De viktigaste citaten

Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap

https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368

 

Här är en sammanfattning till svenska av de viktigaste citaten

för alla som på en enda minut vill överblicka hela artikeln:

 

 

Sammantaget måste vi tre författare till denna artikel ha spenderat mer

än 80 år på att tänka på klimatförändringar. Varför har det tagit oss så

lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero

(Klimatneutral 2050) Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero

bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

 

Ibland bländar sanningen. Suddiga konturer blir skarpa och plötsligt är

allt meningsfullt.En grynings-process med känsla av förvirring

tills allt kommer på plats med ett klick

 

Vi har kommit till den smärtsamma insikten att idén om net-zero

försvarar en hänsynslös attityd: "bränn nu, betala senare"

som har lett till att koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Det har

också påskyndat förstörelsen av den naturliga världen genom att öka

avskogningen idag och ökar risken för ytterligare förstörelse i

framtiden kraftigt.

 

 

Kring 1997 kom de första datormodellerna

De verkade som ett mirakel: du kan testa policyer på en datorskärm

vilket sparar mänskligheten kostsamma experiment. De blev viktiga

riktlinjer för klimatpolitiken och är så än idag

Tyvärr tog de också bort behovet av djupt kritiskt tänkande.

Genom att inkludera kolsänkor i klimatekonomiska modeller hade en

Pandoras låda öppnats. Det är här vi hittar uppkomsten av dagens

net-zero.

 

Parisavtalet var en fantastisk seger...........

Men gräv lite djupare så kan du hitta tvivel.

Vi har sedan dess fått höra av vissa forskare att Parisavtalet

"naturligtvis var det viktigt för klimaträttvisa men obrukbart" och "en

fullständig chock, ingen trodde att det var möjligt att begränsa till

1,5 ° C".

 

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att

konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Temperaturer skulle tillåtas gå över 1,5 ° C på kort sikt, men sedan

sänkas med en rad koldioxidavlägsnande i slutet av seklet.

 

När vi förstår att net-zero inte kommer att ske i tid eller ens alls,

kommer geo-engineering - det avsiktliga och storskaliga ingripandet i

jordens klimatsystem - troligen att åberopas när lösningen för att

begränsa temperaturökningen.

 

Akademiker ser vanligtvis sig själva som samhällets tjänare.

De flesta akademiker känner sig tydligt obekväma att gå över den

osynliga linjen som skiljer deras dagliga jobb från bredare sociala och

politiska problem. Det finns verklig rädsla för att det att de betraktas

som förespråkare för eller emot vissa frågor kan hota deras upplevda

oberoende.

 

Forskare är en av de mest betrodda yrkena. Tillit är mycket svårt att

bygga och lätt att förstöra.

 

Men det finns en annan osynlig linje, den som skiljer att upprätthålla

akademisk integritet och självcensur. Som forskare lär vi oss att vara

skeptiska, att utsätta hypoteser för stränga tester och förhör. Men när

det gäller kanske den största utmaningen som mänskligheten står inför,

visar vi ofta en farlig brist på kritisk analys.

 

I privatlivet uttrycker forskare betydande skepsis kring Parisavtalet,

Bortsett från några anmärkningsvärda undantag, går vi tyst om vårt

arbete, ansöker om finansiering, publicerar artiklar och undervisar.

 

I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi

istället att delta i fantasin om net-zero. Vad ska vi göra när

verkligheten biter till ?

 

Vad ska vi säga till våra vänner och nära och

kära om vårt misslyckande med att tala ut redan nu?

 

Net-zero kan inte begränsa till +1.5C och detta var aldrig avsikten

Net-zero drivs av behovet att fortsätta  Business As Usual.