Ökande klimatkänslighet

 

Forskaren Örjan Hallberg föreslog kring år 2005, att man testar olika tidsfördröjningar och klimatkänsligheter

med en dator för att hitta den modell som passar bäst med verkligheten. Det kan man lätt genomföra med excel.

 

IPCC, SMHI och Klimatpolitiska rådet räknar med  Klimatkänslighet=3

Fördröjning mellan ny CO2 och ny global temperatur  =  20 år

Programmerad tempertur = Committed temperature = ca 1 C    (stiger så mycket  efter det att alla utsläpp stopats)

Hela klimatpolitiken är byggd på detta. Stoppade utsläpp ger tvärstopp i temperatur,

Därför hävdas att NollUtsläpp 2045 kan fungera. Om vi bara stoppar utsläppen fort så

kan även Parisavtalet räddas. (+1.5C)

 

Om vi gör just den datasimulering som Örjan Hallberg föreslog och provar alla tänkbara

klimatkänsligheter och tidsfördröjningar, så kan vi få en mycket exakt överensstämmelse

mellan teoretisk modell (blå punkter) och NASA verkliga, filtrerade globala temeratur (brun)

 

clip19123

 

 

Denna överensstämmelse kräver följande:

 

Fördröjning mellan ny CO2 och ny global temperatur  =  900 år

Programmerad tempertur = Committed temperature = ca 24 C    (stiger så mycket  efter det att alla utsläpp stopats)

Stoppade utsläpp gör att temperaturen fortsätter uppåt i 900 år och når alltså +24C

Därför kan NollUtsläpp 2045 inte fungera.

Det mest överraskande är kanske att klimatkänsligheten går från 36C vid 275 ppm år 1700, och stiger exponentiellt,

Den ligger just nu kring +70C.     Det är i skarp kontrast till IPCC som hävdar +3C, svagt sjunkande,

 

clip19124

 

Det kommer snart ett windows-program som alla kan använda och förstå.

Då kan man följa beräkningen ner i minsta detalj.

 

Alla med gymnasiekompetens bör lägga upp denna beräkning i excel.

Beräkningen är mycket enkel.

Den baseras på själva definitionen av klimatkänslighet t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) cs=klimatkänsligheten

samt på den ekvation som beskriver uppladdningen av en kondensator genom ett motstånd.

Ingen annan kunskap behövs för att genomföra mänsklighetens viktigaste beräkning.

Denna beräkning leder fram till att Dr Peter Carter har rätt: ICPP har manipulerat klimatkänsligheten.

Det leder också fram till den vetenskapliga jordbävning som Prof. Johan Rockström varnade

för i sin utmärkta artikel i SVD https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden     2020-07-18

 

Förslag till klimatexpertisen: Ta fram excel och gör denna simulering. Det brådskar !