstruera allt mer avancerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset för vår feghet är att vi måste hålla tyst om det alltmer absurda i att det krävs en koldioxidsanering i planetarisk skala.

 


Misstankarna om  globala ödesfrågan: klimatkänsligheten  

 

1. Grupptänk hindrar det globala kollektivet av klimatexperter att tänka klart.

Därför är det så viktigt att lyfta in andra specialister (som Dr Carter med medicinsk bakgrund)

 

2. Klimatmodellerna har blivit alltför komplexa. Experterna har förlorat överblicken.

Det övergripande testet av rimlighet har uteblivit.

 

Slutsats av klimatkänslighet> 4.5

NetZero politiken är verkningslös på kort sikt och en distraktion för den enda verkningsfulla politiken:

 

Det krävs en koldioxidsanering i planetarisk skala. Relativt enkel matematik visar

att 200 Gton CO2 måte bort per år, start senast 2025.

Det är klimatexpertisens uppgift att förmedla denna sanning till maktens korridorer.

Annars klarar vi inte klimatkrisen - och klimatexpertisen blir aktivt delaktiga

i det värsta brottet någonsin mot mänskligheten (Ref Dr Carter)

 


 

 

 

Kommentarer från professor Reto Knutti;

 

Den 11/2/2022 9:40 PM, skrev Knutti Reto:

Kära dr Ovelius,

 

Tack för dina kommentarer.

 

Tyvärr är många av dina argument helt felaktiga. Uppvärmningen från tidigare utsläpp är nära noll, och jag råkar vara en av författarna till den artikel som visade detta (Solomon et al. PNAS, 2009). Detta har upprepats många gånger.

https://www.carbonbrief.org/explainer-will-global-warming-stop-as-soon-as-net-zero-emissions-are-reached/

 

Anledningen till att du finner en stor uppvärmning beror på att du hävdar att klimatkänsligheten är mycket hög. Jag råkar ha ägnat 20 år åt att arbeta med klimatkänslighet, med dussintals artiklar om ämnet, skrivit två av de största översikterna i Nature om det och samordnat detta ämne i IPCC AR4 och AR5. Och som vi visade i Sherwoord, Reviews of Geophysics, den överlägset mest omfattande bedömningen av ämnet, finns det helt enkelt inget stöd för dina påståenden. CMIP6-modellerna som visar hög klimatkänslighet kan inte reproducera de tidigare uppvärmningstrenderna, vilket återigen visats av min grupp (Tokarska, Science Advances). Och några av dina diagram på webbplatsen (temperatur vs. koldioxid) för att dra slutsatser om ECS är helt fel

 

(https://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/07/climate-sensitivity-estimates-and-corrections/).

 

Du citerar Jim Hansen fel, som aldrig har sagt att ECS är 6 °C. Detta är en känslighet för jordens system inklusive stora istäcken, inte ECS i nutid. Du citerar fel Thorsten Mauritsen, som inte säger att den åtagna uppvärmningen är 1,1 °C högre än *för närvarande*.

 

Och du förlitar dig på Peter Carter som aldrig har arbetat med klimatförändringar som professionell forskare.

 

Jag slutar här. Det du påstår och skriver saknar vetenskaplig grund och jag kan inte ta detta på allvar.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Reto Knutti

 


Svar till Prof. Reto Knutti,

 

Reto Knutti : Uppvärmningen från tidigare utsläpp är nära noll,

 

(https://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/07/climate-sensitivity-estimates-and-corrections/).

 

Denna länk som du delar säger att världen släppt ut totalt 3667 Gton CO2.

Detta har lett till att CO2 ökat från 275 ppm till 420 ppm.

 

Sedan visar forskning från många håll i denna länk att uppvärmningen av detta är när noll.

Det måste innebära att CO2 inte är någon växthusgas.

 

Denna klassiska formel som varit känd i 120 år beskriver jordens temperaturökning

av CO2, vid olika klimatkänslighet cs.  

t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2)

 

Vid klimatkänslighet=6 blir jordens uppvärmning 6*ln(420/275)/ln(2)= 3.6 C och stabiliseringstiden  är ca 100 år (Hansen). Vi har nått 1.3 C på denna väg.

 

Reto Knutti: Du citerar Jim Hansen fel, som aldrig har sagt att ECS är 6 °C.

 

Klimatforskaren Johan Rockström förklarar i SVD att Prof James Hansen visat på klimatkänslighet=6 https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

Quote: James Hansen, tidigare vid NASA och en av världens främsta klimatforskare, visade redan för över tio år sedan att klimatkänsligheten, när man inkluderar långsamma återkopplingar, hamnar i storleksordningen på 6 grader.  (0804.1126.pdf)

 

 

Reto Knutti:Du citerar fel Thorsten Mauritsen, som inte säger att den åtagna uppvärmningen är 1,1 °C högre än *för närvarande*.

 

QUOTE: Uppvärmning som följer av observationer

På grund av koldioxidens livslängd är oceanernas termiska tröghet 1,2 ,

och de tillfälliga effekterna av kortlivade aerosoler 3-5 och

reaktiva växthusgaser 6 , är jordens klimat inte

i jämvikt med antropogen påverkan. Som ett resultat av detta kan även

om utsläppen av fossila bränslen plötsligt skulle upphöra, kommer en viss nivå av

av en viss uppvärmning på grund av tidigare utsläpp, eftersom

som tidigare studerats med hjälp av klimatmodeller 6-11 . Här ger vi följande information

en observationsbaserad kvantifiering av denna bindande uppvärmning.

uppvärmning genom att använda instrumentet för registrering av det globala medelvärdet

uppvärmning 12 , nyligen förbättrade uppskattningar av jordens energi

energibalans 13 och uppskattningar av strålningsdrivning från den femte utvärderingsmodellen för

utvärderingsrapport från den mellanstatliga panelen för klimatfrågor.

förändring 14 . Jämfört med förindustriella nivåer finner vi en

en uppvärmning på 1,5 K (0,9-3,6, 5:e-95:e percentilen) vid

jämvikt och 1,3 K (0,9-2,3) under detta århundrade,

om man antar att upptag av kol i havet upphäver återstående

växthusgasinducerad uppvärmning på hundraåriga tidsskalor,

minskas den förväntade uppvärmningen till 1,1 K (0,7-1,8). I

senare fall finns det en risk på 13 % att den fastställda uppvärmningen redan är

redan överskrider det mål på 1,5 K som fastställdes i Paris 15. Regelbundna uppdateringar av dessa

observationsbegränsade uppskattningar av den förväntade uppvärmningen,

även om de är förenklade, kan de ge en tydlig vägledning om hur

osäkerheten om den övergående klimatkänsligheten oundvikligen.

oundvikligen minskar 16 och förståelsen för begränsningarna av den

ramverkets begränsningar 11,17-21 utvecklas.

 

Reto Knutti:Anledningen till att du finner en stor uppvärmning är att du hävdar att klimatkänsligheten är mycket hög.

 

Jag hävdar inte att klimatkänsligheten är hög. I mina bevis (ovan) simuleras

ALLA nivåer av klimatkänslighet   och det matematiska resultatet är  

att cs=36 och RC=600 år ger en optimal anpassning till verkligheten.

 

Reto Knutti:Och du förlitar dig på Peter Carter som aldrig har arbetat med klimatförändringar som professionell forskare.

 

Forskaren Örjan Hallberg hade sin specialitet i att kartlägga komplexa medicinska samband.

Därför gjorde han framsteg i synen på klimatet kring 2008 som jag personligen inte sett från

någon klimatforskare.

Därav lärde jag två saker:

 

1.Titta inte på titeln utan bedöm slutsatserna efter bakomliggande matemantiken.

2.Där olika strömmar möts uppstår exceptionella framsteg.

 

Så bedömer jag Dr Peter Carter, vars bok har nått nya höjder i trovärdighet genom

förord av Prof James Hansen.  Min egen härledning av klimatkänslighet bekräftar

till fullo slutsatserna i hans bok. Därför bör också min härledning bedömas från den

bakomliggande matematiken, som är en detaljerad motivation av slutsatserna, utan luckor.

All kritik bör därför bäras fram av detaljerad matematisk och vetenskaplig motivation.

 

More about Dr Peter Carter....click here..........

 

 


Käre professor Reto Knutti

 

Eftersom den akademiska forskningen betalas av staten (= folket) tillhör forskningsresultaten också

folket. De publikationer som du gör och de vetenskapliga artiklar som du skriver måste  

vara föremål för offentlig diskussion. Det är förmodligen också vad du vill genom att publicera ditt arbete.

 

Allt började med din publicering i en schweizisk tidning, där jag hade allvarliga frågor

och invändningar. Jag är säker på att ni kan försvara ert arbete. Av den anledningen hoppas jag att

att ni svarar på mina frågor och berättar var felet gömmer sig i klimatkänslighet=36.

Där olika strömmar möts sker exceptionella framsteg.

 

När felaktiga citat används så är det allvarligt. Du har påpekat att jag citerat olika forskare fel och jag har

svarat på denna kritik. Hittills har jag nog inte citerat dig fel, Därför är ändringar av mina texter inte motiverade.

 

Dr Carter berättar för oss vad som står på spel:

Denna nödsituation inbegriper också att utlösa en skenande accelererande global uppvärmning och klimatförändringar, till stor del på grund av de enorma multipla arktiska källorna till förstärkande återkopplingsutsläpp. Det faktum att alla långlivade växthusgaser i atmosfären fortfarande ökar, tillsammans med havsförsurning, utgör en allvarlig planetarisk nödsituation.

Vi förespråkar de miljarder människor som är utsatta för klimatförändringarna och alla framtida generationer - av alla arter. Vi ansluter oss till dem som uppmanar till en akut klimatmobilisering för att rädda civilisationen från att kollapsa.

 

Din input är värdefull och landet (=folket) har rätt att ta del av denna kunskap (= svensk universitetslag).

 

 

De ödmjuka bidragen från var och en av oss kan lösa krisen. Var snäll och tänk om och deltag

i den här diskussionen.


 

Dear Dr. Ovelius,

..............Men hur som helst är det jag skrev korrekt. Det finns dussintals artiklar som har använt de historiska trenderna för att begränsa klimatkänsligheten. Ingen av dem stöder dina påståenden.

Tyvärr har du visat (liksom många andra klimatförnekare och alarmister) att sådana interaktioner inte bara är vetenskapligt improduktiva utan också bara oprofessionella och smärtsamma.

Genom att göra det uppnår ni exakt det ni inte vill ha, men som är det enda sättet att hantera det och inte slösa tid: att forskarna helt enkelt ignorerar och raderar sådana meddelanden igen i framtiden.

Med vänliga hälsningar,

Reto Knutti

 


Käre professor Reto Knutti,

 

Som professor har du utomordentlig skarpa vapen att strida med, nämnligen matematik och vetenskap.

Vi verkar nu ha ombytta roller eftersom jag i ovanstående bevisföring enbart har använt en vänlig,

noggrann matematisk bevisföring utan luckor.

 

De vapen du använt så här långt är att kalla mig alarmist, klimatförnekare, vetenskapligt improduktiv

och pinsam. Samma sak gäller uppenbarligen för forskaren Örjan Hallberg och doktor Peter Carter.

 

Nu ser jag dock fram till att du använder din excellenta, professionella kompetens och gör en matematiskt

korrekt bedömning av min bevisföring.  Om du har rätt i att temperaturen kan stanna trots 3700Gton CO2

"för mycket", så skulle jag och miljontals andra bli väldigt glada. Denna fråga är själva ödesfrågan för vår

framtid och allt liv. Denna fråga styr klimatpolitiken i sin helhet. Ingen fråga kan vara viktigare.

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 

 


 

Wed, 20 Oct 2021 08:16:14 +0200

Professor at the Department of Meteorology in Stockholm University

Rodrigo Caballero

 

Rodrigo,

Undertecknad är ingenjör och innovatör och jag har årtionden av erfarenhet av att beräkna komplexa termodynamiska förlopp och köra datasimuleringar.  Mina matematiska verktyg har jag också använt allt sedan 2008 för att hålla ett öga på klimatet.

Djupförståelse av klimatet spelar en avgörande roll för att kunna skissa på de innovationer som behövs för att lösa klimatkrisen.

Jag läste med intresse er debatt-artikel i DN, och debatt innebär ju exakt detta: Debatt.

Mitt debattinlägg kommer här.

De svar/repliker  du ger kommer jag att publicera både på svenska och engelska

Bäst vore om DN ville spinna vidare på denna tråd.

Stort tack för kommande repliker.

Vi slåss från ett underläge men måste hjälpas åt att ändra inriktning på Glasgow så att klimatpolitiken verkligen löser klimatkrisen.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


Bengt,

 

Det enkla svaret du söker är följande: Nej, jorden kommer inte att fortsätta att värmas upp i samma takt oavsett vad vi gör.

 

Om vi till exempel plötsligt stoppar alla utsläpp av växthusgaser i dag kommer uppvärmningen att avstanna och temperaturen kommer att stabiliseras nära sitt nuvarande värde.

 

Den viktigaste fysiken bakom detta beteende består av två huvuddelar:

 

Den ena är att världshaven på ytan redan är nära termisk jämvikt med den nuvarande nivån av växthusgasdrivning.

Om man håller denna drivning fast (genom att stoppa nya utsläpp) kommer djuphaven att fortsätta att värmas,

men ytan kommer att värmas mycket lite.

 

Den andra delen är att om utsläppen upphör kommer koldioxidkoncentrationen i atmosfären att långsamt minska eftersom koldioxid absorberas i havet, vilket motverkar den lilla uppvärmningen av ytan. Resultatet blir att yttemperaturen förblir ungefär konstant i århundraden, för att slutligen sjunka. Allt detta förklaras ganska tydligt i det dokument som bifogas här.

 

Så nej, det är inte för sent för klimatåtgärder. Det är det enkla svaret.

 

Rodrigo Caballero

 

 


Rodrigo,

Mycket intressanta synpunkter som jag skall studera ytterligare. Stort tack. Det vore mycket glädjande om detta stämmer.

 

Det som inte riktigt stämmer i din pdf från 2014 är att världshaven ingalunda är i termisk jämvikt, vilket dessa resultat från

NASA indikerar.   https://www.theguardian.com/science/2021/jun/17/earth-trapping-heat-study-nasa-noaa

 

Rent matematisk verkar min egen modell stämma bättre, där modellen utgörs av en ugn som just nu har

temperaturen +25C och inom 14 år har +50C, exakt efter information från NASA.

 

clip4798

 

 

Denna modell kan beskrivas med denna enkla differentialekvation, där CO2 utvecklingen uttrycks som ett

polynom av andra graden.

clip4733

Den symboliska lösningen av denna ekvation ser ut så här

clip4734

Vår klimatkalkylator använder denna formel som motor.

 

 

Jag skall försöka jämföra din föreslagna modell med min och återkommer.

 

Bästa hälsningar

Bengt

 

 

 

 


Hej Bengt,

 

Det stämmer att om klimatkänsligheten är 36 K då följer nog att det mesta som dras av slutsatser är fel. Som tur är ligger problemet i dina beräkningar, tack för att du delat med dig av dessa!

 

Istiderna är drivna av variationer i jordens bana runt solen, vilket medför uppbyggnad av iskappar på vissa platser som i sin tur kyler jorden. Exakt hur detta går till är fortfarande omdebaterat, men att det har hänt är ett faktum. När jorden kyls så minskar även mängden koldioxid i atmosfären då den tas upp av haven, precis på samma sätt som att ölen är bättre när den kommer från kylskåpet än när den stått i solen i några timmar. Denna nedgång är i detta fallet att räkna som en återkopplingsmekanism vilket leder till en lite större temperaturminskning.

 

Om man nu antar, vilket du gör, att avkylningen av jorden orsakats av nedgången i koldioxid, då kommer man fram till stora klimatkänsligheter. Det är en något gammal debatt som dock fick förnyad energi nyligen då Snyder (2016) publicerade en  uppskattning på 9 K. Detta är lite lägre än ditt, men kan nog till stor del förklaras med att temperaturen i Vostok inte är representativ för globala medeltemperaturen samt att man skall omvandla koldioxidhalten till en strålningsdrivning. Att detta leder till fel slutsatser förklarar Schmidt och kollegor i en uppföljande kommentar. Jag bifogar båda då jag inte vet om du har tillgång till dessa.

 

Sammantaget gör detta dock att istiderna är en ganska dålig källa till information om jordens klimatkänslighet. Eftersom ingen metod är perfekt har man i stället börjat med att väga samman olika källor, med olika för och nackdelar, till en samlat uppskattning. Du kan läsa mera om det i Sherwood (2020, https://doi.org/10.1029/2019RG000678), och i IPCC AR6 kapitel 7.5 vilket finns tillgängligt på ipcc.ch. Själva metoden i sammanvägningen är olika i dessa, men slutsatsarna blir det samma.

 

Hälsningar,

Thorsten

 

 


Stort tack Thorsten

Detta är första inlägget som tar diskussionen framåt ordentligt.

Jag säger också i min sammanfattning att alla blir glada om jag har fel, även jag.  

Konsekvenserna av klimatkänslighet=36 är ju kusliga.

Då kommer nästa knäckfråga:

Om man bara plottar alla VOSTOK som scatterplot - CO2 - Temp anomaly under 400,000 år  så blir det som ett moln.  

Om man bara plottar alla NASA mätningar sista 100 åren så blir det en pinne.  Allt detta är väl kalla fakta ?

Om 20,000 år kommer forskare och gör liknande scatterplot på jorden.  Det känns väl logiskt att pinnen har inordnat sig i molnet  så som animeringen visar ?

Dessa forskare kommer inte att se någon pinne.

Min misstanke är att IPCC forskarna har stirrat sig blinda på pinnen av ostabiliserade värden som mycket riktigt uppvisar klimatkänslighet=cs= 3

Pinnens lutning avslöjar också mycket. Om 100 års utsläpp  (110 ppm)  skett på en enda dag så hade pinnen varit horisontell

Om 100 års utsläpp (110 ppm)  skett på 10,000 år så hade pinnen redan från början gömt sig i molnet.

Pinnens spets som lyfter sig med 0.035 C/år kräver  då ca 700 år för att vandra in på sin plats i molnet.

climatesensitivity2

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

 


 

Hej Bengt,

 

Alla dina frågor hittar du svar på i kapitel 7, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_07.pdf.

 

Kortfattat, som jag förklarade beror inte lutning i Vostok inte på CO2, och i historiska uppvärmningen måste du ta med allt annat än CO2 också, metan, aerosoler och dylikt, samt att haven tar upp värme och att det finns något som hetar 'pattern effects', se kapitel 7.4 och 7.5.

 

Nu har du att läsa, och jag vill inte ha fler frågor innan du gjort det.

 

Hälsningar,

Thorsten

 

 

 


Hej Torsten,

Det är ju trevligt att du vill utbilda mig till klimatspecialist. Då slipper du alla frågor närmsta åren.

Jag förklarar min roll här och jag är i första hand ingenjör och innovatör inom termodynamik. Min hemsida är skapad under intrycket av att klimatspecialisterna inte har gjort sitt jobb. Du kan kanske bevisa motsatsen.

 

Hela min hemsida söker det sanna svaret på en enda fråga:

Stannar temperaturen när utsläppen upphör ?

Du kanske kan ge ett snabbt svar på detta och gärna ett bevis som alla kan förstå.  Det löser också upp hela min kritik av er artikel, vars första punkt är

1.Jordens temperatur forstätter uppåt med ungefär samma fart vad vi än gör

I detta enkla svar finns också svaret på er rubrik: Bilden av att det är för sent.  Om temperaturen fortsätter så inser Ni alla författare att det faktiskt är för sent.

 

Ni som är artikelförfattare: Det är ert jobb att plocka fram det enkla svaret ur 100,000 tals sidor dokumentation i ämnet. Hela svenska folket har intresse av detta.

Jag har tillgång till motsvarande mängd dokumentation inom termodynamiken och det är mitt jobb att utforma innovationerna efter detta. Jag begär inte att du skall ägna närmsta åren åt att bli innovatör.

Bästa hälsningar

Bengt

 

 

 


 

Hej Bengt,

 

Jovisst kan jag även svara på det. Anledningen att temperaturökningen avstannar när man  bringer koldioxidutsläppen ner till  noll  är att djuphaven tar upp koldioxid i ungefär samma takt som de tar upp värme. Här följer en lite mer detaljeret förklaring:

 

När man gradvist öker koldioxid i atmosfären genom att elda fossila bränslen, så som vi gör nu, så "släper" djuphaven efter och tar upp värme på grund av dess enorma värmekapacitet vilket, som du helt riktigt påpekar, gör att yttemperaturen inte är i jämnvikt med den ökade växthuseffekt. Man säger att man följer en transient, och den relevanta känsligheten är TCR som i runda slingor är hälften av klimatkänsligheten. Håller man fast (på något magiskt sätt) koldioxid halten på en viss nivå kommer djuphaven så småningom värmas upp de med, och då når man jämnviktsktemperaturen.

 

Koldioxiden vi släpper ut fördelas i första hand mellan atmosfär, vegetation och blandningsskiktet i haven (de översta 50-100 meter). När vi slutar tillföra nytt fossilt koldioxid kommer djuphaven och olika andre processer att långsamt minska koldioxidhalten i atmosfären.

 

Eftersom det är havströmmar som drar ner såväl värme och koldioxid till djuphaven så kompenserar dessa två processer varandra och leder till ungefärlig konstant temperatur efter det att man slutat elda fossilt. Efter runt 100 år minskar temperaturen mycket långsamt.

 

I praktiken finns en del finlir som gör att det inte stämmer helt. Främst så går det lite fortare med att få ner koldioxidhalten, främst på grund av att även andre processer än haven kan bidra. Sedan finns en del kortlivade forceringer som kommer i samband med fossil eldning, främst aerosoler och metanläkage, som när man tar bort dessa leder till en liten extra uppvärmning.

 

 

 

Hälsningar,

Thorsten

 

 

 


Thorsten

 

Stort tack för intressanta synpunkter!

 

Du skriver.......

>>den relevanta känsligheten är TCR som i runda slingor är hälften av klimatkänsligheten.

Om man räknar med fel global klimatkänslighet så blir även TCR fel, eller ?

 

Jag ser två världar framför mig,

En med klimatkänslighet 36 som är i harmoni med Vostok, med 420C@100%, och med 275 och 285 punkterna.

En med klimatkänslighet=3 som ger +2C vid 450 ppm år 2100

clip4793

Om vi någon gång i framtiden blir eniga om att klimatkänslighet=3 är fel, så är frågan vilken cs Ni skulle förespråka.

Hur påverkar denna nya, mer sannolika cs  värdet på TCR och därmed på havens termiska balans?

 

Bästa hälsningar

Bengt

 

 


 

 

Till Professor Rodrigo Caballero,

Bäste Rodrigo,

 

 

Den efter-diskussion som DN borde haft kring er artikel

"Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet"

tog jag på min hemsida istället. Jag är tacksam för den omfattande och intressanta debatt som uppstod.

 

Den viktigaste och mest konstruktiva delen i hela denna omfattande diskussion är nog ditt inlägg:

 

Du skrev: ...........Om vi till exempel plötsligt stoppar alla utsläpp av växthusgaser i dag kommer uppvärmningen att avstanna och temperaturen kommer att stabiliseras nära sitt nuvarande värde. Den viktigaste fysiken bakom detta beteende består av två huvuddelar:

 

Den ena är att världshaven på ytan redan är nära termisk jämvikt med den nuvarande nivån av växthusgasdrivning.

Om man håller denna drivning fast (genom att stoppa nya utsläpp) kommer djuphaven att fortsätta att värmas,

men ytan kommer att värmas mycket lite.

 

Den andra delen är att om utsläppen upphör kommer koldioxidkoncentrationen i atmosfären att långsamt minska eftersom koldioxid absorberas i havet, vilket motverkar den lilla uppvärmningen av ytan. Resultatet blir att yttemperaturen förblir ungefär konstant i århundraden, för att slutligen sjunka. Allt detta förklaras ganska tydligt i det dokument som bifogas här.

 

Så nej, det är inte för sent för klimatåtgärder. Det är det enkla svaret.

 

 

Rodrigo Caballero

 


Svar och Kommentar på dina två delar av Bengt Ovelius:

1. Det som motsäger ditt resonemang är, att världshaven inte är nära termisk jämvikt. Det är precis tvärt om. Allt baserat på att det finns 3700 Gton för mycket i atmosfär och oceaner. Utsläppen som årligen är 1% an 3700 Gton har ingen praktisk betydelse på kort sikt.

 

TheGuardian:

Energy imbalance doubled from 2005 to 2019. The increase is alarming.

Last year the oceans absorbed heat equivalent to seven Hiroshima atomic bombs detonating each second,

Extreme heat in the world’s oceans passed the “point of no return” in 2014

2. Oceaner och atmosfär bör ses som en enhet, som idag har ca 3000 Gton för mycket CO2. Skadorna på oceanerna är också enorma. Vi kan inte öka belastningen på oceanerna för att korrigera atmosfären.  Det stämmer rätt bra att vi måste suga bort 200 Gton CO2 per år samt 2 Gton Metan/år. Då repareras även oceanerna.  Om man anlyserar den termiska responsen och baserar beräkningen på en någorlunda korrekt klimatkänslighet, så måste detta jobb starta senast år 2025 för att rädda det enormt viktiga parisavtalet. Då har 3000 Gton sugits bort på 15 år. Dock gör uppvärmningen sannolikt att CO2-utsläppen ökar från permafrost, havsbottnar och brinnande regnskogar. Uppskattningen kan vara att det behövs 20 år. Genom den stora trögheten i systemen så kan det ta ytterligare 50-100 år att få ner jorden till 1700-tal i temperatur. Matematiken visar att detta är vår enda utväg. Vår kalkylator kan vara den matematiska basen för den termiska responsen vid valfri klimatkänslighet. Klimatexpertisen uppmanas att utvärdera denna kalkylator eller göra en egen med tillhörande matematiska härledning. Detta är den viktigaste beräkningen i vetenskap och politik kring klimatet. Resultatet avgör allt....

Den bifogade filen som du gav mig,   Short-lived climate pollution.pdf är mycket intressant.   Sammanfattning på en rad:

Such control can ..make up for the current inaction on CO2....

Denna inställning stämmer och kan utgöra huvudsaklig, initial lösning av klimatkrisen. Titta exempelvis på de 2 Gton Metan/år som MÅSTE sugas bort från atmosfären.

Då går metanhalten ner från 1.8 ppm till 1700-talets naturliga nivå på 0.8 ppm.   Metan är 120 ggr aggressivare än CO2 som växthusgas och denna åtgärd är lika effektiv som att sänka CO2 från 420 ppm till 300 ppm. Vi kommer tillbaka till 1920 i växthuseffekt.  Om man istället väger in vikten av att hålla igång samhället:  Sådan atmosfärisk metan kan göra fossilt bränsle klimatneutralt redan vid en inblandning av 8 promille. Därför kan priset på denna metan sättas till 100 kr/kg.   Årliga produktionsvärdet  av 2 Gton metan blir då 2 * 10^9 *1000*100 = 200 000 000 000 000 kr  eller 20 milj kr per invånare och år i Sverige.  

Skulle Ni klimatexperter motsätta er målsättningen att  separera gaser förlustfritt ur atmosfären ? Det finns flera möjliga vägar och alla borde kartläggas i snabb takt. En väg behandlades på en konferens på Chalmers/Graphene  27 April 2015 på mitt initiativ. Det handlade då om att skräddarsy hål i ett graphene-nät med 1 molekyls tjocklek. Forskare var positiva, men projektet ansågs inte viktigt eftersom vi enl. IPCC bara når "ofarliga"  +2C om ca 100 år. Det får våra barn-barn syssla med.

IPCC's felräkningar har nog stoppat detta projekt som kunde ha blivit landets största och viktigaste miljöprojekt. Hur många andra omstörtande innovationer har IPCC stoppat genom att ge världen en grovt felaktig bild av klimathotet ?  Kan man säga att IPCC blivit en huvudsaklig broms i världen för klimatarbetet, när man driver den uttryckliga lögnen att globala temperaturen stannar när utsläppen är stoppade ?  Det är Ni klimatexperter som bromsar eller gasar.  När skall ni våga gå emot IPCC och bli representanter för den högst sannolika sanningen: Temperaturen fortsätter - NetZero är verklingslös fusk-politik? Argumentationen som bekräftar eller dementerar detta uttalande måste  ligga på strikt matematisk nivå och världen behöver denna diskussion. Viktigaste punkten i hela klimatdramat.

Min kalkylator gav en mycket exakt prognos 2008-2022. Om man korrigerar en aning framöver för den oväntade ökningen i oceanernas temperaturbalans, så ser prognosen ut så här. Jag kan ge en fullständig matematisk analys av detta.

Kan ni hjälpa mig att dels fortsätta denna diskussion genom att svara på detta email för att förbättra korrektheten, dels hjälpa till att lyfta ut diskussionen på DN debatt?

Det brådskar eftersom tiden sannolikt har runnit ut, även om alla som räknar med IPCC's felaktiga  klimatkänslighet fortsätter att vara djupt  omedvetna.  

MVH Bengt Ovelius   https://ppm.today/

clip4917


 

 

Inget svar - nedanstående plats har väntat i månader

Har expertisen givit upp och kastat in handduken?

.....

 

 


 

 

 

 

 

NASA bekräftar här att olika mätmetoder ger samma svar:

https://thehill.com/changing-america/sustainability/climate-change/559709-nasa-study-finds-dangerous-energy-imbalance-on/

 

“The two very independent ways of looking at changes in Earth’s energy imbalance are in really, really good agreement,

and they’re both showing this very large trend, which gives us a lot of confidence that what we’re seeing is a real phenomenon

and not just an instrumental artifact,” said Norman Loeb, lead author for the study and principal investigator for CERES

at NASA’s Langley Research Center in Hampton, Virginia. “The trends we found were quite alarming in a sense.”

 

 

Det går självfallet att räkna ut den momentana klimatkänsligheten just nu, med NASA's resultat

som utgångspunkt.

 

Man bör komma ihåg att IPCC hållt fast vid klimatkänslighet=3 i ca 40 år samtidigt som

många indikatorer pekar på att verkliga värdet är högre. Tusentals forskare i IPCC har med

gemensamma krafter inte lyckats rubba detta värde. Varför ??

 

Kan svaret ligga i det vetenskapliga begreppet "Grupptänket 1850 upprepar sig" som bevisligen förstör

både politik och vetenskap.?

 

Klimatexpertisen ombeds hjälpa till med att analysera denna frågeställning.

 

Jag har gjort ett försök till beräkning

och beräkningen kommer fram till att momentana klimatkänsligheten kan vara 70 just nu.

Eftersom jordens verkliga temperaturtillskott är integralen av "ugnstemperaturen"

så märks inte så hög klimatkänslighet direkt.

 

Är allt detta en del av den otroliga felräkning som IPCC misstänks ha gjort ?

 

 

Om ja, så sätter vi hela civilisationen i omedelbar fara. Därför borde expertisen

ta del av denna beräkning och komma med eventuella korrigeringar.

 

 

 


Kommentarer på ovanstående välkomnas....

 

 

Enda målet är att nå fram till en fungerande klimatpolitik så att våra ungdomar kan få en fantastisk framtid...

Det är min vädjan till klimatexpertisen att göra detta möjligt......