2019_1008

 

Från: bengt.ovelius@bahnhof.se <bengt.ovelius@bahnhof.se>
Skickat: den 7 oktober 2019 18:30
Till: Boberg, Pelle <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Ämne: FW: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Hej Pelle

Vi hade email kontakt senast 21 sept 2019,

Därefter är nedanstående upprop utsänt till samtliga riksdagsledamöter efter som det verkligen brådskar att agera.

Resultat: Detta kommer att ge upphov till en stor konferens om klimatpolitikens otillräcklighet om vissa

glädjande initiativ inom riksdagen nu lyckas. Håll tummarna !

Jag hoppas också att Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07) kan lämna sitt betänkande betydligt

tidigare än i slutet av januari 2020.

och att man tar del av de entydiga bevisen för att negativa utsläpp måste börja med full kraft redan 2025 om vi skall hålla oss under +1.5C

Undertecknad har under 11 år räknat på detta.

Från början (år 2008) var jag osäker men nu är jag helt säker på att mina slutsatser är riktiga och

jag kan härleda dem matematiskt ner i minsta detalj under givna förutsättningar.

Och jag har fått mycket positiv respons.

Det vore mycket värdefullt att höra Dina synpunkter på detta.

(jag kallar riksdagsmannen xx tills vidare, )

Med vänlig hälsning

Bengt Ovelius

b@ovelius.com

Mob 070 7225005

 

From: Riksdagen xx
Sent: Wednesday, October 02, 2019 10:24
To: Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>
Subject: SV: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Hej!

Tack Bengt för ditt superintressanta mail.

Jag är i linda att planera en stor konferens om klimatpolitikens otillräcklighet,

återkommer till dig om mina planer går i lås.

Mvh xx

 

Från: Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>
Skickat: den 30 september 2019 17:58
Till: xx
Ämne: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade.

clip4938

Ärade riksdagsledamot;

 

Mitt namn är Bengt Ovelius. Jag är ingenjör.

FN's klimatpanel IPCC skapar många viktiga och bra rapporter om klimatet
men IPCC har tyvärr också gjort ett stort misstag.

 

IPCC har under mer än ett årtionde lovat (high confidence) att jorden inte kommer över +2C år 2100 (max 450 ppm CO2)
Alla känner nog till detta och det präglar hela vår klimatpolitik. (Blå skylt ).

Detta löfte motsvarar den blå linjen i diagrammet. Regeringens proposition 2016/17.146 har en direkt hänvisning till denna linje och ur denna felaktiga linje har klimatlagen 2017:720 uppstått.

Verkligheten har rört sig efter den röda linjen istället fram till 2019. Sannolikheten är därför stor att fortsättningen stämmer.

Det ger kritiska +1.5C redan 2030 istället för 2070
och det ger katastrofala +2C kring 2040 istället för 2100.

NASA's svarta linje är verklig global temperatur.

Man ser nu med blotta ögat hur fel IPCC Summary for policymakers är !

De flesta är dessutom överens om att vi når 450 ppm kring år 2035, inte

år 2100. Här är felet 65 år. Vi kan inte lösa klimatkrisen om vi inte förstår vad som händer med klimatet.

Vi kan inte fortsätta med att sopa sanningen under mattan.

Sveriges klimatpolitik och nödvändiga åtgärder ligger mer än ett halvt århundrade för sent p.g.a. felaktig blå kurva!

clip4939

 

Undertecknad varnade IPCC's högsta ledning redan 2008 om detta och fick svaret av IPCC's President som email 2008-0601:

Your scenario is certainly startling. I will show it to some IPCC colleagues.

Ditt scenario är verkligen oroande / häpnadsväckande / shockande. Jag kommer att visa det för några IPCC-kollegor.

 

Sedan hördes ingenting.

Den blå linjen stämmer inte med NASA's sanna mätningar (svart)

 
Om inte detta uppmärksammas NU så är vi på väg med rasande fart mot en global katastrof som inträffar ett halvt århundrade tidigare än tänkt.

Vi måste dra i nödbromsen och utforma en fungerande klimatpolitik NU.

 

Enda chansen är att Riksdagen ser helheten och agerar. Alla andra utvägar verkar stängda.

Den röda kurvan visar att tiden redan runnit ut. Nu krävs exeptionella insatser.

Naturlagarna förhandlar inte. Vi måste ödmjukt underordna oss fakta och plocka fram extrem kreativitet för att klara utmaningen.
Diskussionen måste komma igång NU.

 

Världen måste vara klimatneutral 2025 för att klara +1.5 målet. Detta kan vi klara med kreativitet på topp-nivå

och fullständigt oväntade angrepps-sätt. Då kan omställningen också bli bekväm utan allt för stora ändringar av vårt sätt att leva.

 

Vi måste tydligen vända på hela vår världsbild. Samtalen om detta måste komma igång NU. Helhetssyn och ledarskap brådskar.

Ett viktigt uppslag är super-entreprenören Vinod Khosla och hans teori om diskontinuerlig innovation.

Vi kan faktiskt skapa den framtid vi vill ha om samhället skapar förutsättningarna.

 

Här är de omvälvande recepten: https://www.youtube.com/watch?v=FRwYVgFRmUg

 

Jag och andra sitter med spännande lösningar av klimatproblematiken som kan göra Sverige världsledande.

Den möda och det mod som krävs från riksdagen NU är en sommarvind i jämförelse med de plågor vi utsätter våra ungdomar för kring 2040 om vi inte agerar.

 

Någon borde ge en fördragning och ge klara svar på följande frågor eftersom dessa punkter

utgör själva fundamentet för Klimatpolitiska vägvalsutredningen och klimatpolitiska rådet :

1.Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att hela världen måste vara klimatneutral senast 2025 för att klara +1.5 C målet ?

2.Vilka teknologiska uppslag finns för att verkligen klara detta "omöjliga" mål.

3.Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att hela världen måste vara tillbaka till 1700-tal senast 2045 för att klara +1.5 C målet ?

4.Vilka teknologiska uppslag finns för att verkligen klara detta "omöjliga" mål.

5.Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att vi hade +2C övertemperatur redan år 1885, dock med 400 års fördröjning

6.Hur mäter man att fördröjningen är 400 år mellan CO2 och verklig temperatur?

7.Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att vi har +25C övertemperatur nu 2019, dock med 400 års fördröjning

 

När bilden klarnar kring dessa frågor så kan man skapa en extremt verksam och kreativ svensk klimatpolitik.

Mer info hur den röda kurvan är beräknad: En detaljerad bevisföring så att var och en kan kontroll-räkna klimatutvecklingen. Fast egentligen

behöver man inte räkna. Det räcker att titta på blå och röd kurva så blir situationen kristall-klar.
http://scatter.zone/

Med vänlig hälsning

Bengt Ovelius

b@ovelius.com

Mob 070 7225005

 


From: Pelle.Boberg@naturvardsverket.se <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Sent: Tuesday, October 08, 2019 09:41
To: bengt.ovelius@bahnhof.se
Subject: SV: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Hej igen Bengt!

Tack för mejlet.

Jag hinner tyvärr inte bemöta allt det du tar upp här, men två saker bara:

 

Du skriver att ”Världen måste vara klimatneutral 2025”. Jag är ledsen att säga det, men det är mycket svårt att se att det på något sätt skulle vara möjligt. Den genomgripande globala klimatomställning som krävs för att nå klimatneutralitet måste visserligen, med alla historiska mått mätt, gå exceptionellt snabbt, för att vi ska ha en chans att nå temperaturmålen enligt Parisavtalet, men att nå dit på bara sex år (tiden till 2025) är helt enkelt knappast inom det möjligas ram.

Du skriver också att ”IPCC skapar många viktiga och bra rapporter om klimatet”. Det håller jag med om. Det är mycket gedigna sammanställningar som bygger på den samlade internationella klimatforskningen. I vårt arbete med att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan tar vi som du vet utgångspunkt inte minst i den vetenskapliga sammanställning som IPCC redovisar i sin 1,5-gradersspecialrapport från förra året. IPCC redovisar i den rapporten, som du vet, scenarier kompatibla med att kunna klara Parisavtalets mål, där vi når global ”koldioxidneutralitet” kring mitten av detta sekel, och global ”växthusgasneutralitet” en bit in på andra halvan av seklet. (Vilket också korresponderar mot vad som står i Parisavtalet om att “…achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century”.)

Mvh,

Pelle

PELLE BOBERG

NATURVÅRDSVERKET / SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Klimatmålsenheten / Climate Objectives Unit

Klimatavdelningen / Climate Department

BESÖK / OFFICE: Virkesvägen 2, Stockholm

POST / POSTAL: 120 30 Stockholm

TEL: +46 (0)10-698 13 20

www.naturvardsverket.se

www.sverigesmiljomal.se

 

 


 

Från: bengt.ovelius@bahnhof.se <bengt.ovelius@bahnhof.se>
Skickat: den 8 oktober 2019 11:12
Till: Boberg, Pelle <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Ämne: RE: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Hej Pelle

 

Naturvårdsverket har en nyckelroll som rådgivare till regeringen

Och jag hoppas att både du och er analysgrupp kan räkna igenom min ganska enkla bevisföring

Det är sannolikt en konferens redan om en vecka där jag kommer att ta upp detta.

Det brådskar med feedback !

Rubriken är allvarlig

 

Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

From: bengt.ovelius@bahnhof.se <bengt.ovelius@bahnhof.se>
Sent: Tuesday, October 08, 2019 11:04
To: 'Pelle.Boberg@naturvardsverket.se' <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Subject: RE: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

 

Hej Pelle

Tack för ditt svar,

Du kan göra följande egna kontrollräkning i ett excel-ark

1.Se på en scatterplot av VOSTOK (y=temp x=CO2 )

2.Lägg upp y=CO2 x=tid kurva i modern tid

3.Då ser man att Eemian år -129,000 och år 1885 hade samma CO2 halt

4.Eemian hade +2C och superstormar som flyttade 1000 ton tunga block (Hansen)

5.Alltså hade år 1885 också sannolikt +2C, dock 400 år tidskonstant

6.En regressionsanalys av §1 scatterplot ger +25C idag, också 400 års tidskonstant (eller ögonmått som går lika bra)

7.Lägg in +25C med RC=400 år i excel så får du den röda kurvan som stämmer exakt med NASA. Samma formel som RC -nät.

 

Under §7 får du ut verklig global temp och kan laborera med olika scenarier.

 

Som bi-effekt får du ut tidskonstanten !

Där får du också ut kristallklart att världen måste vara klimatneutral 2025 och dessutom

tillbaka till 1700.tals nivåer på växthusgaser före 2045 , annars går verklig temp över +1.5

 

Detta är det entydiga beviset. Om det sedan är möjligt eller inte att åstadkomma detta

kommer inte klimatet att bry sig om. Naturlagarna går sin egen väg. Vi måste bry oss !

Vi måste underordna oss.

 

Det är sedan också ett kapitel för sig, hur innovativa lösningar ser ut. Jag vill som innovatör

påstå att sannolikheten närmar sig 100% att lösa dessa ”omöjliga” uppgifter.

 

Det är inte ens klimatforskarnas uppgift att döma ut dessa möjligheter som innovatörer har.

Innovatörerna måste dock ha en riktig grund att stå på i form av sanna klimatprognoser.

 

Denna grund saknas idag. Klimaforskarna har inte gjort sitt jobb som krävs för att lösa krisen.

 

Klimatforskarna har dels räknat fel, dels dömt ut möjligheten att lösa krisen!

Ovanstående rader BEVISAR konsekvensen av naturlagarna.

Detta (sannolikaste sanningen) måste vara utgångspunkten för att bestämma åtgärderna.

 

Din andra punkt:

Man kan se att IPCC på bred front tänker helt fel vilket är en katastrof för världen.

...scenarier kompatibla med att kunna klara Parisavtalets mål, där vi når global ”koldioxidneutralitet” kring mitten av detta sekel, och global ”växthusgasneutralitet” en bit in på andra halvan av seklet.

När du gjort §1-7 ovan så har du ditt eget bevis för att IPCC har fel.

Eftersom denna punkt har potential att förändra hela klimatdebatten och orsaka stora konferenser i en nära framtid (veckor!!)

så föreslår jag att myndigheternas alla resurser läggs på detta. Det brådskar.

 

Att bevisa någonting matematiskt, steg för steg är starkare än alla länder och supermakter tillsammans.

Det är helt enkelt respekten för naturlagarna.

 

VOSTOK scatterplot visar redan med ögonmått att vi nu har +25C övertemperatur i strålningsbalansen

Och nuvarande tidskonstant kan också lätt räknas fram med samma excel-blad under §7 .

Enklast är att räkna detta infinitesmalt.

Svaret rör sig om 400 - 450 år men tidskonstanten kan ändras radikalt när nordpolen blir isfri eller/och

mycket metan börjar läcka från arktis. Därför motsvarar ovanstående prognos gynnsammaste utfallet.

Det kan komma att gå mycket snabbare. Myndigheterna bör agera efter detta bevis eller motbevisa.

För klimatets skull och för landets skull bör myndigheterna välja väg inom en vecka, Ja eller Nej till detta bevis.

Detta resonemang måste lyftas fram på kommande konferenser, liksom myndigheternas inställning.

clip4937

MVH Bengt 

From: Pelle.Boberg@naturvardsverket.se <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Sent: Tuesday, October 08, 2019 11:26
To: bengt.ovelius@bahnhof.se
Subject: SV: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

 

Hej Bengt!

Visst är klimatfrågan mycket brådskande och visst har både Naturvårdsverket och SMHI nyckelroller här.

Men när det gäller feedback i detta så har jag redan gett dig den feedback jag just nu hinner med att ge. Mitt huvudbudskap här är att gällande dina påståenden om ”IPCC:s misstag” så vill jag bara igen framhålla att IPCC:s rapporter tas fram i ett mycket grannlaga arbete och genomgår en rigorös vetenskaplig granskningsprocedur innan de publiceras. Alla är välkomna att inför IPCC:s nästa utvärderingsrapport AR6 bidra med (ffa genom publicering i vetenskapliga referentgranskade tidskrifter) underlag som kan ytterligare förbättra och fördjupa kunskapsläget. Och visst är det mycket viktigt med innovatörer som jobbar fram nya lösningar.

Tack för allt ditt intresse och lycka till med konferensen,

Pelle

 


 

 

From: bengt.ovelius@bahnhof.se <bengt.ovelius@bahnhof.se>
Sent: Tuesday, October 08, 2019 12:05
To: 'Pelle.Boberg@naturvardsverket.se' <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Subject: RE: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Hej Pelle

Med ditt svar så menar Naturvårdsverket+IPCC att den blå kurvan är korrekt grund för alla beräkningar

och för hela staters klimatpolitik!

Jag bevisar ner i minsta detalj hur den röda kurvan räknas ut och hur den följer naturlagarna.

clip4935

Det hela kokar ned till en enda fråga:

Vilken kurva följer NASA’s svarta kurva = verkliga mätningar bäst: Blå, Röd ?

Det är inte mitt jobb att lägga månader på att försöka komma in i IPCC - AR6.

Jag är inte klimatforskare. Det är naturvårdsverkets jobb att ha en åsikt !

Denna bilden säger allt ! Sanningen är serverad på ett silverfat.

Alla åtgärder i klimatlagen 2017:720 kommer ganska exakt 65 år för sent.

Detta måste Naturvårdsverket reagera på, eftersom dessa fel försätter hela svenska folket i livsfara.

 

Naturvårdsverkets uppdrag omfattas av klimatlagen 2017:720

..att bedriva ett klimatpolitiskt arbete för att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer

mot skadliga effekter av klimatförändring,

 

Varje barn kan se att IPCC har fel med sin blå kurva. Du baserar all din argumentation på den blå kurvan som

om den vore ett axion och en naturlag. Den blå kurvan är vår tids största skandal och ett brott mot mänskligheten.

 

T.o.m. Exxon /Shell hade kommit längre i sin förståelse av klimatet för 40 år sedan (Rapporten avslöjades nyligen av The Guardian)

 

Med en enda blick är allt kristallklart.

Vilken kurva följer NASA’s svarta kurva med verkliga mätningar bäst: Blå, Röd ?

MVH Bengt

clip4936

 

 


 

 

 


Hej Pelle

 

I Naturvårdsverkets årsredovisning sid 12 står

Stärkt vårt arbete med innovationer som verktyg för utvecklingen av åtgärder för att nå miljömålen genom att starta innovationsaktiviteter och utveckla vår kompetens.

 

Vilka innovationer ? Kostnad ?

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8798-2.pdf?pid=21990

 

Det arbete jag gjort under 11 år och den bok jag skrivit har en unik slutsats

 

Vår enda räddning är atmosfäriskt metan

 

Detta kan utvinnas på minst två olika sätt: Det ena sättet är grafen-filter.

Chalmers är EU centrum för hela EU’s grafenforskning och om en vecka är en workshop som skall leda fram till svensk fokusering,

Jag hoppas det leder fram till Graphene för metanutvinning. Detta projekt kan göra världen klimatneutral till 2025.

Och öka sveriges BNP märkbart.

Det skulle behöva bildas en stiftelse som blir globalt centrum för att finansiera forskning kring metanutvinning på olika sätt .

Det är bara en vild gissning att kostnaden för första månlandningen skulle kunna räcka för att bedriva riktigt snabb forskning som kommer i mål före 2025

 

Om Naturvårdsverket kunde stötta detta med 1 miljard sek, så vore det 0.6 promille av totalsumman.

 

Resten kan komma från privata initiativ.

Experter måste naturligtvis räkna vidare på denna grova gissning.

Det kanske rör sig om 100 månlandningar, men även detta är billigt.

Jag tycker att denna diskussionen måste starta omgående eftersom produktutvecklingen måste vara klar 2025.

Endast 1% atmosfäriskt metan räcker för att göra fossila bränslen klimatneutrala.

Här är lösningen på att göra världen klimatneutral före 2025 . Det som du ansåg omöjligt!

De är bara en av de många överraskande klimatkonster som atmosfäriskt metan kan ge oss.

 

Har naturvårdsverket så här långt ett enda förslag på lösning som är kraftfullare än detta ?

 

Det är min förhoppning att naturvårdsverket inom kort blir utmanade i massmedia kring dessa punkter:

Vad har ni för lösningar ? Hur kan ert intresse för att stötta innovationer hjälpa landet ?

Hur beräknar naturvårdsverket klimatet ? Tror ni fortfarande på +2C/450ppm år 2100 ?

 

Vilka råd ger ni regeringen ?

 

I årsredovisningen står också

Förmågan att samverka med andra är en framgångsfaktor för Naturvårdsverket.

 

Många av lösningarna för att uppnå ett mer hållbart samhälle kräver att olika aktörer arbetar tillsammans.

Därför hoppas jag att du räknar igenom min bevisföring.

Det är bara genom samarbete vi kan klara klimatkrisen.

 

Jag har sannolikt hittat något som Naturvårdsverket förbisett. Vi måste vara klimatneutrala 2025 !

Detta kan leda till att ni kan avblåsa olika meningslösa aktiviteter kring årtalet 2045.

Allt detta kan läggas i papperskorgen vilket gissningsvis sparar några hundra miljoner.

Pengarna kan istället läggas på åtgärder som är en faktor 100,000 ggr kraftfullare, så fort man förstår innersta naturen

I klimatförändringarna

Greta: Förändring kommer vare sig ni vill det eller ej

Den röda kurvan visar att tiden redan runnit ut. Nu krävs ansträngningar på gränsen av vår förmåga.

Naturvårdsverket skulle kunna gå i spetsen för detta istället för att ligga 65 år efter i klimat utvecklingen.

Vi måste släppa loss kreativiteten.

Tacksam om GD hålls informerad,

MVH Bengt

 

 

 

 


 

From: Pelle.Boberg@naturvardsverket.se <Pelle.Boberg@naturvardsverket.se>
Sent: Tuesday, October 08, 2019 11:26
To: bengt.ovelius@bahnhof.se
Subject: SV: Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade

Hej Bengt!

Visst är klimatfrågan mycket brådskande och visst har både Naturvårdsverket och SMHI nyckelroller här.

Men när det gäller feedback i detta så har jag redan gett dig den feedback jag just nu hinner med att ge. Mitt huvudbudskap här är att gällande dina påståenden om ”IPCC:s misstag” så vill jag bara igen framhålla att IPCC:s rapporter tas fram i ett mycket grannlaga arbete och genomgår en rigorös vetenskaplig granskningsprocedur innan de publiceras. Alla är välkomna att inför IPCC:s nästa utvärderingsrapport AR6 bidra med (ffa genom publicering i vetenskapliga referentgranskade tidskrifter) underlag som kan ytterligare förbättra och fördjupa kunskapsläget. Och visst är det mycket viktigt med innovatörer som jobbar fram nya lösningar.

Tack för allt ditt intresse och lycka till med konferensen,

Pelle

 

 


 

 

 


2019-10-08 14:41:26

Hej Bengt,

 

Du skriver att det är inte ditt ”jobb att lägga månader på att försöka komma in i IPCC - AR6. Jag är inte klimatforskare. Det är naturvårdsverkets jobb att ha en åsikt”

 

Gällande ”Naturvårdsverkets åsikt” så bedriver Naturvårdsverket ingen egen klimatforskning. Men vi sätter tillit till den samlade bedömning av det klimatvetenskapliga läget som IPCC gör. De bedömningar som gjorts i de tre specialrapporter som kommit nu nyligen, och de bedömningar vi emotser i den stora AR6-utvärderingsrapporten som kommer om några år.

Jag kommer pga andra arbetsuppgifter nu inte att ha möjlighet att svara på några ytterligare mejl,

Önskar dig återigen lycka till i ditt arbete,

Pelle

PELLE BOBERG

NATURVÅRDSVERKET / SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Klimatmålsenheten / Climate Objectives Unit

Klimatavdelningen / Climate Department

BESÖK / OFFICE: Virkesvägen 2, Stockholm

POST / POSTAL: 120 30 Stockholm

TEL: +46 (0)10-698 13 20

www.naturvardsverket.se

www.sverigesmiljomal.se