NollUtsläpp 2045

 

 

Det finns redan 3000 Gton CO2 för mycket i atmosfären

CO2 är en växthusgas där varje koncentration motsvaras av en sannolikaste global temperatur.

Nu vid 420 ppm är atmosfären programmerad för 20-25 C övertemperatur

Tiden till denna stablilseringstemperatur är ca 700 C och ökningen per år är  25/700= 0.035 C/år

Detta stämmer med NASA nuvarande mätningar.

Dessutom visar NASA senaste observationer att energimängden som går ner i oceanen

fördubblas på 14 år, vilket gör att linjen kan beräknas ännu noggrannare.

Jorden rör sig efter denna linje och träffar farliga +1.5 år 2027  och +2C   år 2033

 

 

front_12_15_20_temp_year

 

Om alla utsläpp stoppas redan idag, så finns 3000 Gton ändå kvar (nästan evigt)

och globala temperaturen fortsätter med 0.035 C/år. Detta baseras på att alla utsläpp

stoppas nu. Alla andra scenarior kan bara bli sämre.

 

Om vi kunde halvera de globala utsläppen fram till 2050 så minskas utsläppen med ca 20 Gton/år.

20 Gton är under 1% av det som redan finns.

Att minska utsläpp är att minska ökningstakten.

Vi kan påverka det som ligger över 0.035 C/år men det kan aldrig gå under 0.035 C/år

 

 

Slutsatsen är att vi kan påverka 20 Gton/år i ökning. För att göra mätbar nytta så måste

CO2 sänkas med 200 Gton/år,

 

Att minska världens utsläpp kommer inte att göra mätbar nytta fram till 2050.

Dessutom är reaktionstiden 700 år innan en förändrad CO2 halt får fullt utslag i temperatur.

 

 

Här är det övergripande skälet till att NollUtsläpp 2045 inte kommer att ge avsedd verkan.

Om vi inväntar 2050 för att se om det inte trots allt fungerar, så finns risken att naturens

raseri tar över redan 2027 när globala tempertaturen går över 1.5C .

 

 


 

 

Om vi väljer att inte tro på ovanstående argumentation så kvarstår ytterligare problem

med NollUtsläpp 2050.  

 

Om drygt 20 år ska utsläppen av växthusgaser vara noll.

Utsläppen måste minska 10 procent varje år fram till 2045.

Hittills har de sjunkit runt 1 % per år. Detta är en omöjlig plan.


Om vi inte tror på detta heller så finns ytterligare ett avgörande problem:

 

Många länder vägrar att följa denna eller andra planer.

Det finns länder som riskerar inre kollaps när energin försvinner.

Hellre elda med kol än att risketa detta.

Hur man än ser på NetZero så är slutsatsen:

Detta kommer inte att gå bra.

 

 

 


 

 

 

CO2 är en växthusgas där varje koncentration motsvaras av en sannolikaste global temperatur.

 

 

 

clip4793


 

 

Klimatexpertisen måste prata klartext om detta. Svenska folket vill bygga klimatarbetet på sanning.

 

Politikerna måste ha en handlingsplan baserad på sanning, vetenskap, matematik och en omfattande nationell diskussion

som måste ta upp 1000 ggr mer tid än Corona, eftersom klimatproblemet är 1000 ggr allvarligare.

TV och press har ett stort ansvar.