Lund University

https://www.science.lu.se/article/researcher-was-given-helping-hand-greta-thunberg

 

Greta Thunberg gav forskaren en hjälpande hand.

 

wolfgang-knorr

 

Wolfgang Knorr, forskare vid institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap, är en av tre författare till en uppmärksammad klimatartikel som nyligen publicerades i The Conversation. Artikeln, som handlar om vårt framtida koldioxidavtryck, har fått stor spridning efter att ha delats på Twitter av Greta Thunberg.

Vad fick dig att skriva artikeln i The Conversation?

- Det finns en falsk optimism om teknikens möjligheter att minska framtida koldioxidutsläpp. Den bygger på antagandet att vi kommer att hitta en snygg teknik som på något magiskt sätt kommer att ge oss en större koldioxidbudget. Men den mängd koldioxid som vi kan släppa ut för att hålla oss inom Parisavtalet och dess 1,5-gradersmål är mycket liten. Och ingen talar om detta.

Det är som om ingen vågar avslöja att kejsaren är naken.

Vad är din viktigaste upptäckt?

- Det finns i dag en stark tro på vad som ofta kallas negativa koldioxidutsläpp, en tro som delas av FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Beräkningar visar att vi i framtiden kommer att behöva suga upp 20 miljarder ton koldioxid ur luften i stället för att släppa ut 40 miljarder ton koldioxid årligen som vi gör i dag. Om detta skulle fungera skulle det orsaka enorma skador på ekosystem, biologisk mångfald, livsmedelssäkerhet och vattenresurser. Det skulle förmodligen leda till en katastrof. Men om det inte fungerar skulle det också bli en katastrof.

Artikeln i The Conversation har delats flitigt på sociala medier och har i skrivande stund över 600 000 läsningar.

Varför tror du att den engagerar så många läsare?

- Den slog an en ton hos många klimatforskare och personer som är oroliga för planetens framtid. Vi har försökt vara så ärliga som möjligt och erkänna att vi har väntat alldeles för länge med att tala om det absurda i många av de klimatscenarier som vi har utvecklat.

Er artikel delades av klimataktivisten Greta Thunberg, som uppmanade sina Twitterföljare att läsa er text. Hur kändes det?

- Hon sa faktiskt att det var en av de bästa texter om klimat- och ekologiskt nödläge hon någonsin läst. Det är fantastiskt och visar på något sätt att vår forskning och våra idéer talar till den yngre generationens oro.

Artikeln, skriven av Wolfgang Knorr tillsammans med James Dyke och Robert Watson, kan läsas i The Conversation.

Read the article – theconversation.com