Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är arrangör till Klimatforum 2021

 

clip4919v

 

 

Jag skrev följande email 2021 09 21

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Går det att anmäla sig som talare till den digitala konferensen ?

Date:

Mon, 20 Sep 2021 09:38:52 +0200

From:

Bengt Ovelius

To:

hans.schmidt@bbm.bonnier.se, tomas.chicote@naturvardsverket.se

 

 

Hej

Går det att anmäla sig som talare till den digitala konferensen ?

Jag är Ingenjör, Innovatör, och jag har författat två böcker

Scatterzone Theory   2019

En handlingsplan för Sverige   2021

clip4899b

 

Mitt huvudbudskap är att globala temperaturen fortsätter uppåt även om alla utsläpp stoppas.

Detta är inget nytt. Tillsammans med en forskare visade vi detta för IPCC högsta ledning i maj 2008 och IPCC ledning lovade ta frågan vidare inom organisationen.

Då gällde beräkningen vad som händer om alla utsläpp stoppats 2010 .

I min sista bok handlar hela det sista kapitlet om ett detaljerad matematisk bevis för att det vi sa redan 2008 är sant.

Man kan dock bevisa detta utan matematik, genom en enda blick här.

En hel del av bevisföringen finns på hemsidan https://ppm.today/  (hemsidan är under konstruktion)

Världens klimatpolitik NetZero 2050  (NollUtsläpp 2045) bygger på att globala temperaturen stoppar när utsläppen stoppas.

Vår beräkning från 2008 gör att hela svenska klimatpolitiken faller. Expertis och politiker kommer att stå fullständigt rådlösa inom kort. Den fråga som sedan måste prägla hela debatten, är vad som skall komma istället. Endast när vi kommit igenom  detta så kan vi börja bygga en fungerande klimatpolitik. Naturlagarna dikterar att denna politik måste se helt annorlunda ut.

Den bästa klimat-artikel någonsin (min mening), rekommenderad av Greta och läst av miljoner, kommer från tre mycket tunga och kompetenta forskare

på engelska på svenska  Avgörande   Citat ur deras artikel:

Sammantaget måste vi tre författare till denna artikel ha spenderat mer än 80 år på att tänka på klimatförändringar. Varför har det tagit oss så lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero (Klimatneutral 2050) Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

NetZero kan jämföras med Galileo Galilei, 1633,  för att han ansåg att jorden var rund. Han fick hela den etablerade vetenskapen emot sig och frågan fick inte diskuteras under 300 år.  Så lång tid har vi inte att förstå NetZero.

Vi kan bara lösa klimatkrisen om arbetet baseras på exakt matematik, sann vetenskap och en öppen demokratisk diskussion. Exakt detta är väl målsättningen hos Klimatforum,  såsom Ni arrangörer uttrycker det:

Kom och låt dig inspireras av politiska föregångare, smarta lösningar och kommunikativt ledarskap som visar vägen framåt. Få idéer, kunskap och verktyg för att själv kunna gå steget före och inspirera andra i det viktiga klimatarbetet.

NetZero frågan är den viktigaste frågan i hela klimatdebatten. Inget meningsfullt klimatarbete är möjligt förrän man väger in  en korrekt syn på NetZero, baserad på naturlagar och sanning. Där är vi inte ännu.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

Rferenser / mottagarna

https://www.bonniernewsevents.se/event/b6fc6f33-3fcb-4a6d-acf2-42d74c4b3bf3/summary

Hans Schmidt

Programproducent

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

0708 - 76 49 49

Tomas Chicote

Projektledare

tomas.chicote@naturvardsverket.se

010-6981733

 


SVAR

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Sv: Går det att anmäla sig som talare till den digitala konferensen ?

Date:

Mon, 20 Sep 2021 08:33:25 +0000

From:

Tomas.Chicote@naturvardsverket.se

To:

hans.schmidt@bbm.bonnier.se,bo

 

 

Hej Bengt

Tack för ditt mejl. Programmet för konferensen är redan planerat. Välkommen som deltagare.

Mvh  Tomas Chicote

 


 

Replik

 

Jag har tidigare anmält mig med samma budskap i detta och andra liknande sammanhang,

alltid med samma svar.

 

Mitt budskap fick högsta ledningen i IPCC ta del av i maj 2008.

Sedan dess har Naturvårdsverkets generaldirektör blivit påmind med email nästan varje år

2008-2021 , personligen från min sida.

 

Den globala temperaturen drivs inte av avgaserna. Den drivs av de 3000 Gton "för mycket" som redan finns.

Både IPCC,  SMHI och Naturvårdsverket fortsätter att ha fel i denna fråga och man har haft alla möjligheter

under sista 15 åren att konvertera över till sanningen.

 

Nu missleder man istället politiker och svenska folket och kör man rakt in i väggen.

Naturvårdsverket kan gå tillbaka till de ca 20 email jag sänt under denna tidsperiod.

 

Slutsatsen är att Naturvårdsverket, som ordnar ovanstående konferens vet sanningen

men förtränger denna sanning medvetet.

 

Därmed är den konferens man ordnar nu, 2021 , en skam. Naturvårdsverket förtränger en

sanning som skulle förändra VARENDA talares manuskript om denna sanning kom ut.

 

Sanningen är att globala temperaturen fortsätter även om utsläppen upphör.

Sanningen är att NollUtsläpp 2045 bara kan lösa 1% av klimatkrisen

Sanningen är att de åtgärder som kan lösa 99% av klimatkrisen, dessa åtgärder får inte ens diskuteras

i den smala åsiktskorridor som råder inom den konferensverksamhet som Naturvårdsverket bedriver.

 

Mina  uttalanden följer strikt naturlagar och exakt matematik.

 

De kurvor från IPCC som hela klimatpolitiken bygger på saknar helt vetenskaplig grund.

Har någon sett härledningen ???  

 

 

clip4916

 

Denna kurva från IPCC och en liknande från SMHI kan bara vara utslag av exakt det som de tre forskarna

beskriver i sin artikel: I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

Priset IPCC och SMHI får betala för ovanstående fantasivärld är att hålla munnen. Vare sig SMHI eller IPCC vill

kommentera eller ens försvara dessa kurvor från senaste IPCC rapporten. Dessa kurvor är ren lögn

med enda syfte att ge intrycket att NollUtsläpp 2045 kan fungera. Här finns många intressanta frågor

som press och media skall ställa SMHI och IPCC.   Det behövs en kollosal-diskussion om detta

och det brådskar. Detta kan vara det största bedrägeriet någonsin mot mänskligheten. Vi svenskar

som betalar expertisens löner säger STOPP. Nu måste expertisen kliva fram och förklara.

Tiden har runnit ut. Förklara sanningen: Globala temperaturen drivs av den CO2 som redan finns

inte av utsläppen. Årliga utsläppen är bara 1% av det som redan finns. Om det som redan finns

ökar med 1% på år eller 20% på 20 år, så tar det dessutom 700 år för denna nya mängd CO2

att få fullt genomslag i global temperatur.  Vid 20 % ökning så blir temperaturpåverkan efter 20 år

20/700 = 2.8 % av dess fulla temperaturpotential.

Att fördubbla utsläppen eller stänga av helt fram till 2050 ger ingen mätbar skillnad.

Denna felräkning från expertisen sätter hela vår existens på spel. Det allvarligaste är

att detta inte får diskuteras.

 

Motståndet är lika kompakt som Galilei upplevde år 1633.

Hela expertisen var övertygad om att jorden var platt.

Hela expertisen är övertygad om att globala temperaturen stannar när utsläppen stannar.

Allt upprepar sig. Man fäktar ursinnigt mot varje ny tanke. Undergången är given.

 

after_trace_c

 

 

 

 

I min bok finns i sista kapitlet hela det matematiska bevis som  talar om vilken utveckling som ligger framför,

nästan oberoende av om alla utsläpp fördubblas eller om alla utsläpp stoppas redan idag.

Utsläpps-flödet har praktiskt taget ingen betydelse eftersom detta är så lite i förhållande till det som

redan finns.

 

clip4917

 

Jorden är super-känslig för CO2. Redan år 1895 var det för mycket. Om alla utsläpp

stoppats 1895 vid 285 ppm så var jorden programmerade för farliga +2C som

skulle leda till global katastrof (liknande eemian)  ca 700 år senare.

 

År 1895 var all utsläppsbudget slut. Utsläpps-rätter finns inte.

Man kan inte köpa något som inte finns.

 

Att reducera utsläppen hade kunnat lösa hela klimatkrisen om reduktionerna

varit  kraftfulla och börjat långt innan år 1895.

 

Temperaturen kan inte vända nedåt förrän jorden är UNDER 285 ppm.

Därför är denna typ av diagram från IPCC helt fel. Det kan inte finnas

negativa trendlinjer (blå pil) vid 285-500 ppm.

IPCC_neg_trendline

 

Även denna kurva från IPCC  kan bara vara utslag av exakt det som de tre forskarna

beskriver i sin artikel: I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

Priset IPCC   får betala för ovanstående fantasivärld är att hålla munnen.  IPCC vill inte

kommentera eller ens försvara detta. Denna kurva  är ren lögn utan förankring i vetenskapen.

IPCC är välkomna att kommentera. Vi har väntat sedan 2008. Bara detta talar sitt tydliga språk.

 

För många experter gäller valet att rädda egna ansiktet eller att rädda nästa generation.

Uppmaning till expertisen: Ni behövs för att rädda nästa generation.

 

Säg som de tre forskarna:  Vi erkänner att vi blivit lurade.

 

Hjälp till så att Sverige kan åka till Glasgow med en fungerande klimatpolitik.