MP kris

 

https://www.dn.se/sverige/ewa-stenberg-de-ungas-flykt-visar-hur-djup-mps-kris-ar/

 

 

 

 

 

 

 

MP har ett fundamentalt problem.  Jordens temperatur stannar inte när utsläppen är stoppade. Enda fungerande vägen är att suga bort 200 Gton CO2/år , start senast år 2025.  Hela NetZero politiken är verkningslös =Nollutsläpp 2045. Därför har Sverige inte ett enda miljöparti. Chansen för varje parti är att bli ett äkta, sant miljöparti som baserar sin politik på sanning. Då finns också lösningen inom räckhåll - och den ser helt annorlunda ut än allt det som diskuteras i politik och press idag,

 

 

 


 

 

Mats Sundqvist - 2 timmar sedan

Oavsett är det bästa vi kan göra idag att snarast sluta gräva upp och använda fossil energi. Din lösning kan bli aktuell om 50-100 år. De försöksanläggningar som finns idag uppvisar ett allra första ineffektivt, energikrävande och svindyrt experiment. Var realist. Politikerna i alla länder kommer aldrig att gå på det raka led du hoppas på.

 


 

Mats,  

Vi går över 1.5 C  om 5 år och vi går över katastrofala +2C om ca 10 år.

 

Iskärnorna visar att jorden inte kan sjunka i temperatur förrän CO2 halten är under 285 ppm.  Fyra gånger sista 500,000 åren har jorden uppvisat +2C vid exakt 285 ppm CO2 vilket visar att 285 ppm är en farlig nivå.

 

Vi måste ta stora steg i riktning 285 ppm inom mycket kortare tid än 10 år.

 

Naturen ställer ett ultimatum: Vinna eller försvinna. Vad har vi för nytta av CO2 reduktion om 50 eller 100 år när katastrofen är ett faktum inom 10 år ?

 

Partierna måste gå till botten med detta. Politiker i regerings-ställning måste stå ÖVER beskeden från IPCC och genomskåda  de relativt enkla sambanden.

Diskussionen får inte sopas under mattan längre.  Det går att få fram omvälvande teknik på ett par år om alla parter slutar att motarbeta varje ny tanke. Dessutom finns inget val.

 

Så här enkelt är det: Jordens temperatur drivs av den CO2 som redan släppts ut och det rör sig om ca 3000 Gton "for mycket" i oceaner och atmosfär. De årliga utsläppen är ca 1% av detta. Om vi stoppar alla utsläpp idag så påverkas inte temperaturen på många år.

NollUtsläpp 2045 är viktig men helt verkningslös i ett 10-20 års perspektiv.

 


Karl-Eric Rånman - 1 timme sedan

Om jorden haft + 2 grader vid 285 ppm CO2 och vi nu har +1,2 grader vid 420 ppm, det tolkar jag som att högre CO2-halt ger lägre temperatur?

 

 


 

Mycket intressant fråga !!  CO2 halten ökade under hela 1700 och 1800 talen och jorden hade åter 285 ppm år 1895.  Det skrämmande svaret är: Om alla utsläpp stoppats år 1895 så hade jorden nått farliga +2C ungefär 800 år senare. Om denna tolkning är rätt så var all utsläppsbudget också slut år 1895. Det innebär att vi just nu vid 420 ppm programmerat jorden för mycket, mycket högre temperatur än +2C - vilket uppnås om 800 år.  På vägen dit har vi nu nått +1.2C och det är lätt att förstå att NollUtsläpp 2045 kommer att låsa CO2 halten på en hög nivå  , kanske 450 ppm. Om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter temperaturen med nuvarande takt 0.035 C/år under ca 800 år.  Detta sätt att räkna gav en perfekt prognos mellan 2008 och 2022  medan IPCC misslyckades fullständigt med den prognos som alla kan utantill: +2C år 2100 vid 450 ppm CO2.

 

Naturen har visat 4 ggr under 500,000 år att +2C hör ihop med 285 ppm. Naturen har inte visat en enda gång under miljontals år att 450 ppm hör ihop med +2C ( så som IPCC antyder).

Hur länge skall vi vandra rakt in i väggen trots att alla kan förstå dessa ganska enkla samband ? Var finns en ärlig öppen diskussion om detta, som sannolikt är den viktigaste faktorn i klimatdebatten  ?

 

 


 

Liz Cheney blir garanterat arbetslös därför att hon säger sanningen och räddar landet.

Landets Klimatprofessorer blir garanterat arbetslösa om man gör samma sak.

 

clip19086