Nollutsläpp 2050

Politiken med NollUtsläpp 2050 är en farlig fälla.                                                     English here

Varför ?

Var och en av nedanstående faktorer räcker ensamma för att underkänna

denna politik. Vad skall komma istället i god tid innan Glasgow ?

 

 

 

11,000 års stabilitet förstördes när CO2 gick över 285 ppm år 1895.

 

 

1.

 

Koldioxid är en växthusgas. NASA har räknat ut att jorden, liksom Venus blir

över +400C om atmosfären till 100% är CO2

 

Varje halt av CO2 ger en förväntad global temperatur, från istid till pizzaugn.

 

Vi ser att linjen i diagrammet passar bra med mätningarna från iskärnor.  

Det bekräftar att den dragna linjen är ganska korrekt.

 

scatter_275_550_ppm_gif2

Vid nuvarande 420 ppm CO2 vill jorden sträva mot +22 C övertemperatur.  Från NASA vet

vi att globala temperaturen nu stiger med +0.035 C/år.  

Om alla utsläpp stoppas idag så når jorden +22C efter  22/0.035 = 630 år

 

Idag har vi +1.2 C och det är bara 0.3 C innan parisavtalet faller.  

Det är  0.3 /0.035= 8 år dit om enbart CO2 får styra. Tyvärr ökar metan kraftigt

som gör tiden kortare fram till Parisavtalets fall.

 

Vi kan ju inte göra bättre insats  än att stoppa alla utsläpp idag. Det innebär att alla utfall

av NollUtsläpp 2045-politiken blir betydligt sämre.

 

Då står det  helt klart att NollUtsläpp 2045-politiken inte kan fungera.

Det går inte att rädda parisavtalet hur mycket världen än sparar på utsläpp.

 

Nollutsläpp redan idag och Pariavtalet faller om 6 - 8 år.

Nollutsläpp 2045 och Parisavtalet faller ännu fortare.

 

 

2.

Det finns redan 3000 Gton CO2 i atmosfären.

40 Gton släpps ut varje år och det är ca 1 % av det som redan finns.

Därför påverkar ett års nya utsläpp knappast globala temperaturen.

Dessutom tar det 700 år innan full temperaturverkan är nådd av detta utsläpp.

 

xxxclip4927

 

 

Det är inte sannolikt att ett antal års fulla utsläpp ens blir mätbara 2050.

Eftersom Glasgow helt siktar på NetZero, så riskerar denna konferens att bli verkningslös.

Fokus måste ligga på de 3000 Gton som redan finns. Om 200 Gton tas bort per år, start 2025

så räddar vi Parisavtalet. Hela atmosfären är reparerad inom 20 år.

Detta är den enda fungerande strategin.  

 

Budskapet är alltså att världens ansträngningar måste ligga en faktor 100 x högre.

Detta är genomförbart.

 

 

 

 

3.

 

Tre forskare ger sina argument, här översatt till svenska

 

 

4.

SVD skriver:  

Om drygt 20 år ska utsläppen av växthusgaser vara noll.

Utsläppen måste minska 10 procent varje år fram till 2045.

Hittills har de sjunkit runt 1 %  per år. Detta är en omöjlig plan.

 

 

5.

NetZero2050 innebär att större delen av reduktionen ligger före 2050 medan

den kritiska nivån +1.5C kommer redan om 6-10 år.

Inte ens NetZero 2025 räcker. Det löser bara 1% av problemet.

 

 

Min nya bok är en handlingsplan för vad som måste komma istället fär NetZero.

Boken bevisar också att tid mellan utsläpp och full temperaturpåverkan

rör sig om 700 år. Klimatkrisen beror på de utsläpp som redan är gjorda

och dessa 3000 Gton måste reduceras till noll på 20 år.

Endast denna takt kan rädda parisavtalet. Boken visar i sista kapitlet

den exakta matematiken bakom dessa påståenden.

 

Vi är bara precis i början, jorden har nått +1.2 C.  

Denna uppförsbacke kommer att fortsätta i 700 år tills +22 C har nåtts.

På vägen upp riskerar vi att komma in i onda cirklar, där ökad temperatur

lockar fram stora mängder metan och annat som får klimatet att rusa utan kontroll.

 

På vägen upp faller parisavtalet redan om 6-10 år.

 

Med nuvarande teknik kan det kosta 1000 kr/ton att ta hand om CO2 (regeringens siffra)

Världen har inte råd med detta. Det kan röra sig om en eller flera milj kr/person

i världen. Detta är skulden till naturen för var och en av oss.

Naturen förhandlar inte: Betala eller försvinn.  

 

Enda utvägen är att vara smarta:

Innovation och samarbete (Säger klimatminister Bolund)

 

Den enda framkomliga lösningen kan vara att låta metan i atmosfären betala notan.

Allt annat blir för dyrt.

 

Det räcker att sätta till 1% atmosfäriskt metan till fossilt bränsle för

att få detta klimatneutralt. Här kan man hitta den smarta lösning som ger en

bekväm övergång till en ny värld samtidigt som atmosfären repareras

med stor kraft.

 

6.

Det första diagrammet ovan visar att världen MÅSTE ligga under 285 ppm CO2

innan temperaturen kan sjunka. Det finns inget sätt att uppnå detta

med NetZero2050-politik (som sannolikt håller kvar jorden på 450 ppm nivå).

 

7.

Denna animering är mer spännande än varje TV-film. Om man tittar på den några timmar

med en detektiv's fantasi så kryper hela sanningen långsamt fram.

Den sanning som behövs för att utforma en fungerande klimatpolitik.

Boken förklarar allt detta bättre.

 

Animeringen visar relationen mellan atmosfärisk CO2 och global temeratur-avvikelse.

Molnet av punkter är från VOSTOK iskärnor och sträcker sig en halv miljon år bakåt.

Detta är gamla punkter som haft gott om tid att stabiliseras

 

Pinnen son sticker ut är NASA mätningar ett århundrade bakåt. Detta är unga mätningar

som ännu inte stabiliserats.

 

Bara genom att fundera så kan vi fastställa:

 

1. Klimatkänsligheten är ca 36 och inte 3 som IPCC påstått i 40 år

2. Tidsfördröjningen är omkring 700 år mellan utsläpp och full temperatur.

Pinnens lutning avslöjar detta

3. NollUtsläpp 2050 kan inte fungera eftersom pinnens punkter åker hiss uppåt

och inordnar sig i molnet under kommande 700 år.  Om vi stoppar alla utsläpp nu

så följer jorden med hissen upp till +22 C kommande 700 år.

IPCC har lurat sig själva i 40 år genom att se pinnen som stillastående.

Den har faktiskt klimatkänslighet=cs=3

Kommentar har upprepat efterfrågats av ansvariga experter under 15 år. Nu har tiden runnit ut.

Press och media måste ta sitt ansvar så att Glasgow-mötet blir meningsfullt.

climatesensitivity2

 

 

 

 

8.

SVT Rapport visar 2021 1020 att stora länder planerar att dubbla sina utsläpp.

 

 

 

Slutsats =Alarm

Genom att både IPCC och SMHI (representant för IPCC)  nyligen har publicerat  nedanstående två

kurvor, så visar båda dessa organisationer att man tror att jordens temperatur kan

stanna vid låga emissioner. Detta är en ren lögn som försätter världen i existensiell fara.

 

IPCC och SMHI måste gå ut i media i god tid före Glasgow COP26 och

meddela att man missbedömt situationen.

 

 

IPCC_SMHI_zero_b

 

 

Lögnen som ett politiskt klimat

 

Ur  Sveriges Radio P1 2021 0214  9.03  Godmorgon Världen

Krönikör Göran Rosenberg

 

Det handlar om hur LÖGNEN med stort L riskerar att ta över politiken

Och då menar jag inte de traditionella smål-ljugandet, halvsanningarna,

nödlögnerna.

 

Vad jag menar är lögnen som ett politiskt klimat

Ett klimat där  politikens sanningar eller halvsanningar  inte längre har någon

konkurrensfördel gentemot lögnen, snarare tvärtom

 

Ett klimat där också den mest oblyga lögn kan klä ut sig till vilken sanning som helst.

Lögnens klimat tränger sig på . Vi står inför utmaningen att bevara demokratin

 

 

REF   https://sverigesradio.se/avsnitt/1651307/1_GMV_20210214_0904_60290f40.mp3  40 min

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"