Öppet Brev till MiljöDepartementet

Öppet Brev Till Miljö-Departementet   2020-1026

 

Till Miljö och Klimatminister   Isabella Lövin

 

Bästa Isabella,

 

Undertecknad försöker  följa uppmaningen från Regering och EU:

 

Medborgarna är  i  frontlinjen: var och en måste medverka och ingen får lämnas bakom. Det resulterar i nedanstående öppna brev som vill fästa uppmärksamheten på att nuvarande klimatlag inte kommer att fungera i praktiken.  Att följa nedanstående länkar leder till matematiskt bevis för detta påstående. Det är inte undertecknad  som påstår olika saker, det är naturlagarna. Johan Rockström bekräftar i SVD och hans slutsats är: Agera !

 

Mitt bidrag efter årtionden av F&U kan kanske vara ett kraftfullt förslag på HUR vi skall agera.

 

Bästa Hälsningar

Bengt Ovelius

 

 

 

 

 

 

Öppet brev till Miljö-Departementet

 

Klimatlagen fungerar bara om Klimatkänsligheten är <= 3

IPCC har också under 40 år räknat med siffran 3.

Om Klimatkänsligheten är 3 så stiger jordens temperatur med 3 grader

när CO2 halten fördubblas och vi når +2C vid 450 ppm år 2100.

IPCC har under årtionden kallat detta Summary for policymakers.

 

En enda blick på NASA verkliga mätningar visar  dock att 2C och 450 ppm

inträffar ca 60 år tidigare.

 

Varför reagerar inte MiljöDepartementet på detta ?

 

Det visar också att Klimatkänsligheten 3 är fel. Jorden stiger betydligt mer än 3 grader

vid fördubbling av CO2 halt.  Under sista halv-millionen år har jorden stigit 35 grader för varje fördubbling av CO2 halten, tendens stigande. (se VOSTOK)

 

Johan Rockström skrev en viktig artikel  i SVD som antyder att

vi genomlever en vetenskaplig jordbävning där klimatkänsligheten

kan vara närmre 6

 

Undertecknad jobbar med termodynamiska innovationer och vi gör sedan

årtionden små simulatorer för att kunna förstå nya idéer

 

Med samma teknik gjorde vi en  klimatsimulator som visar

just det som svenska folket vill se: Hur reagerar jorden på olika

klimatpolitik?

 

Alla är välkomna att använda denna kalkylator

och tillhörande bruks-anvisning

 

Om vi kör simulatorn med  klimatkänslighet=6 så faller klimatlagen,

Parisavtalet blir helt omöjligt att följa och utsläppsrätterna

upphör i ett slag att existera eftersom budgeten inte finns.

 

Johan Rockström bekräftar i sin artikel att redan om klimatkänsligheten=4

så försvinner i ett svep hela det återstående utsläppsutrymmet

och Parisavtalet faller under nuvarande politik.

 

Åsa-Britt Karlsson's utredning av negativa utsläpp som lämnades

till regeringen 31 januari 2020 faller till stora delar eftersom den

bygger  på att köpa utsläppsrätter (som inte finns )

 

 

Att de mest sofistikerade klimatmodellerna pekar på högre känslighet

måste innebära ... agerande.

 

Vår klimatsimulator, som alla kan förstå, visar hur detta agerande måste

se ut för att vi skall komma igenom krisen bekvämt och med stärkt ekonomi.

KlimatKalkylatorn visar att nuvarande politiska kurs leder till ett bottenlöst elände.

 

Vi svenskar, väljare och skattebetalare - kräver en  fungerande klimatpolitik.

 

MVH Bengt Ovelius

 

 

ppm.today

TheClimateFormula.com

 

PS Regeringen säger:  Betydelsen av samverkan i hela samhället från nationell till regional  och lokal nivå.

Undertecknad försöker lyda denna uppmaning   med

Klimatpolitiska Rådets önskan som utgångspunkt.

Alla måste hjälpas åt för att skapa en fungerande klimatpolitik.

 

EU President Ursula von der Leyen : Medborgarna är  i  frontlinjen:

var och en måste medverka och ingen får lämnas bakom.

 

 


 

Svar 2020-12-14

 

Hej Bengt

Tack för dina mejl. Du skrev till klimat- och miljöminister Isabella Lövin och jag har blivit ombedd att svara. Jag ber om ursäkt för att svaret dröjt.

Regeringen tar inte ställning till vilken klimatkänslighet som är mest rimlig, utan följer noggrant IPCC:s klimatvetenskapliga sammanställningar.

Att IPCC tar fram sammanställningar vart 6-7e år och visar vad som behövs i utsläppsminskningar för att hålla sig under 1,5 eller 2 graders uppvärmning, baserat på olika modeller som antar olika klimatkänsligheter, är oerhört viktigt för beslutfattare.

Regeringen ser därför fram emot de olika rapporterna som kommer att publiceras 2021-2022 inom ramen för IPCC:s 6e arbetsprogram AR6.

Återigen, tack för ditt engagemang och för att du tog dig tid att skriva.

Vänliga hälsningar

Viktoria Chlot

Viktoria Chlot

Departementssekreterare

Miljödepartementet

RK Kommunikation

103 33 Stockholm

www.regeringen.se

 

clip4718

 

 


 

Replik 2020-12-14

 

Hej Viktoria

Stort tack för ditt svar som är principiellt mycket viktigt.

Om man ser att något går riktigt snett så finns det ingen enda instans i landet som förmår reagera.  Lagstiftningen förhindrar t.o.m. Klimatpolitiska Rådet att ha en uppfattning trots att den tvärvetenskapliga kompetensen finns där.

Ref SFS-nummer · 2017:1268    (Rådet har också påpekat att man enl 1§ inte får ifrågasätta målen =klimatlagen.)

1 § Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

Regeringen är den enda instans som kan uppvisa ledarskap i denna fråga och därmed avvärja en eventuell katastrof för landet i en nära framtid.

I ditt svar placerar du regeringen UNDER IPCC, när det i själva verket är tvärtom. Det är inte IPCC som styr vårt land, men vi kan ta råd därifrån om råden verkar rimliga.

Jag vill  informera att jag nu bidrar med två video till EU konferensen (EU CLIMATE PACT) 16 dec.  Båda filmerna handlar om PROBLEMET och LÖSNINGEN. Tacksam om du kan låta Isabella Lövin ta del av denna 9 min långa video. Det är min förhoppning att den  skapar stor uppmärksamhet på EU nivå om ett par dagar.

Den leder faktiskt i bevis att hela klimatarbetet måste rivas upp med rötterna och att en ny klimatlag behöver komma på plats mycket, mycket  snabbt om klimatkänsligheten är över 3.     Johan Rockström antyder cs=6 och detta kommer sannolikt i nästa stora IPCC rapport. Vi bör vara förberedda redan nu för den jordbävning som väntar (Johan Rockströms begrepp i SVD). Johan Rockström uppmanar till eftertanke och agerande i samma artikel.  

Eftertanke och agerande finns i denna 9 min video:

9 minuter:   eu_004-scatterplot.mp4

1 minut:     eu_climate_action_Bengt_Ovelius.mp4

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"