2020_1017

Pelle.Boberg@naturvardsverket.se

 

Hej Pelle

 

Vg vidarebefordra till Generaldirektören

 

CITAT GRETA:   (SVD 2021-10-16)

 

- Gapet mellan det vi gör och det vi bör göra är så otroligt stort, så

det kommer att krävas ärlighet.

 

Naturvårdsverket kan nu göra sin genom tiderna största insats för naturen och klimatet genom att

vara ärliga och säga sanningen.

 

1.Deklarera att NollUtsläpp 2045 är en politik som inte fungerar.

2.Deklarera att jordens temperatur forsätter med samma fart när utsläppen stoppas...

 

Då kommer Glasgow att ändra riktning med chans till att sann klimatpolitik skapas.

 

I kommunikation med dig så ledde jag precis detta i bevis redan 2017.

Detta är den sanning som måste komma ut:

 

1.Temperaturen fortsätter uppåt vad vi än gör inom ramen för noll-utsläpp

2.Enda utvägen är att plocka bort CO2 och Metan i enorm omfattning

 

År 2017 skrev jag

Vi gör tankeexperimentet att alla utsläpp av CO2 upphör tvärt år 2050...

Temperaturkurvan blir en överraskning !

Den kommer att fortsätta uppåt nästan som om ingenting hänt.

Det beror på att 500 ppm ger en strålningsbakgrund motsvarande + 30 C (enl VOSTOK xy)

Och stigningen på kurvan minskar först när vi närmar oss +30 C bortåt år 2400

Om vi kan sänka Metanet med 1 ppm i atmosfären så motsvarar det att sänka CO2 till 300 ppm.

Den sänkningen kan vi aldrig uppnå ens genom att tvärt stoppa alla bilar, flygplan och kolkraftverk.

De samlade metan-filtren kommer att producera bränsle motsvarande 36 x Svenska BNP varje år, alltid.

Sverige bör investera en eller ett par BNP i att lösa Graphene filtren.

 

 

År 2017 visar jag att jordens temperatur utvecklas nästan på samma sätt oberoende av

om världen blir utsläpps-fri eller ej.

clip4948

 

 

 

Detta är uppenbarligen den viktigaste frågeställningen i hela klimatdebatten

och Glasgow konferensen stupar snart på att IPCC inte har velat förstå dessa enkla fakta.

IPCC har inte varit ärliga. Bevisligen.

 

Naturvårdsverket har haft minst 5 år för att analysera detta och borde ha

en klar slutsats nu för publicering på er hemsida och för att

tala om för regeringen att NollUtsläpp 2045 helt enkelt inte kan fungera,

 

Naturvårdsverket har haft minst 5 år för att tala om vad som skall komma istället.

Mitt förslag om metan från atmosfären

samt förhoppningsvis hudratals andra förslag måste vara mogna för

presentation på er hemsida och med information till Regeringen.

 

 

Pelle, du skrev också :

”Världen måste vara klimatneutral 2025”. Jag är ledsen att säga det, men det är mycket svårt att se att det på något sätt skulle vara möjligt. Den genomgripande globala klimatomställning som krävs för att nå klimatneutralitet måste visserligen, med alla historiska mått mätt, gå exceptionellt snabbt, för att vi ska ha en chans att nå temperaturmålen enligt Parisavtalet, men att nå dit på bara sex år (tiden till 2025) är helt enkelt knappast inom det möjligas ram.

 

 

Mitt svar Oktober 2021

Om Naturvårdsverket stött en tillräckligt stor satsning år 2017  för att utvinna metan ur

atmosfären, som jag föreslog, så hade tekniken kunnat fungera 2025. Det skulle räcka

med 1% inblandning av atmosfärsik metan för att göra alla fossila bränslen klimatneutrala.

År 2025 skulle dessutom en stor del av landets BNP kunnat komma därifrån.

 

Istället satsas 10 miljarder (?) om året på NollUtsläpp 2045 som inte kommer att ge ens en

mätbar effekt på globala temperaturen år 2045. Ovanpå detta så kan vi komma in

i en omöjlig situation redan 2027 när parisavtalet spricker.

 

Allt detta har du vetat genom tidigare skriftväxling.

 

Jag har tidigare begärt att skriftväxlingen sänds vidare till Generaldirektör och Regering.

Dock har inga tecken visat sig på att så skett.

 

Om naturvårdsverket inte klarar att göra sitt jobb så bör ungdomar precis som

i USA väcka åtal mot Naturvårdsverket.

 

Ref År 2016 Case 6:15-cv-01517-TC  Document 83 Filed 11/10/16

Dr. James Hansen, acting as guardian for future generations.

 

Om projektet med metan från atmosfären lyckas så kan miljöeffekten

på alla områden utklassa det som Naturvårdsverket kan åstadkomma i alla delar

sammantaget av nuvarande verksamhet.

I så fall kan större delen av Naturvårdsverkets olika verksamheter läggas

ner så att finansiering av kraftfullare åtgärder kan genomföras.

Detta bör riksrevisionen kunna utreda.   Svenska folket betalar verksamheten

med ca 10 miljarder kr/år (?).  Dessutom: All makt utgår från folket (grundlagen)

 

 

Mats Knutsson, SVT, utreder den låga tilltron till politiker och myndigheter.

Ovanstående radikala förslag är vad som behövs.

 

Temperturen fortsätter med samma fart - Glasgow riskerar därmed bli ett totalt misslyckande.

Det beror på att IPCC sista > 15 åren  sagt att temperaturen stannar när utsläppen stannar.

I samband med att en av mina innovationer lyftes upp (som en av sveriges viktigaste klimatinnovationer) på Global Forum 2008 av chefen för IPCC fick jag kontakt med IPCC s ledning.  (WWF gjorde dessutom en film om min innovation )

Jag och en forskare varnade högsta IPCC ledningen maj 2008 att jordens temp. fortsätter med full fart om utsläppen hade stoppats 2010. Breven finns kvar med kurva på beräkningen, samt IPCC's svar: "Allvarligt ! Vi skall prata med våra kollegor". Sedan hände ingenting.

IPCC hade lika fel 2008 som man har i sista rapporten 2021 - detta kan få hela Glasgow att störta. Våra klimatprofessorer vill inte gärna svara på detta - antingen bryter man med naturlagarna eller så bryter man med IPCC. Om professorerna pressas till det yttersta så tar man parti för IPCC för att klara lön, ställning, forskningsanslag, prestige....osv...  vad vet jag om exakta motivationsbilden.

Jag har ca 1000  email kvar - tiden 2008-2021 där jag varnat svenska partier, myndigheter, experter, politiker regelbundet om exakt detta.  Ingen har lyssnat, Nu går vi rakt in i väggen. Email till Naturvårdsverket genom tiderna samlas här.

Det är landets ödesfråga att politikerna inte kan hantera denna typ av naturvetenskaplig kris.

SVD "Stormaktspel bakom de höga energipriserna" ger en bra problembeskrivning men fortsättningen fattas :

Hur ser de tänkbara lösningarna ut ? Det är tillåtet att skriva om problemen med förbjudet att skriva om lösningarna! -tydligen.

 

Vi hade en fantastisk hummer-fest igår.

Då hände det oväntade, som var början på ett fascinerande svar....

 

En gymnasie-lärare i fysik vid bordet sa:

Det är fullständigt elementärt och utom all diskussion

att globala temperturen fortsätter med samma fart  efter

det att utsläppen upphört.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

I ett enda slag blir Glasgow- mötet utsiktslöst.

Världen bygger hela sitt hopp på motsatsen: att temperaturen stannar när utsläppen stannar. Annars fungerar inte NollUtsläpp 2045.(NetZero) Vi anar plötsligt den största felräkningen i mänsklighetens historia. IPCC står i centrum för detta fel. (Driven av girighet och maximalt utnyttjande av fossila bränslen ?)

 

De följande tanke-stegen ger en potentiell lösning:

Hela Glasgow MÅSTE handla om hur man suger bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan

ur atmosfären per år.

Det finns ABSOLUT ingen annan utväg. Detta är en tvingande slutsats.

Antingen löser vi detta eller så går civilisationen under i en mycket nära framtid.

 

Dessa 2 Gton Metan som MÅSTE bort är ett "oljefält" som kan motsvarar 1000 ggr den

norska oljeverksamheten, sett till försäljningsvärde. Metan är det bästa bränsle

man kan tänka sig för bilar, flyg och husuppvärmning.

 

Med denna de-centralisering så löser sig ALLA de problem som fanns i SVD-artikeln, samtidigt som klimatkrisen i sin globala helhet får sin kvalitets-lösning. Enkel matematik bevisar också att detta är enda sättet att rädda parisavtalet.

 

Den enda tidning i Sverige som vågat hantera detta är Borås tidning, som gjorde en dubbel-sida, helt uppslag. Men det är ganska länge sedan.

Som sagt: År 2008 uppmärksammade US Ambassadör Michale Wood en av mina innovationer och Högste Chefen för IPCC hade med min innovation i sitt tal på Global Forum, Stockholm , 2008.  WWF gjorde en video om denna innovation och naturvårdsverket hade ett memo i pdf format om att denna innovation måste finansieras eftersom betydelsen var strategisk för landet.  Därmed kommer vi tillbaka till början av detta email, därför att jag och en forskare gav högsta ledningen i IPCC en varning år 2008. Vi levererade kurvor som visade att jordens temperatur fortsätter oförändrat uppåt om alla utsläpp hade stoppats 2010. I senaste rapporten visas med kurvor hur jordens temperatur stannar när alla utsläpp stoppas, vilket är lika katastrofalt fel nu som det var 2008. Våra klimatprofessorer skruvar sig och undviker till varje pris att svara på denna fråga.

Detta kommer att knäcka hela Glasgow-konferensen i ett läge där vi istället behöver kraftfulla framsteg.

Kontakta mig gärna, eftersom jag har enorma mängder detaljinformation samt matematiska bevis samlade sedan 2008 för att det jag påstår är seriöst ner i minsta detalj.

Inom räckhåll finns ett  fantastiskt  reportage - som borde uppmärksammas i TheGuardian osv.....

Det skulle räcka att lyfta fram denna enkla fråga:

 

Stannar temperaturen när utsläppen stoppar ?

 

Fråga våra klimat-professorer och låt dem visa upp matematiskt bevis.

Jämför gärna med sista kapitlet i min bok där jag ger det matematiska beviset för att temperaturen fortsätter.

Framför allt så måste Glasgow ändra riktning om vi skall ha en chans. Vi når +1.5C år 2027 och denna värld blir fruktansvärt jobbig.

Prince William har rätt: Great minds should focus on saving earth......(CNN)

Låg tilltro till politiker / klimatkrisen. Ja, men detta är bara början. Snart står politikerna fullständigt rådlösa när det blir klart att NollUtsläpp 2045 är en , i princip bra politik, med mycket väl-vilja,  men enl. naturlagarna fullständigt verkningslös. IPCC är läkaren som gett oss en felaktig diagnos, alltså kommer operationen att misslyckas. Man kan inte operera handen när problemet sitter i foten.

Det är inte utsläppen som driver temperaturen på kort sikt (typ 100 år ). Temperaturen drivs av den CO2 som redan finns, Så enkelt är det och detta vet  fysiklärare.  - men inte klimat-professorer.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

070 7225005

Jag har gett ut två böcker i ämnet :

https://www.bod.se/bokshop/en-handlingsplan-foer-sverige-bengt-ovelius-9789179693145

https://www.bod.se/bokshop/scatterzone-theory-1-bengt-ovelius-9789177859383

Hemsidan ger mycket info. https://ppm.today/

Tre ansedda forskare erkänner "vi har blivit lurade av NetZero" . enl. min mening den bästa klimatartikeln någonsin,  rekommenderad av Greta,läst av miljoner. Jag har i samråd med författarna översatt till svenska https://ppm.today/netzero/

 

GRETA:

Det minsta som krävs av de politiker som kommer till Glasgow är

ärlighet och transparens, anser Greta Thunberg.

 

- Gapet mellan det vi gör och det vi bör göra är så otroligt stort, så

det kommer att krävas ärlighet. Vi kommer att behöva vara väldigt

tydliga med vad som händer, säger hon.