Momentan Klimatkänslighet

clip4655

 

Vi utgår från bilden, att jorden befinner sig i en ugn och att ugnstemperaturen långsamt värmer jorden

 

 

Samtliga mätpunkter från Vostok iskärnor antyder ett förhållande mellan jordens CO2 halt och jordens övertemperatur.

En regressionsanalys av dessa punkter ger en sannolik forsättning, i form av svarta punkter.

 

 

clip4806

 

Det är bara att räkna rutor och konstatera att sista halvmiljonen år

ungefär uppvisar klimatkänslighet=36

 

Om vi nu lägger in den välkända logaritmiska formeln för jordens förväntade övertemperatur

t=1.4426 *cs*ln(ppmCO2/275) cs=3,6,16,36

Vi ser den globalt erkända punkten 275 ppm som motsvarar 0C övertemperatur.

Vi ser den linje cs=3 som är budskapelt från IPCC sedan 40 år tillbaka. Efter denna linje kan ingen istid uppstå.

Tunga auktoriteter, de sista klimatsimuleringarna, samt Prof James Hansen pekar alla på klimatkänslighet=cs=6

Vi ser att klimatkänsligheten måste minst vara cs=16 för att istid skall uppstå.

 

 

climatesensitivity_formula_scatter

 

 

Jordens förväntade temperatur är detsamma som ugnstemperaturen. Nu gäller det att hitta en kurva

som samtidigt tillfredställer NASA , som konstaterar en fördubblad ugnstemperatur mellan dessa två årtal

och mellan dessa två atmosfäriska halter CO2

År         ppm

2005    379

2019   409

 

Den logaritmiska formeln gör att kurvorna dämpas efter hand medan verkligheten är den motsatta.

Det kan bara bero på att en ökad CO2 ger en ökad temperatur som i sin tur väcker upp en rad andra

växthusgaser. Kurvan blir i verkligheten inte logaritmisk utan motsatsen: Exponentiell.

 

Det behövs en samlad forskningsinsats för att reda ut detta.

 

Alltså gäller det att finna en harmonisk kurva  som dessutom fördubblar värdet

i det gula fältet.

 

 

climatesensitivity_formula_scatter2

 

Allt detta sammantaget antyder att jordens förväntade temperatur rasar  okontrollerat uppåt

ungefär efter den röda linjen. Det ger i så fall en momentan klimatkänslighet=cs kring 175

Mer analys behövs.

 

 

 

climatesensitivity_formula_scatter4

En så snabb ökning märks inte så mycket på kort sikt eftersom oceanernas kapacitet att hålla emot är fantastisk.

Men klimatförändringarna rasar på   175/3 =   58 gånger snabbare och kraftfullare än vad IPCC påstår,

baserat på den grovt farliga och felaktiga klimatkänsligheten =cs =3