2017_0225

VG Sänd vidare till  TILL

Generaldirektör  Björn Risinger

 

Bäste Björn Risinger

Undertecknad finns i Småland, Gnosjö- Anderstorp området och jobbar med en innovation inom miljöteknik och jag är VD för detta bolag.

http://www.dulob.com/

 

I samband med  UN Climate Conference LIMA  diskuterades att  50 GTon Metan kan frigöras i Sibirien på mycket kort tid.

Jag har räknat en hel del på detta och det finns en kraftfull lösning som tangerar vårt projekt

Här är problemet  https://www.youtube.com/watch?v=FPdc75epOEw&t=2825s

 

Här är lösningen

{.. att utvinna metan från atmosfären }

 

Om vi inte skaffar detta skydd så kan det kanske vara ett realistiskt scenario

att mänskligheten är utplånad på mindre än 10 år enl. denne forskare , Guy McPherson

Det handlar om att flera exponentiella processer samverkar med ofattbara konsekvenser.

Jag kan inte bedöma hans inställning men  han är både Prof och Dr  

Låt oss slippa ta den risken att han har rätt.

https://www.youtube.com/watch?v=zqIt93dDG1M

Med ett skydd av 7 miljarder Graphene-segel  så kan ett sådant utbrott av metan oskadliggöras på 1 år

Jag har gjort en  video som innehåller känslig information och som

därför har lösenord. Den beskriver på djupet alla aspekter av det som

borde utgöra svensk politik redan idag   om  våra ungdomar skall ha en framtid.

 

Video :   fs_sw.mp4

 

(Med min tillåtelse att vidarebefordra länk och lösenord  inom organisationen och ev. till berörda politiker)

 

Jag vill inte ha videon publicerad

 

Anledning:

Miljödebatt är inte min grej, viktigare att förverkliga  teknik som förhoppningsvis kan bidra till att lösa klimatproblemen.

Men myndigheter, politiker  synes inte göra sitt jobb.

Prof James Hansen, NASA osv... kallar Parisavtalet för bedrägeri och det är så  oerhört lätt att bevisa att han har fullständigt rätt.

 

Det är ju dags för exempelvis Naturvårdsverket att vakna - annars kommer nästa generation att fråga sig:

Vad höll ni på med egentligen?

 

Hur fega var ni, trots att ni var betalda av skattebetalarna att hantera dessa frågor ?

Trots att ni visste sanningen men inte omsatte den i handling ?

 

Mitt mål med denna video är att ge lösningar och hopp -

När det finns  klara lösningar  som är lätta att förstå

så borde det vara så mycket lättare att komma till politisk handling.

 

Med vänlig hälsning

 

Bengt Ovelius


 

2017-03-06 16:04:49

Hej Bengt,

Tack för ditt mejl, och för möjligheten att se din video.

Frigörelse av växthusgaser ur de arktiska kolförråden utgör definitivt en allvarlig klimatrisk (även om påståendet citerat i ditt mejl om att mänskligheten till följd av detta skulle ”riskera utplånas inom 10 år” torde vara en kraftig överdrift). Att klimatförändringarna är ett existentiellt hot för mänskligheten, och av absolut betydelse att snabbt agera i, är ändå helt klart.

Angående växthusgasavgång ur de arktiska kolförråden, så läs gärna om detta också i vår Arktisrapport från häromåret (se i synnerhet sid 27-30: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1297-7.pdf?pid=16262 ).

Naturvårdsverket arbetar som du säkert vet med såväl övervakning av klimatets och miljöns utveckling, som med att utveckla och genomföra åtgärder och styrmedel (inklusive kopplat till innovations-/teknikområdet) för att minska klimatpåverkan.

Du för särskilt fram potentialen för metaninfångande filter. Vi är medvetna om att forskning bedrivs kring utveckling av den här typen av möjliga lösningar (Såväl kring att fånga in metan ur luften, som för den delen att söka fånga in koldioxid ur omgivningsluften. ”Direct Air Capture”/”DAC”). Jag har ingen möjlighet att bedöma den precisa lösning som du beskriver, men generellt: om sådana här tekniker skulle visa sig kunna genomföras på ett sätt som är ekonomiskt och energi-/resurs-/miljö-mässigt hållbart skulle det kunna tänkas ge viktiga bidrag i att begränsa klimatförändringarna. Tack som sagt för ditt mejl och lycka till i ditt fortsatta arbete.

Mvh,

Pelle

PELLE BOBERG

NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Klimatavdelningen/Climate Department

Klimatmålsenheten/Climate Objectives Unit

SE-106 48 Stockholm, Sweden

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

Tel + 46 (0)10-698 1320

www.naturvardsverket.se

 


 

 

2017-03-06 18:25:00

 

Hej Pelle

Stort tack för ditt intressanta svar

och tack för att Du tog en titt på videon.

Det enkla sättet att beräkna jordens övertemperatur som jag demostrerade i videon

ger följande överblick perioden 1800 – 2300

Bäst modell-resultat fick jag genom att driva varje punkt genom VOSTOK x-y och sedan integrera genom ett tidsfördröjande RC-RC –nät

Det följer sensationellt bra jordens svar på varierande CO2, (testat i känt intervall)

clip4943

Kan vara intressant att spara och jämföra med verkligheten om 10 år !

Jag gjorde denna modell vid Global Forum, Bents Salonger 2008 - snart 10 år sedan.

Och den sträcker sig år 1800 – 2300 .

A :

Hur mycket vi än anstränger oss så går CO2 upp efter samma formel som en jästank

och når 500 ppm CO2 år 2050 . Människan är inte intelligentare än jästbakterier om man ser världen i stort.

B :

Gul kurva=prognos som gjordes 2008 har exakt följt verkligheten,

Svart är NASAs globala mätningar – stämmer exakt med min prognos, och vi närmar oss +1 C

C:

Om inga metanutbrott i sibirien stör processen så når vi +2C år 2040

Många experter menar att +2C passerar yttersta smärtgränsen.

Det får globala livsmedelsproduktionen att bryta samman.

Kommer troligen att ge många miljarder klimatflyktingar.

D:

Vi gör tankeexperimentet att alla utsläpp av CO2 upphör tvärt år 2050

Detta liknar sveriges tankemodell, men antas gälla hela världen.

Temperturkurvan blir en överraskning !

Den kommer att fortsätta uppåt nästan som om ingenting hänt.

Det beror på att 500 ppm ger en strålningsbakgrund motsvarande + 30 C (enl VOSTOK xy)

Och stigningen på kurvan minskar först när vi närmar oss +30 C bortåt år 2400

E:

Temp. Närmar sig +20 C år 2300

Dessa kurvor stämmer rätt bra med svenska ambitionerna, med noll-utsläpp 2050

Allt i hygglig harmoni med parisavtalet

I 10 år har jag hoppats att jag har fel med denna metod, eftersom resultatet är extremt obevämt

(”en obekväm sanning ”)

Jag blir tyvärr mer och mer övertygad att metoden är både rätt och exakt-

Om denna beräkningsmetod är riktig så

ser man tydligt att den svenska, ambitiösa modellen i kampen mot växthusgaserna knappast fungerar alls.

Parisavtalet leder oss rakt in i undergång och blockerar kanske det som är viktigast.

Vi måste troligen närma oss problemet med ett radikalt annorlunda tänkande för att ha en chans att överleva.

Man måste räkna noggrant på detta , men det lutar nog åt att prioritera ner CO2-reduktion något så att samhället fungerar

och kraftigt prioritera upp metan och CO2 ur atmosfären. + samt alla typer av bio-metan.

Om vi kan sänka Metanet med 1 ppm i atmosfären så motsvarar det 400 – 300 ppm CO2

Den sänkningen kan vi aldrig uppnå ens genom att tvärt stoppa alla bilar, flygplan och kolkraftverk.

Beräkningarna kan behöva kontrolleras. Jag räknar med faktor 100,

På köpet blir filter-versamheten lönsammare än alla världens oljekällor -

Det kan vara den enda metoden som världen har råd med.

De samlade filtren kommer att producera bränsle motsvarande 36 x Svenska BNP varje år, alltid.

Det vore intressant att höra dina synpunkter här.

Den svenska modellen för avveckling av CO2 inkl Paris,

står och faller med detta resultat.

Norge har investerade ett par BNP i oljeprospektering

och har fått permanent 3 x högre BNP i oljeåldern – tills oljan tar slut.

En bra affär.

Sverige bör på samma sätt investera en eller ett par BNP i att lösa Graphene filtren.

Vi är ju redan EU centrum för graphene forskning vid Chalmers

Resultatet kommer att bli gissningsvis 6 x BNP , år efter år,

En strålande affär – många gånger bättre än norska oljan.

Men framförallt klarar vi klimatkrisen,

Där Parisavtalet och den svenska modellen riskerar leda till kris utan återvändo efter 2045

Om min RCRC –modell är korrekt. Man misstänker ju att metanet i Sibirien börjar spela en avsevärd roll också

Även om ingen vet

När vår Vatne Engine snurrar inom kort så kommer vi i läge att diskutera med riktigt stora aktörer inom EU,

Om Naturvårdsverket kan stötta detta resonemang på något sätt

så kan graphenefiltren kanske ta stora steg framåt.

Vi avser att försöka tjäna pengar på Vatne Engine

Men graphene filtren är inte vår grej så som vi tänker just nu – vi hoppas bara kunna vara en katalysator

för att inspirera så många som möjligt att förverkliga detta.

Med vänlig hälsning Bengt Ovelius

Tel 0370 335441

 


017-03-07 12:35:00    Annika Holmberg <annika.holmberg@regeringskansliet.se>

 

 

Bästa Annika

Det kom ett mycket vänligt och positivt svar från högsta ort på Naturvårdsverket igår.

Jag tolkar det som att min RCRC - hypotes tas på djupaste allvar.

Vore det inte en god idé om man från Regeringshåll beordrar en snabbutredning av min RCRC-modell ?

Detta är inte för min skull utan för statens skull – för att finna en fungerande energi- och klimatpolitik

Det finns bara två logiska utfall :

1. Visa att resonemanget är felaktigt - alla blir glada av ett sådant besked

2. Bekräfta att resonemanget kan vara rätt - och med stöd av detta trigga en rad åtgärder med politiska konsekvenser långt utanför sveriges gränser. I så fall kommer hela sveriges klimat-och energipolitik att falla och ersättas med helt nya tankegångar som har betydande chans att lyckas.

En snabbskiss på en strategi som har chans att lyckas kan beräknas med RCRC-modellen

Så enkel att alla kan förstå den. Baserad på VOSTOK, En halv miljon träffar om man söker med Google

Inga hemligheter här inte …..

Denna strategi förutsätter ett graphenefilter som plockar ut 6 kg kol / dygn

Och ett annat graphenefilter som plockar ut 10 kg metan per dag ur atmosfären

Detta motsvarar 500 liter bensin per månad – alla är beredda att betala för detta -

det täcker världens energibehov

Och denna ekonomi kan betala CO2 – städningen- Se bild längre ner……

Tankemodellen bygger på att var och en av världens 7 miljarder invånare skaffar en sådan uppsättning filter.

Utrustningen behöver inte vara dyrare än en mobiltelefon

Långt över 1 miljard mobiltelefoner har redan tillverkats.

Kan man då tillverka 7 miljarder filter-par om detta innebär mänsklighetens överlevnad ? JA VISST !

Jag har simulerat fram detta scenario - som är maximalt gynnsamt Se bild längre ner……

Förutsättningar

Processen måste starta 2020

Vi skriver ner siffran +22C/400ppm till +13C/400ppm för att vara lite försiktigt konservativa.

Före 2050 kan vi vara ner under 275 ppm CO2, motsvarande år 1800

Temperaturen toppar +2.6 C kring 2080

Vi får nog räkna med åtskilliga meter högre ocean, förlust av alla kuststäder,

kanske 5 miljarder klimatflyktingar, kanske 50 GTON metansläpp årligen med början 2040 ???

Detta är tufft men det är genomförbart till kostnad av en eller flera svenska BNP

Det skulle behöva räknas noggrant på ett sådant scenario

Sedan kan Sverige ta internationella ledningen i klimatfrågan och höja sin BNP minst x 6 ggr

Då börjar försvar, sjukvård, skola att fungera i Sverige

och vi har råd att bomba flyktingströmmarna med skolor, odlingsmetoder och framtidshopp.

Norge investerade 2 x BNP för att prospektera olja, och vann sedan ett lyft till 3 x BNP under årtionden.

En strålande affär. Sverige var allt för fega för att deltaga.

Sverige måste investera 1 eller 2 x BNP för att prospektera atmosfären , och sedan vinna ett lyft till minst 6 x BNP.

Historien upprepar sig. Är Sverige återigen för fega ?

Detta är Vinna eller Försvinna – på djupaste allvar

Forskare har full panik och överväger desperata åtgärder – exempelvis massvis med vindkraftverk

På nordpols-isen som skall pumpa upp havsvatten och få detta att frysa . och skapa vita ytor.

Kostnad en eller flera svenska BNP

Hur mycket mer realistiskt är det inte att ta tillbaka atmosfären till 1800 talet och få en genomgripande reparation av alla system ?

Om vi klarar detta med 1 x BNP i insats och graphenefiltren sedan själva tjänar sina pengar ute i världen (ca 40 x BNP/årligen)

så kan sveriges insats bli astronomisk.

Föreslår också möten om detta. Bollen ligger hos Dig,

Hela systemet bör vara igång 2020 – varje dags fördröjning är kritisk enligt mitt sätt att se.

Ett enda års fördröjning nu - slår hårt i form av högre max-temperaturer kring år 2080

https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/22/extraordinarily-hot-arctic-temperatures-alarm-scientists

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/08/arctic-multi-year-sea-ice-break-up-graveyard

Med vänlig hälsning Bengt Ovelius

clip4944

 

From: Bengt Ovelius [mailto:bengt@ovelius.com]
Sent: den 6 mars 2017 15:48
To: 'Annika Holmberg'
Subject: RE: Förnybara bränslen - flytande metan m.m.

Bästa Annika

Det var mycket trevligt att du ringde.

Vg se text…

clip4945

Detta diagram var just det vi pratade om -

Kan vara intressant att spara och jämföra med verkligheten om 10 år

Jag gjorde denna modell vid Global Forum, Bents Salonger 2008 - snart 10 år sedan.

Och den sträcker sig år 1800 – 2300

A :

Hur mycket vi än anstränger oss så går CO2 upp efter samma formel som en jästank

och når 500 ppm CO2 år 2050 . Människan är inte intelligentare än jästbakterier om man ser världen i stort.

B :

Gul kurva=prognos som gjordes 2008 har exakt följt verkligheten,

Svart är NASAs globala mätningar – stämmer exakt med min prognos, och vi närmar oss +1 C

C:

Om inga metanutbrott i sibirien stör processen så når vi +2C år 2040

Många experter menar att +2C går över smärtgränsen

Det får globala livsmedelsproduktionen att bryta samman.

Kommer troligen att ge många miljarder klimatflyktingar.

D:

Vi gör tankeexperimentet att alla utsläpp av CO2 upphör tvärt år 2050

Detta liknar sveriges tankemodell, men antas gälla hela världen.

Temperturkurvan blir en överraskning !

Den kommer att fortsätta uppåt nästan som om ingenting hänt.

Det beror på att 500 ppm ger en strålningsbalans av + 30 C

Och stigningen på kurvan minskar först när vi närmar oss +30 C bortåt år 2400

E:

Temp. Närmar sig +20 C år 2300

Dessa kurvor stämmer rätt bra med svenska ambitionerna, med noll-utsläpp 2050

Allt i hygglig harmoni med parisavtalet

Kurvorna är beräknade med VOSTOK xy-plot, som ger verklig temp efter en dubbel integration

Tidskonstanten ställs in i känt område 1950 – 2010

Om denna beräkningsmetod är riktig så måste nuvarande svensk klimatpolitik få totalt underkänt,

hur ambitiös den än synes vara. Våra ungdomar har ingen framtid.

Beräkningen är enkel och entydig för varje ingenjör

Vi måste närma oss problemet med ett radikalt annorlunda tänkande för att ha en chans att överleva.

Med vänlig hälsning Bengt Ovelius

Tel 0370 335441

 


 

2017-03-08 11:26:00 till Pelle.Boberg@naturvardsverket.se

 

Hej Pelle

Skulle Du inte kunna ta en diskussion med GD om detta. ? Det känns som att det brådskar.

Åtgärder behövs snarast om mitt resonemang stämmer ….

Enbart med sanningen som grund har vi chans att övervinna klimatet och överleva.

Det blir mer och mer uppenbart att +2C ger sådana globala störningar att hungersnöd och krig bryter ut

med många miljarder människor inblandade. En rad experter har på senare tid förklarat att vi inte klarar +2C

I samband med Global Forum 2008 upptäckte jag Vostok i xy-plot (finns längre ner i detta email)

och därifrån får man direkt en kristallklar bild av jordens temp-utveckling framöver.

Nu har vi 400 ppm och +22C. Bara att dra en linje från dagens +1C till +22C ungefär 300 år senare (provas )

Sammanhangen är ju så otroligt enkla !

Man kan vara efterklok: Detta kunde man med lätthet gjort för 50 år sedan, 1970

Då började VOSTOK data komma.

Jag inledde diskussion 2008 med ett par av de abslolut högsta representanterna för IPCC i anslutning til Global Forum,

och menade att vi redan har 10-20 C övertemperatur sett till Stephan-Bolzmann-balansen

och att vi har verkliga +2C år 2040. Jag blev utskrattad och utskälld. Dessa email har jag fortfarande, men jag tänker naturligtvis inte

göra några professorer generade så här i efterhand. Det viktigaste: Nu är det ingen som skrattar längre…..

Målet är att se framåt och diskutera en fungerande miljöpolitik för Sverige.

Den gula linjen är den temp-prognos som jag gjorde 2008 och den sträcker sig till år 2300

Se gula kurvan, se NASAs mätningar som är inlagda, och fråga bara med känsla:

Hur sannolikt är det att vi når +2C år 2040 ?

Denna tanke var omöjlig 2008 eftersom vi inte under evig tid skulle komma i närheten av +2C

Jag kan bara konstatera att min enkla teori verkar riktig . Jag kallar den RCRC-modellen

Det är väl uppenbart att IPCC hade fel. Att så sent som vid Parismötet hävda att vi aldrig skall komma över +1.5 C

måste ju ses som ett brott mot mänskligheten.

Helt enkelt därför att om vi tror på dessa tumregler så planerar världen helt fel

och måste med panik ge upp år 2040 , utan återvändo när planeten hamnat i krig, hunger och kaos.

Världen blir lurad in i en fälla.

Prof James Hansen kallade Parismötet för fraud (Bedrägeri )

Om man istället planerar efter den gula linjen och ser hela bilden fram till år 2300

så kan man med exakt ingenjörskonst hitta en genial lösning. Det blir tufft men det går.

Endast sanningen kan leda oss till en lösning och marginalerna är minsta möjliga nu.

Det som ligger i vågskålen : Skall vi ha en miljöpolitik så att vi överlever,

eller skall vi köra efter Parismodellen med slut på mänskliga civilisationen strax efter år 2040 ?

En miljöpolitik som förvägrar våra ungdomar en framtid kan väl knappast kallas ambitiös ?

Den är ju en fullständig katastrof.

Ni har ju kunskap och fantastiska analysmöjligheter på Naturvårdsverket. Kan nin inte bekräfta mina teser med lite enkla skisser !

1.Om min tes är fel, så blir alla glada inklusive undertecknad. Då var det inte så allvarligt med klimathotet

2.Om tesen är rätt så faller svensk Paris-baserad miljöpolitik och ersätts med något långt bättre som ger våra ungdomar en framtid

Även om hela världen tillämpar svensk, ambitiös miljöpolitik, linjärt ner till noll-utsläpp av CO2 till år 2050, så kan man inte med blotta ögat se någon skillnad

på RCRC –prognosen för perioden 2017-2050 . Detta kan ledas i entydligt bevis under givna förutsättningar. (Kan ni inte analysera detta i detalj ? )

Vi måste nå synliga och radikala resultat under denna tidsperiod. Det måste till ett fullständigt annorlunda tänkande.

Den självcensur som mängder av forskare har tagit på sig har inget med vetetskap att göra – det är psykologi och grupptryck.

Det finns en mycket bra bok som förklarar detta fenomen

Gunter Dueck: Schwarm dumm

So blöd sind wir nur gemeinsam

Campus Verlag Frankfurt / New York

MVH Bengt Ovelius

clip4946

clip4947

 

 


 

 

Hej igen Pelle

Denna graf är intressant och talande.

Jordens Temp avvikelse om all CO2 i hela världen

stoppas år 2020

alternativt år 2050

Många forskare ser det som kört när temp når +2C 2040

Man kan inte se den minsta nytta med att stoppa CO2 redan 2020

Effekten hamnar inom felmarginalen på någon tiondels grad år 2040

Detta kan bevisas –

Och om ni på Naturvårdsverket kommer fram till samma resultat

så står det ju klart att man måste börja tänka på helt annorlunda sätt för att klara situationen.

Detta bör vara en fullständig överraskning för många politiker.

Förklaringen ligger ju i att Stephan-Bolzmann matar på med +30 C ovanifrån,

medan verklig temperatur king +2 är försumbar mot +30

Därför har en CO2 reduktion nästan ingen inverkan, Rakt emot all intuition.

Hoppas ni kan sätta saker i rörelse (eller motbevisa )

Ser fram emot dina kommentarer

Med vänlig hälsning Bengt

clip4948

 

 

 

 


 

2017-03-08 18:27:03

 

Hej igen Bengt,

Tack för alla dina mejl!

Jag försäkrar dig om att vi på Naturvårdsverket tar de här frågorna på största allvar, och noggrant följer med i klimatforskningens resultat. Inte minst fäster vi stor vikt vid IPPC:s återkommande utvärderingsrapporter, som ju ger en god samlad översikt över var forskningen står, såväl vad gäller de naturvetenskapliga grunderna, som vad gäller åtgärdsmöjligheterna. Samtidigt händer det saker i forskningsfronten som inte alltid hinner inkluderas fullt ut i IPCC-rapporterna. Även sådant bevakar vi.

Det är många saker du tar upp i dina mejl och jag har tyvärr ingen möjlighet att kommentera allting. För att ändå beröra ett par aspekter du tar upp:

Angående att ”Många forskare ser det som kört när temp når +2C”. Det är inte min bild. Även om vi överskrider 2 grader, så är 2,5 grader bättre än 3 grader, osv. Ju högre temperaturökningen blir, desto mer svåröverskådliga blir samtidigt effekterna, och riskerna ökar för storskaliga självförstärkande återkopplingsmekanismer bortom vår kontroll. Men det är att ta i att säga att 2 grader innebär att ”det är kört”. Naturvårdsverkets klimatarbete syftar som bekant till att bidra till att vi förhoppningsvis ska kunna hålla den globala temperaturökningen så långt under 2 grader som möjligt. Snabba reduktioner av de globala utsläppen av såväl CO2 som andra växthusgaser under de närmsta decennierna är ett nödvändigt villkor för detta.

Läs också gärna mer om det klimatvetenskapliga i vår nyutgivna bok om klimatet: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1300-4/

Och angående att du skriver att ”vi måste tänka på helt annorlunda sätt för att klara situationen”´: Jag håller med om att det är viktigt att tänka nytt, och att anpassa våra handlingsplaner efter hur kunskapsläget förändras. Det finns verkligen ett stort spektrum av åtgärdsmöjligheter som vi behöver överväga. Säkerligen kommer vissa tekniker och utvecklingsvägar som idag är föga uppmärksammade bli betydelsefulla framöver. Samtidigt som vissa andra tekniker och utvecklingsvägar av olika skäl kommer att förkastas/inte få genomslag.

Återigen, tack för ditt engagemang,

och med försäkran om att vi arbetar intensivt för att genomföra och utveckla klimatåtgärdsarbetet med utgångspunkt i senast tillgänglig forskning,

Pelle

PELLE BOBERG

NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Klimatavdelningen/Climate Department

Klimatmålsenheten/Climate Objectives Unit

SE-106 48 Stockholm, Sweden

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

Tel + 46 (0)10-698 1320

www.naturvardsverket.se


 

2017-03-08 20:49:00

 

Hej och tack för svar

Först måste jag säga att boken du refererar till är strålande bra

Sedan märker jag att vi pratar förbi varandra och

boken slingrar sig och utelämnar just detta: Det viktigaste svaret.

Min enda fråga: Baserat på VOSTOK xy-plot

Vilken tempertur anser du att vi programmerat atmosfären för idag vid 400 ppm?

IPCC +2 C eller mitt ögonmått som säger +22 C ?

Om alla prickarna hade funnits så hade vi haft svaret.

Men nu rör vi oss i ett tomt område där stabiliseringstiden ligger kring 300 år.

Detta svar avgör om vi vinner eller försvinner - därför får vi inte slingra oss i denna fråga.

Om vi håller CO2 konstant 400 ppm f.o.m. idag

är vi då på +22 C eller på +2C efter 300 år ?

Om sanna svaret är +22 så rasar hela den svenska klimapolitiken,

om sanna svaret är +2 så har IPCC gjort ett bra jobb och vi är på rätt väg

MVH Bengt

clip4949

 

 

 

 

 


 

 

Hej Bengt,

roligt att du höra att du uppskattat vår klimatbok.

Eftersom du skriver att du vill ha en kommentar på en sista ”enda fråga”,

så ger jag därmed i bildform nedan ett mycket kort svar/kommentar, och detta får vara min sista kommentar i detta.

Du känner igen de här bilderna från vår klimatbok. Detta är nog det bästa svar vetenskapen av idag kan ge oss, på det du undrar över. Jag är själv inte klimatforskare (inom Naturvårdsverket bedrivs ingen klimatforskning av den här typen) men förlitar mig på den klimatforskning som bedrivs och sammanställs i Sverige och internationellt.

Kort angående din linje i ”VOSTOK xy-ploten”: om din linje enbart bygger på ”ögonmått”/”enkel extrapolering”, så är jag rädd att du underskattar de fysikaliska-/jordsystem-sambandens komplexitet. Om du har en mer teoretisk grund (Stefan Boltzmann, osv) för linjen, så har jag i så fall inte begripit den, och den är inte i överensstämmelse med andra bedömningar jag sett. Vetenskaplig kunskap kan förstås omprövas, men tills vidare kan jag bara säga att dina uppskattningar om kommande temperaturökning verkar alldeles för höga. Situationen vad gäller klimatförändringsrisker för människa och naturmiljö (utifrån uppskattade mer måttliga temperaturökningar) är samtidigt allvarlig nog som den är.

Som jag skrev förut, jag kan garantera att vi från Naturvårdsverket fortsätter att noggrant följa frågorna och verka för såväl fördjupade kunskaper som ett verksamt åtgärdsarbete.

clip4950

Mvh,

Pelle

PELLE BOBERG

NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Klimatavdelningen/Climate Department

Klimatmålsenheten/Climate Objectives Unit

SE-106 48 Stockholm, Sweden

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

Tel + 46 (0)10-698 1320

www.naturvardsverket.se

 


2017-03-09 11:56:00

Hej Pelle

Det är ju lugnande och intressant att att du visar prognoser på 2000 ppm / +8C

Låt oss hoppas att detta stämmer – då finns det aningen mer hopp.

Det stämmer också ungefär med den gamla tumregeln att varje fördubbling av CO2 ger +1.2 K

Men det motsäger NASA’s mätningar som drar iväg mycket snabbare.

I min graf tänker jag att förhållandet är så enormt komplext , med pos feedback, vattenånga, metan och tusen andra faktorer att det inte lönar sig att göra en modell.

Genom att bara titta på historiska fakta, CO2 mot Temp så finns det någonting väldigt ologiskt i hur din röda kurva drar iväg mot 2000 ppm

I mitt worst case scenario så ser jag en klar risk att 400 ppm slutar på +22C men detta är naturligtvis bara en empirisk extrapolering.

Det ligger en hund begraven här – men vi kommer nog inte närmre klarhet än så.

Jag har räknat sedan 2008 att +22C är den drivande kraften, och min prognos blev exakt rätt, sett i backspegeln.

IPCC blev överkörda av verkligheten nästan direkt efter Parismötet och +1.5 C målet

Ända sedan 2008 har jag sett att år 2040 ger +2C medan IPCC har lagt detta datum mycket längre fram.

NASA visar nu tydligt att jag kommer att få rätt och IPCC korrigerar åter sina prognoser.

Det är så mycket som antyder att den röda linjen inte håller måttet, tyvärr.

I alla fall stort tack & tack för boken, det bästa jag sett så här långt !

Med vänlig hälsning Bengt

clip4951

 

 


 

 

2017-03-11 09:00:00

Annika Holmberg <annika.holmberg@regeringskansliet.se>

 

 

Bästa Annika

Jag är tacksam för att Naturvårdsverket sista dagarna gav mig sådan info

att det nu enl. min uppfattning

står helt klart att IPCC räknat fel – med fullständigt katastrofala konsekvenser.

Därför har jag ändrat min video och dragit ner den i längd – den är bara 5 min nu.

Det är enl. dessa slutsatser fullständig katastrof om vi fortsätter på den inslagna svenska klimatpolitiken

http://feeshare.org/fs_sw.mp4

name qqq

pass qqq

Felet hos IPCC ligger i att man utgår från

att en fördubbling av CO2 i atmosfären ger storleksordning +1C temp-ökning

Detta är vetenskapligt korrekt och vi kan öka från 400 ppm till 800 ppm utan

att går över +2C . Därför finns +2 i Parisavtalet, och även +1.5 verkar i teorin möjlig

Man behöver inte vara forskare för att våga ta en titt på VOSTOK diagrammet och upptäcka verkligt

historiskt förhållande mellan CO2 och temperatur. VOSTOk täcker drygt en halv milj år bakåt.

Det blir uppenbart att jorden har kraftig positiv feedback – vilket innebär att det är ett instabilt system

En liten ändring ger en stor reaktion.

Den verkliga reaktionen på fördubblad CO2 är ett utslag som är 29 ggr större än det teoretiska värdet.

Jordens historia visar oss hur det verkligen ser ut.

Det är bara att titta på Vostok diagrammet längre ner i detta email och använda normalt sunt förnuft

och ett normalt ögonmått.

Vid Istiden = 200 ppm hade vi -7C och vid 400 ppm får vi +22C (efter 300 år )

En fördubbling i CO2 ger i IPPC’s teori +1C och i verkligheten +29C

Reaktionen på CO2 är 29 ggr större än de IPCC-fakta som givit Paris-avtalet

som i sin tur ligger till grund för sveriges klimatpolitik.

Även NASAs mätningar visar med ett normalt ögonmått att vi når +2C 2040

I det ögonblick man med ögonmått och sunt förnuft

inser att NASAs svarta graf kommer att följa den gula linjen så faller hela den svenska klimatpolitiken.

clip4952

Min video är en första idéskiss på en lösning

Med vänlig hälsning

Bengt Ovelius

bengt@ovelius.com

Tel 0370 335441

 

From: Bengt Ovelius [mailto:bengt@ovelius.com]
Sent: den 9 mars 2017 06:57
To: 'Annika Holmberg'
Subject: FW: Förnybara bränslen - flytande metan m.m.

Bästa Annika

Jag avslutar vår trevliga konversation med en slutsats

Tacksam om Du kan distribuera detta i Regeringskansliet. En ovanlig och brådskande fråga kräver ovanliga åtgärder.

Enligt min vision så kommer det med 100% säkerhet en regeringsförklaring, ju förr desto bättre

Regeringsförklaring (förslag)

Vid ett militärt hot så tar regeringen ansvar för att bedöma fiendens styrka och sörja för ett anpassat försvar-

Klimathotet är mycket större än något militärt hot i dagsläget,

Även här måste vi bedöma fiendens styrka och sörja för ett anpassat försvar-

Baserat på VOSTOK-mätningarna bedömer vi att vi har programmerat atmosfären för storleksordningen

+22C övertempertur och vi tar på oss ledarskap och ansvar för att uttrycka denna ståndpunkt

och hantera konsekvenserna. Det handlar om nationens överlevnad och det brådskar.

Det handlar om minst en Bruttonationalprodukt i klimatförsvar, som dock kan ses som en extremt lönsam investering.

Närmast att jämföra med Norge, som investerade 2 x BNP i oljeprospektering och vann 3 x BNP varje år i årtionden,

Sverige siktar på att öka till 6 x BNP när dessa åtgärder är förverkligade. Men det viktigaste är att våra ungdomar har en framtid.

clip4953

 

Med denna insikt så kan vi leda I entydigt bevis att vi når +2C år 2040 oberoende av om vi stoppar alla utsläpp i hela världen redan 2020. eller ej

För 118,000 år sedan, mellan istiderna , så nådde över-temperaturen +1.8 C vilket gav 8 m högre oceaner och superstormar som kunde flytta klippblick på 100 tals ton

(Ref Prof James Hansen, NASA Goddard)

Allt detta visar hur fullständigt otillräcklig den inslagna klimatpolitiken är. Den ger bevisligen fullständig katastrof i någonstans mellan 2040 och 2060.

Sverige slår nu in på en helt ny väg som har chans att fungera och vi är beredda att axla ett internationellt ledarskap i klimatfrågan.

clip4954

Denna idéskiss utformad av

Bengt Ovelius

bengt@ovelius.com

Tel 0370 335441

 

 


 

2017-03-16 12:06:00

 

Hej Pelle

Jag har nu förbättrat videon, gjort den kortare och lagt in alla dina synpunkter.

http://feeshare.org/fs_sw.mp4

name qqq

pass qqq

Efter en veckas funderande:

Det står nu allt klarare att svensk klimatpolitik står på fullständigt felaktig grund –

med katastrofala konsekvenser.

Naturvårdsverket måste utreda situationen och acceptera mina slutsatser,

Alternativt ge en redogörelse som på ett vetenskapligt sätt

motbevisar varje punkt i min video. Jag vet att jag kan ha fel men då vill jag

ha bevisen för detta. Jag har ställt just dessa frågor sedan 2008 utan att få ett enda vettigt svar från alla dessa professorer.

Om man inte kan motbevisa detta så måste klimatpolitiken ändras.

Det är inte så att jag personligen har någon som helst betydelse i sammanhanget.

Vi diskuterar här naturlagarna som faktiskt står över de lagar som stater stiftar.

Naturlagarna står också över de uppfattningar som myndigheter kan ha.

Jag påstår att IPCC +2C mål strider mot naturlagarna och detta kan jag entydigt bevisa

med en logisk Vostok-xy som axiom.

Världens mest framstående klimatforskare James Hansen verkar hålla med

genom att kalla +2C målet nonsens

Politikerna måste varnas.

Om det inte sker så kommer jag eller mina medarbetare att kontakta samtliga riksdagsledamöter.

Även naturvårdsverkets bok har ju fullständigt fel som tänker sig ett scenario med 2000 ppm som inte ger mer än 9 graders övertemperatur

Detta stämmer om feedback och fördröjning saknas i klimatsystemet

Det framgår allt klarare att IPCC gömt både feedback och tidsfördröjningen

mellan CO2 och temperatur. IPCC struntar också helt i Vostok xy

och de logiska slutsatserna av dessa mätningar som funnits i nästan 50 år.

Dessa mätningar speglar jordens verkliga egenskaper.

Man man ser ju klart av historisk VOSTOK xy

att feedback förstärker utslagen 10- 50 ggr

En logisk stabiliseringstemperatur för 450 ppm efter 300 år

är genom +feedback ca +40 C. ( IPCC hävdar +2C )

Hur skall då Stabiliseringstemperaturen för 2000 ppm vara +8 C ??

Om man accepterar ett logiskt utseende

efter vanligt bond-förnuft på en extrapolerad Vostok-xy-plot som axiom

så är det ett hot mot mänskligheten att sprida så felaktiga fakta som man gör i Naturvårdsverkets bok. (ang 2000 ppm/+9C eller +2C målet)

Prof James Hansen betecknar +2C målet som nonsens

Och parismötet som bedrägeri.

Vi synes ha 1000 professorer i lämmeltåget och en enda (JH) som vågar säga sanningen.

Finns det ingen på Naturvårdsverket som vågar säga sanningen ?

Ungdomar stämmer nu staten i USA eftersom ungdomarna riskerar sin framtid.

Naturvårdsverk och politiker måste gå ut i klartext och förklara varför Parisavtalet är bedrägeri. Detta är inte mina ord, utan Prof James Hansen’s

clip4955

Denna ppm-halt ger Venus-liknande förhållanden =Pizza-ugn

http://feeshare.org/fs_sw.mp4

name qqq

pass qqq

Bengt Ovelius

bengt@ovelius.com

Tel 0370 335441

Video FeeShareOrg.mp4 43 402 KB 00:16:55

Size: 42.3 MB (44 443 098 bytes) Size on disk: 42.3 MB (44 445 696 bytes)