University of Cumbria

 

https://iflas.blogspot.com/2020/02/fact-checking-climate-crisis-franzen-vs.html

 

Med "tippning" menas här oåterkalleliga förändringar som innebär att en återgång till en lägre

grad av uppvärmning inte kommer att kunna stoppas - eller "point of no return".

Enligt vår uppfattning kan följande tippingelement påverkas vid en uppvärmning på 2 °C:

 

Västantarktiska istäcket - sannolikt tippat (dvs. oåterkalleligt på väg mot en

väg mot en eventuell kollaps)

 

Korallrev - sannolikt tippade (omfattande förstörelse av värme).

stress och havsförsurning)

 

Arktiskt havsisskydd - sannolikt tippat (oåterkallelig situation uppstår).

av den ökande värmen från den mörkare havsytan när sommarens

isen försvinner)4

 

Amazonas regnskog - sannolikt att den tippar om man tar hänsyn till den nuvarande utvecklingen.

av mänsklig avskogning (dvs. att förlusten av skog i sig självt minskar

regionala nederbördsmängder, vilket ökar den totala minskningen.

nederbördsmängden, vilket ytterligare påverkas av en försvagad AMOC - se nästa punkt.

punkt)5,6

 

Atlantens meridionala omvälvningscirkulation (AMOC, oceanens

som för med sig varmt vatten till Västeuropa) - troligen inte

tippad, men betydligt försvagad7

 

Permafrostens kolförråd - troligen inte tippat, men betydligt försvagat.

Koldioxidutsläpp.