Norska Nobelpris-kommitén

Sänt 2021-04-25 11:00:05 postmaster@nobel.no

 

Till Norska Nobelpris-kommitén  

Min forskning sedan 2001 kommer fram till att IPCC står för det största och farligaste tankefelet i mänsklighetens historia.

Beviset finns på ppm.today.

Bakgrund:

Prof Johan Rockström skriver i SVD att

Under 40 års tid, i fem IPCC-rapporter har klimatkänsligheten bedömts ligga stabilt på 3 grader...... Kännetecknande för IPCC är att exakt detta tal 3 har utformat klimatpolitiken i hela världen. Härifrån kommer den matematiskt exakta konsekvensen om +2C 450 ppm år 2100 och härifrån kommer beräkningen att klimatneutralitet 2050 kan vara den fullständiga lösningen av klimatkrisen. Detta har under årtionden blockerat korrektare beräkningar eftersom grupptrycket varit så stort (FN + Nobel). Faktum är att befattningshavare som tänker på sin karriär undviker att ifrågasätta.

Nobelpriset till IPCC har i första hand bekräftat att världens klimatpolitik står på denna grund och det är en grund som nobelkommitén godkänt.

Undetecknad har sedan 2001 funderat och räknat på klimatkänsligheten och sammanfattat resultaten på hemsidan ppm.today.

Här finns det matematiska beviset för, att det som IPCC fått nobelpriset för i själva verket är den största och farligaste felräkningen i mänsklighetens historia.

Eftersom Nobelkommitén har avsevärda resurser för att utreda, så kunde Ni förslagsvis utreda mitt påstående och diskutera hur man kan undvika att det tidigare nobelpriset faktiskt aktivt bidrar till civilisationens undergång. Så allvarligt är det och det matematiska beviset finns på ppm.today. Alla måste hjälpas åt att vrida detta rätt på kortast möjliga tid.

Ser fram emot era kommentarer

Bästa Hälsningar

Bengt Ovelius

https://ppm.today/

 


 

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Konsekvenser av Nobelpriset IPCC

Date:

Sat, 9 Oct 2021 18:17:38 +0200

From:

Bengt Ovelius

To:

postmaster@nobel.no

 

 

Till Norska Nobelpris-kommitén

Ang. min fråga från april 2021:

Ert expert-utlåtande skulle behövas i god tid före Glasgow konferensen.

Det kommer i så fall att publiceras här eftersom många frågar efter denna kommentar.

https://ppm.today/index.html?norska-nobelpris-kommiten.htm

IPCC kan bli den största sammanhållande kraft vi har på jorden för att bekämpa klimatkrisen. Men denna position kan IPCC bara erhålla om ledarskapet som IPCC ger, är byggd på naturlagar och exakt matematik. Min hemsida pekar på många farliga kurvor som inte är vetenskapligt förankrade. Jag har personligen ställt frågan till IPCC under hela 14 år utan att ha fått ett svar.  Nu kör vi rakt in i väggen, mycket med moraliskt stöd av det tidigare nobelpriset.

Frågan måste diskuteras och utredas på alla plan.

 

Bästa Hälsningar

Bengt Ovelius

https://ppm.today/

 


Plats för svar från Norska Nobelpris-kommitén: