Biofuels_sw

Användning av amerikansk åkermark för biobränslen ökar växthusgaserna genom utsläpp från förändrad markanvändning

 

I de flesta tidigare studier har man kommit fram till att om man ersätter bensin med biobränslen kommer växthusgaserna att minska eftersom biobränslen binder kol genom tillväxten av råvaran. I dessa analyser har man inte räknat med de koldioxidutsläpp som uppstår när jordbrukare världen över reagerar på högre priser och omvandlar skogs- och gräsmarker till ny odlingsmark för att ersätta den spannmål (eller odlingsmark) som används för biobränslen. Genom att använda en världsomspännande jordbruksmodell för att uppskatta utsläppen från förändrad markanvändning fann vi att majsbaserad etanol, i stället för att ge en 20-procentig besparing, nästan fördubblar utsläppen av växthusgaser under 30 år och ökar växthusgaserna under 167 år. Biobränslen från växelgräs, om de odlas på amerikanska majsmarker, ökar utsläppen med 50 %. Detta resultat väcker oro för stora biobränslemandat och belyser värdet av att använda avfallsprodukter.