leaked IPCC WGIII

https://scientistrebellion.com/we-leaked-the-upcoming-ipcc-report/

 

 

Några rader från länken ovan:

Vi har läckt den kommande IPCC WGIII-rapporten.

Det finns ingen tid att vänta, det finns ingen tid för fortsatt passivitet -

folket förtjänar att få veta NU vad våra företagsägda politiker har gjort mot dem.

Det största brottet någonsin har redan utförts - gärningsmännen är fortfarande på fri fot, men offren börjar staplas på hög.

Vi läckte rapporten eftersom regeringar - som utsatts för påtryckningar och mutor från fossilbränsleindustrin och andra industrier, som skyddar sin misslyckade ideologi och undviker ansvar - tidigare har redigerat slutsatserna innan officiella rapporter släpptes. Vi läckte den för att visa att forskare är villiga att vara olydiga och ta personliga risker för att informera allmänheten.

I rapporten står det uttryckligen att stegvis förändring inte är ett genomförbart alternativ. I rapporten står det att enskilda beteendeförändringar i sig själva är obetydliga.

Det står att rättvisa, jämlikhet och omfördelning är avgörande för klimatpolitiken.

Det sägs att vi behöver massiva investeringar - för att omvandla energisystem, transporter, industri, markanvändning och jordbruk, bostäder och för att förbereda oss för de accelererande effekterna av klimatkollapsen - inte den konservativa ekonomins dödskult.

Den visar att vi måste överge den ekonomiska tillväxten, som är grunden för kapitalismen.

Att tusentals vetenskapsmän - mestadels äldre, privilegierade och moderata - är överens om något så till synes radikalt visar hur allvarligt det nuvarande ögonblicket är. Men de verkliga radikalerna sitter vid makten. De kommer att plundra jorden tills den bara är eld och aska, om vi inte stoppar dem.

Vi vädjar till människor att börja ett seriöst icke-våldsamt motstånd. Att gå ut på gatorna tillsammans med oss för att utöva ett outhärdligt tryck på detta folkmordssystem - för att få det på fall innan det tar oss alla med sig.

 

De läckta dokumenten (sammanfattning för beslutsfattare och kapitel 1) finnsHÄR.

 

 

Och ja, rapporten har urvattnats:

Hur företagsintressen och politiska eliter urvattnade världens viktigaste klimatrapport - MR Online

 

Några meningsfulla meningar från

läckta rapporten...

"Målen för begränsning och utveckling kan inte uppfyllas genom stegvisa förändringar".

 

"Omställningsvägar medför fördelningsmässiga konsekvenser, t.ex. förändringar i sysselsättningen och den ekonomiska strukturen".

 

"Jämlikhet och rättvisa är viktiga möjliggörande villkor för effektiv klimatanpassning. Institutioner och styrelseformer som tar hänsyn till rättvisa och stöder berättelser som främjar rättvisa övergångar kan skapa ett bredare stöd för klimatpolitiken."

 

"Individer kan bidra till att övervinna hinder och möjliggöra begränsning av klimatförändringarna. En enskild beteendeförändring kan inte i sig självt minska växthusgasutsläppen avsevärt."

 

"Om 10-30 % av befolkningen skulle visa engagemang för teknik, beteenden och livsstilar med låga koldioxidutsläpp skulle nya sociala normer etableras."

 

"Kollektiva åtgärder genom formella sociala rörelser och informella livsstilsrörelser utökar potentialen för klimatpolitik och stöder systemförändring".

 

"Uppskattningar av åtagna koldioxidutsläpp från nuvarande fossila energiinfrastruktur uppgår till 658 GtCO2 [...] nästan dubbelt så mycket som den återstående koldioxidbudgeten."

 

"Fördröjda åtgärder ökar utmaningarna för både den ekonomiska och samhälleliga genomförbarheten efter 2030".

I nyheterna: