Öppet brev till Riksdag och klimatexpertis

2021-0909

Ärade Riksdagsledamot eller Klimatexpert,

 

Min nya bok har kommit ut idag.

 

clip4913

Bakgrund: Under inledningen till Global Forum 2008 i Stockholm, med många av världens ledare samlade,
så lyftes min innovation fram som sveriges kanske intressantaste klimat-innovation.

clip4914

 
Även IPCC's president Mohan Munasinghe hade glädjande nog med min innovation i sitt anförande.

clip4915

Eftersom jag under årtionden gjort komplexa termodynamiska beräkningar kring

nya innovationer samt byggt data-simuleringar, så var det naturligt att även granska klimatet.

Tack vare Global Forum fick jag kontakt med Mohan Munasinghe, beskrev mina slutsatser

om klimatet och varnade därmed högsta ledningen i IPCC i maj 2008.

Ur email till honom framgår att jorden fortsätter med 0.023 C/år tills +8C nås
om alla utsläpp stoppats år 2010. Dessa email finns kvar.

 

 
I min bok som kommit ut idag så varnas för exakt samma sak...men nu går det fortare...

att jorden forsätter med 0.035 C/år (=NASA) tills +25C nås 700 år senare

om alla utsläpp stoppas år 2021.

 
Boken leder i bevis varför IPCC har lika fel i senaste rapporten 2021 som de hade 2008.
Rapporten försätter hela vår värld i existensiell fara. Denna IPCC kurva är speciellt farlig

eftersom den beskriver att jordens temperaturökning stannar när utsläppen stoppas.

clip4916

Det är ganska lätt att förstå att IPCC har fel. Jorden har 3000 Gton "för mycket" CO2 i atmosfären

eller 400 Ton per person på jorden. Det är denna kollosala mängd som vill ha upp vår

jord till +25 C i ett förlopp som varar 25/0.035 = 700 år. På vägen upp diskuterar forskarna nu

om katastrof inträffar vid +1.5 eller +2C. Min bok leder i bevis att dessa temperaturer nås 2027 resp 2034.

Resultaten kan bara erhållas om man räknar med korrekt klimatkänslighet=36.

IPCC och SMHI kan inte ens räkna på detta eftersom man ännu inte erkänt sann klimatkänslighet=36

Världens totala utsläpp motsvarar årligen ca 1% av denna kollosala mängd. Dessutom tar det

700 år för en förändring att ge full temperaturverkan. Vad vi än gör fram till år 2050 så blir

förändringen knappt mätbar. Därför är Nollutsläpp 2045 verkningslös och IPCC presenterar

en felaktig och farlig kurva. Om vi låter oss luras av detta så blir det för sent att rätta till

felet när alla ser att politiken inte fungerar om några år. Vi kan lätt räkna ut en sann bild redan nu.

Enda fungerande lösningen ligger i att ta helt andra grepp. Om 200 Gton CO2 eller

2 Gton metan sugs bort från atmosfären per år så klarar vi precis ParisAvtalet

och har sedan reparerat atmosfären fullständigt inom 20 år. Den mängd metan

som måste tas bort är det bästa tänkbara bränsle med ett ekonomiskt värde som ligger

100 till 1000 ggr över Norges oljeintäkter. De länder som deltager kan lätt fördubbla

sin BNP. Med enkla tumregler kan man grovt uppskatta att inkomsterna från metanet kan

komma att betala hela notan för att städa bort all CO2. Denna nota kan idag ligga på

400,000 kronor per person i världen. Om Sverige skall ta sitt ansvar i relation till landets rikedom

så är skulden till klimatet ca 4 milj kronor per person. Denna skuld kan lösas på ett elegant sätt.

När atmosfären är reparerad år 2040 så har varje villa gratis energi från atmosfärens metan

och det bästa bränsle man kan föreställa sig till bilen. Superentreprenören Vinod Khosla får

rätt när han 2014 förutspådde att elbilarna inte kommer att lämna några nämnvärda spår

efter sig i historieböckerna. Vi behöver lösningar som är oändligt mycket bättre och dessutom

billiga. Framtiden kan bli helt fantastisk, eller ett bottenlöst elände om vi följer NollUtsläpp 2045.

Det är tyvärr förbjudet att diskutera alla fantasktiska utvägar som finns.

Det beror på att alla sådana lösningar, som blir vår räddning, ligger utanför GruppTänk

och motarbetas med ursinnig kraft av GruppTänkande akademiker, forskare och politiker.

Så har det alltid varit.

Ovanstående utvinning av CO2 och Metan diskuterades i april 2015 på Chalmers / Graphene

och forskare gav tummen upp för hur graphene skulle kunna användas för att separera gaser.

Allt detta var på uppdrag av Svenska Regeringen, att finna sveriges huvudsakliga inriktning

på forskning kring nanoteknik. Enl. min mening kunde detta bli det genom tiderna

viktigaste projektet i Sverige. Det skulle kunna lösa HELA klimatkrisen och hela landets energiförsörjning

och det skulle kunna ge ett ekonomiskt uppsving som saknar motstycke. Allt sopades under mattan av

Energimyndigheten som var närvarande under konferensen och gjorde mycket noteringar.

Upprepade förfrågningar hos Energimyndigheten har inte resulterat i svar.

Om vi skall överleva klimatkrisen så måste tänkandet ändras snabbt och kraftfullt.

NASA senaste alarm om att oceanerna tar upp dubbelt så mycket energi om 14 år
kan omsättas till denna prognos:
Jorden forstätter med 0.07 C/år tills +50 C nås om alla utsläpp stoppas år 2035

Om man väger in detta allra senaste från NASA så ser prognosen ut så här för kommande år.

Det matematiska beviset finns längst bak i boken.

Om vi släpper ut dubbelt så mycket eller inget alls, så ser kurvan nästan exakt likadan ut.

Det beror på att kommande års utsläpp är så lite i förhållande till det som redan finns och

tiden mellan CO2 förändring och fullt temperatur-svar är 700 år. IPCC och SMHI kan inte

ens räkna på detta eftersom man ännu inte erkänt sann klimatkänslighet=36

clip4917

Jag gjorde en prognos år 2008 med rätt klimatkänslighet=36 och den utföll till perfektion

fram till 2021, medan IPCC misslyckades fullständigt för denna period *Ref)

Skall jag vinna ännu en gång över IPCC med ovanstående prognos fram till 2040 ?

Den som lever får se.

Därmed står det klart att NollUtsläpp 2045 är en politik som bara kan lösa
1% av klimatkrisen. Resterande 99% diskuteras inte ens. Det får inte diskuteras eftersom

det ligger utanför GruppTänket.

NollUtsläpp 2045 är en verkningslös fusk-lösning och en förolämpning mot våra barn.
Detta kan inte sopas under mattan längre.

 
Tidigare trodde man att +4C var ofarligt. Nu vet man att redan +1.5 C är katastrof ur en rad avseenden:

TheGuardian igår:

More than 230 journals warn 1.5°C of global warming could be 'catastrophic' for health
By Angela Dewan, CNN Updated 0010 GMT (0810 HKT) September 6, 2021

TheGuardian idag. Tipping point kan vara närmre än vi tror. Nuvarande planer fungerar inte.

Sverige måste uppnå politisk enighet om en fungerande klimatpolitik i god tid före Glasgow.
Detta är vår sista chans. Vi har några veckor på oss att reagera.

 
Boken: En handlingsplan för Sverige är den första plan någonsin som
beskriver den enda fungerande, innovativa utvägen för klimatlösning
när NollUtsläpp 2045 kommande veckor under naturlagarnas tyngd faller ihop som ett korthus.

Handlingsplanen är en kvalitets-lösning. Den är dyr men vi kan klara detta.

Tre forskare har enl. min mening skrivit den bästa klimat-artikeln någonsin,
rekommenderad av Greta och läst av miljoner.

engelska svenska

De skriver:

Sammantaget måste vi tre författare till denna artikel ha spenderat mer
än 80 år på att tänka på klimatförändringar. Varför har det tagit oss så
lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero
(NollUtsläpp 2045) Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero
bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

Dessa forskare var nog först i världen att se dessa sammanhang. Nu är det dags
för samtliga forskare och politiker att kliva fram och säga:

 
"Vi erkänner att vi blivit lurade av IPCC.

Vi föredrar att rädda våra ungdomar framför att rädda vår prestige.

Vi är i gott sällskap med de tre mycket framstående forskarna som visat vägen

till sanningen. Nu kan vi börja jobba med lösningar som verkligen fungerar."

Önsketänkandets tid är förbi.
En fungerande klimatpoltik måste ligga på bordet långt före Glasgow.
Detta är vår sista chans.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

bengt@ppm.today

ppm.today

*Ref)

IPCC prognos för samma period som baserades på fel klimatkänslighet=3.

En prognos (high confidence !) -blå skylt - som alla kan utantill och som

utformat proposition 2016/17:146 och klimatlag 2017:720:

Svårt att slå detta - att räkna fel 60 år på en 100-års period

och att uppnå att ingen pratar om det samt att pressen inte skriver om detta.

Svart: NASA verklig temperatur Röd: alla är nog överens idag att detta är ganska korrekt prognos

clip4918

PS

Jag har sedan 2008 sagt: Alla blir glada om jag har fel, även jag. Men att förbjuda all diskussion

kan inte förlåtas. Nu måste diskussionen igång.

Lyssna inte på mig ! Lyssna på naturlagarna.

Slutet på boken bevisar mina påståenden matematiskt. Här följer vi naturlagarna med matematisk exakthet.

Till expertisen: Sätt fingret på eventuella fel eller ändra klimatpolitiken snabbt .

Naturlagarna är starkare än klimatlagarna. Naturlagarna förhandlar inte. Vi måste ödmjukt underordna oss.