Örjan Hallberg sw

 

Falsk optimism fördröjer nödvändiga åtgärder

 

Om inte jordens temperatur stannar när alla utsläpp har upphört

så kommer nuvarande klimatpolitik NollUtsläpp 2045

att misslyckas totalt.  Då måste all kraft fokuseras på att suga bort

CO2 direkt ur atmosfären istället.

 

Att sopa sanningen  under mattan innebär civlisationens undergång.

Därför kan nedanstående diskussion vara den viktigste

pusselbiten i hela klimatpolitiken. Sanningen måste fram och det brådskar:

 

Undertecknad,  Bengt Ovelius, kontakade tillsammans med

forskaren Örjan Hallberg högsta ledningen i IPCC.

 

Detta hände i maj 2008 och budskapet var en allvarlig varning:

Globala temperaturen stannar inte när utsläppen upphör.

 

Denna bild sammanfattade vår varning. Den jämförde vår modell

med IPCC's modell (röd)  vid ett totalstopp av utsläpp.

 

clip4909

 

 

IPCC hävdar fortfarande, efter 15 år, att temperaturen stannar.

Att temperaturen anses stanna är en förutsättnig för att världens klimatpolitik NetZero  skall ha en chans att fungera.  (NollUtsläpp 2045 i Sverige).

 

Forskaren Örjan Hallberg visar i nedanstående artikel att jordens temperatur fortsätter att stiga minst 113 år efter det att alla utsläpp stoppats och då har

temperaturen bara nått halvvägs till sitt slutliga värde.

 

Forskaren Örjan Hallberg gick tyvärr bort allt för tidigt, 2016.  Han var en unik forskare som satte vetenskap och sanning främst.Han hade också en fantastisk förmåga att vaska fram sammanhang, som en toppklassig detektiv med sina matematiska verktyg.  

orjan_hallberg

Vi hade mycket diskussioner om klimatutvecklingen och Örjan önskade att

jag skulle använda hans rapporter och beräkningar  i mina presentationer.

Därför har jag en hel del intressant material från honom.

 

Bland dessa dokument hittade jag nyligen nedanstående artikel.

Tyvärr vet jag inte när den skrevs. Det måste ha varit för 10-20 år sedan. Jag vet inte heller om den blev publicerad någonstans.

 

Men artikeln är nästan mer intressant idag eftersom den svarar på alla de

viktiga frågorna i dagens klimatdebatt. Den skulle kunna få en avgörande betydelse i arbetet att skapa en klimatpolitik som verkligen fungerar.

 

Här är artikeln:

 

================================================

Optimism fördröjer nödvändiga åtgärder

 

 

 

Hur reagerar den globala

temperaturen på en  ökning av CO2-halten i atmosfären?

Enligt en tidigare rapport säger FN:s klimatpanef, IPCC,

att klimatet har en termisk tröghet så det

tar lite tid innan temperaturen börjar att stiga.

Det tar enligt denna rapport mellan 120 och

150 år innan temperaturökningen har nått 50 procent av

sitt slutvärde. Men nu i den senasre rapporten har man

plötsligt ändrat taktik. För att inte skrämma livet ur oss

påstår man nu att klimatet snabbt stabiliseras om vi slutar släppa

ur växthusgaser. Nu säger man att det bara tar ca 20 ar innan

man uppnår en 50-procentig förändring. Varför har man

plötsligt kapat 100 år i denna grundläggande klimatmodell?

 

Våra klimatexperter hävdar att IPCC's rapport ger den bästa

bilden av vad som komma skall eftersom den baseras på

resultat från tusentals forskningsrapporter.

Tyvärr är det nog så att en kompromissrapport som denna från IPCC

i stället med största sannolikhet inte alls berättar sanningen.

Om det vore så att en av dessa underliggande rapporter verkligen har presenterat ett riktigt scenario så är sannolikheten att den sammanvägda

slutrapporten skulle råka sammanfalla med just denna enda rapport ytterligt liten för att inte säga obefintlig.

 

Eftersom vi redan har data över atmosfärens ökning av C02 sedan 1850

fram till idag och dessurom har goda uppgifter om hur temperaturen har förändrats under denna tid finns möjlighet att relativt enkelt låta en dator söka den responskurva som ger bästa passning mot dessa data. En sådan övning ger att responstiden för en plötsligt ökad halt av C02 landar pâ 113 år,

inte längt från de 120-150 âr som IPCC tidigare har hävdat.

 

Genom att göra motsvarande analys av IPCC's senaste prognoser

får man fram att modellen numera bygger pâ en responstid av bara 35 âr.

Denna modell ger dessutom inte alls någon god överensstämmelse med de uppmätta data vi redan har. Och den är så gjord att den kommer att stämma hyfsat med framtida temperaturhöjningar bara under förutsättning att halten av växthusgaser kommer att fortsätta att öka ohämmat. Om vi verkligen lyckades hejda ökningen av växthusgaser så skulle vi märka att temperaturen trots det kommet att fortsätta att öka under lång tid.

 

Genom att använda denna nya optimistiska modell där allt snabbt kommer att ordna sig när vi väl får tid och ekonomiska resurser att minska på våra utsläpp, så kommer ingenting att göras. Vi ser ju idag att vår regering inte har något konkret på gång för att göra något åt situationen.

 

Det är hög tid art börja göra något. En praktisk åtgärd är att införa ransoneringskort på växthusgaser. Varje gång man handlar drar man sitt C02-kort i läsaren och den månatliga ransonen minskas med det som streckkodsläsaren vid kassan räknar ut. Vi har tekniken och det skulle innebära en väldig skjuts för att få fram nya miljövänliga produkter och tjänster. Alla borde få samma månadsranson, men det blir naturligrvis så att politiker och landshövdingar kommer att skaffa sig extra tilldelning...

 

Men det vore roligt om vi kunde samla oss om något konkret och praktiskt istället för att bara gå och vänta på nästa IPCC-rapport.

 

Det behövs inte mycket av människoorsakad temperarurhöjning innan allt går i spin och temperaruren rusar upp mot 480 C och atmosfärstrycket närmar sig 90 Atö (atmosfärers övertryck). Det var det som hände på Venus for ca 2,8 miljarder är sedan.

 

Oförklarligt är de maskin- tillverkade stålkulorna, som man har funnit i Sydafrika och som har legat i sandstenen just så länge. Alla har tre ränder ingraverade runt mitten, precis som om de var avsedda för den tredje planeten från solen.

 

I hopp om att amöborna vid den tiden så småningom en dag skulle bli så intelligenta att det var klart att dessa kulor delvis var hitskjutna som en varning. Gör inte som vi, det slutade riktigt illa, var kanske budskapet.

 

Örjan Hallberg,   Hallberg Independent Research

 

Original tidningsartikel, svenska:

 

hallberg_optimism

===================================================

 

 

 Kommentarer till ovanstående tidningsartikel

 

Klimatkänslighet och tidsfördröjning hänger ihop.  Örjan's beräkning av tidsfördröjning 113 år - till 50 %, ger en klimatkänslighet kring 8.

 

Prof James Hansen säger 6 och IPCC håller fast vid 3 . IPCC  låste fast denna siffra när man tog bort tidsfördröjningen.

 

Jag tror att Örjan i denna gamla artikel fångade själva kärnan i den manipulering som Dr Peter Carter skriver om i sin bok 2019.

 

Dr Peter Carter var expertgranskare för FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar  AR5 och IPCC:s särskilda rapport om 1,5ºC.  

Han har skrivit boken Unprecedented Crime som han skrev tillsammans med Elizabeth Woodworth.  

 

Dr Peter Carter säger:

Sammanfattningsvis har IPCC manipulerat den sjätte utvärderingens mest avgörande siffra, klimatkänsligheten, vilket gör den verkligt katastrofalt felaktig på ett sätt som utsätter framtiden för en klimatkatastrof.

 

Detta gynnar inte någon annan än fossilbränsleindustrin. Skillnaden mellan en klimatkänslighet på 3 °C och 4,5 °C  är liv och död för vår framtid och allt liv.  

 

Manipuleringen av klimatkänsligheten betecknar han som det värsta brottet någonsin mot mänskligheten.  

 

Hallberg och Carter  varnar egentligen för samma sak - på helt olika sätt.

 

Om man lägger samman det som Örjan Hallberg och det som Dr Peter Carter säger , så har man definitionen för en fälla.  Med stöd av denna definition

så kan man på gedigen grund påstå att de flesta klimatexperter har  

trillat rakt ner i denna raffinerade fälla.

 

Det är bara att hålla utkik efter alla experter som tror på att temperaturen

tvärstannar eller bara stiger någon enstaka grad när utsläppen upphört.

Med andra ord: Alla som tror att NollUtsläpp 2045 löser klimatkrisen.

 

Det är dags att ta detta på allvar och välkomna en fri, öppen diskussion

som leder oss fram till ett svar på vår tids viktigste fråga.

 

Efter denna definition så har exempelvis klimatpolitiska rådet i sin helhet

trillat ner i fällan.  I samma situation finns enl. definitionen SMHI.

 

Dessa aktörer  har under många år haft möjlighet att förklara sin syn på denna kritik. Pressens jobb är att ställa dessa frågor, men man gör inte sitt jobb

av följande paradoxala skäl:

 

Expertisen har dragit med sig den fria pressen ner i detta misstänkta mörker

vilket gör det omöjligt för alla visselblåsare att starta en fri, öppen och ärlig debatt om det viktigaste i hela klimatpolitiken.

 

Forskaren Örjan Hallberg konstaterade redan kring år 2008 att

alla dörrar var stängda för denna debatt.

 

Pressen behöver granska expertisen kritiskt men använder samtidigt

samma expertis som sanningsvittnen, vilket strider mot press-etikens

huvudregel. Därmed har en låst situation uppstått - som är ett hot

mot yttrandefrihet och demokrati.

 

Våra ungdomars hela framtid hänger på att pressen kommer ur fällan

och vågar böja leta efter sanningen.

 

Målet måste vara att hela folket förstår ovanstående sammanhang.

Hur skall vi annars kunna välja politiker som kan ta på sig en ledande

roll i den farligaste krisen i mänsklighetens historia ?

 

Hur skall vi hitta sanningen när  enda vägen dit är en fri, öppen ärlig

diskussion? Vi kan inte sopa detta under mattan längre.  

Press och media borde vara fyllda med denna frågeställning.

Ingenting är viktigare just nu.

 

En svensk klimatexpert som förtjänar all heder är Prof. Johan Rockström.

Han beskriver i denna tidningsartikel den vetenskapliga jordbävning som

snart väntar när klimatkänsligheten bedöms vara >4 istället för 3.

CO2 budgeten försvinner i ett slag, osv......

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

Rockström pekar på att de allra tyngsta klimatmodellerna visar

klimatkänslighet över 5

Hadley-modellen, MetOffice NCARs CESM2

IPCC ignorerar detta och fortsätter hålla fast vid 3

 

Den viktigaste slutsatsen: NollUtsläpp 2045 kan inte fungera

vid klimatkänslighet över 4 - därför att temperaturen inte stannar

när utsläppen upphör.

NetZero politiken kan inte heller påverka mer än ett 10-tal Gton CO2

och NetZero politiken kan inte backa.

 

Läget är nu så kritiskt att 200 Gton CO2 måste bort från atmosfären per år,

start senast 2025. Detta är enda chansen att överleva klimatkrisen.

 

De flesta har ju hört: Allting går fortare än vad forskarna trodde.

Ja, det beror sannolikt på att forskarna trodde på klimatkänslighet=3

och IPCC har försäkrat att 10,000 tals forskare står bakom detta.

 

Uppenbart är dock att verklig klimatkänslighet ligger mellan 5-36

och all diskussion kring detta synes vara förbjuden.

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

 

 

PS En bra kurvanpassnig till sista nyhetsbrevet från Prof. James Hansen  är klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning = RC= 600 år.

 

Klimatexpertisen ombeds testa cs=36 och RC=700 i olika beräkningar

och notera konsekvenserna. Här behövs omfattande diskussion.

 

Notera att IPCC legat stilla med felaktig cs=3 i ca 40 år.

Mycket tyder på att sann klimatkänslighet är 36.

 

 

 

cs36_and_hansen