Om inte experterna stoppar oss

 

Om inte experterna stoppar oss............

 

 

clip4924

 

Vinod Khosla säger:

Jag hade svårt att komma på en enda sak som kommit ut

från ett stort företag under de senaste 20, 30 åren

som förändrade världen  väsentligt.

Alla intressanta saker  händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

 

Detta är Vinod Khoslas ord. Han är super-entreprenör i Californien.

Detta är verkligen avgörande kunskap, Se denna YouTube Video.

 

Innovationer som förändrar världen väsentligt blir alltid ursinnigt motarbetade.

Detta är också logiskt eftersom dessa innovationer ligger långt över huvudet

på alla experter och professorer.  Hade det inte varit så, hade allt redan varit uppfunnet.

 

Experter reagerar ganska primitivt på detta och motarbetar allt som man inte kan dominera

och förstå. Detta är samma över hela världen och därför säger Vinod Kholsa

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss. Det är

otroligt vad innovatörer kan åstadkomma.

 

Klimatkrisen kräver att vi är

1.innovativa för att förstå krisen och

2.innovativa för att lösa den.

 

Topp-prestationer på dessa båda områden blir ursinnigt motarbetade.

Vi har vare sig tid eller råd med sådant nu, när det verkligen brådskar

att nå prestationer som mänskligheten tidigare aldrig sett. Det brinner i huset.

Alla parter måste tänka igenom hur man lägger prestige åt sidan för

att prioritera att nästa generation överlever den knipa som vi reagerat

allt för långsamt på, så här långt.

 

Myndigheter, experter, partier och politiker har i praktisk handling visat

att konstruktiva och innovativa förlopp nästan helt lyser med sin frånvaro.

Samtidigt drar dessa processer hundratals miljarder i kostnader

och lämnar bara promille över för de innovativa steg som verkligen

skall bli vår räddning.

 

Frågan är vad som då händer härnäst, när hundratusentals

besvikna och desperata unga människor tappar tilliten till de tröga,

politiska processerna. Kommer den vildvuxna floran med uppmaningar om

antidemokratiska aktioner, från både den yttersta högern- och vänstern,

vinna fler anhängare då? (SVT Erika Bjerström)

 

 

 

Klimatminister Per Bolund säger:

Vi står mitt i två existentiella kriser, coronakrisen och klimatkrisen.

 

Lösningen på de båda stavas samarbete och nytänk.

 

Per Bolund har helt rätt.

 

MEN  Varje nytänk möter motstånd i tre steg

 

1. Detta är omöjligt

2. Detta kanske är möjligt men det lönar sig inte

3. Jag sa ju hela tiden att detta var den rätta lösningen.

 

När Galilei sa att jorden är rund och inte i centrum av universum,år 1633,

så tog det 300 år att genomlöpa dessa tre steg.

 

Min nya bok siktar på att vara just denna typ av nytänk som klimatministern efterlyser.

 

Allt är just nu i fas 1:  Detta är omöjligt.

 

Därför har svenska myndigheter anlitat jurister för att förhindra att deras professorer

drabbas av sådant nytänk som professorerna inte är vana vid.

Så farligt är just det nytänk som Per Bolund efterlyser.

 

Staten och svenska folket är helt beroende av nytänk för att överleva klimatkrisen.

 

Samtidigt gör myndigheter och politiker allt för att ursinnigt motarbeta allt nytänk.

 

President JF Kennedy använde den psykologiska forskningen för att få bort GruppTänk.

Det ökade kvaliteten i alla beslut. GruppTänk gör att blinda lämmeltåg uppstår  överallt,

i alla organisationer.  Detta är ett extremt farligt hot mot demokratin.

 

Den enkla lösningen ligger i att uppmuntra folk att tänka självständigt.

Då frigör man den viktigaste tillgången som finns i landet.  Detta är en förutsättning

för att kunna klara klimatkrisen.

 

Att bekämpa GruppTänk är exempel på något som uppfattas som NyTänk och motståndet

blir därför ursinnigt.

 

Boken visar på en rad andra nyckelfaktorer som är mäktiga hinder i klimatarbetet.

 

Boken visar hur IPCC kunnat hävda klimatkänslighet=3  i hela 40 år när det sanna värdet ligger kring 36.

Professorer är bara människor, lika utsatta för GruppTänk som alla andra.

En hel värld har förlorat förmågan att göra korrekta klimatprognoser eftersom alla

inordnat sig i ett kollosalt lämmeltåg som blint tror på klimatkänslighet=3

fastän varje barn kan räkna rutor och fastställa att detta är fel.

Alla har lärt sig utantill av IPCC att +2C inträffar vid 450 ppm.

Varje barn kan se att IPCC placerat sin gula cirkel helt utanför verkligheten.

Ändå tvingas den vetenskapliga världen tro på denna farliga lögn.

Det som varje barn ser, har de flesta professorer ännu inte erkänt.

 

 

clip4910

 

 

Detta är inga tomma ord. Beviset finns i ovanstående bild från iskärnorna och

ytterligare bevis finns i boken. Vi måste komma igenom denna knipa

innan vi kan bygga en fungerande klimatpolitik.

 

Motståndigt är ursinnigt att uppnå en sann syn på klimatet.

Motståndet är ursinnigt mot all teknik "at the edges of the system"

 

Därmed motarbetas alla faktorer maximalt som kommer att bli vår räddning.

 

Klimatminister Per Bolund har helt rätt om att NyTänk behövs.

 

Men det brådskar att regeringen också ser till att NyTänk inte motarbetas på alla fronter.

Det kan innebära att lyfta bort alla GruppTänkare från beslutande positioner - eller

låta civilisationen gå under.

 

Eftersom nuvarande expertis (IPCC-SMHI )  inte lyckats ge svenska folket en korrekt syn på klimatet så är det viktigt att informationsflödet i samhället vänds.

 

Eftersom nuvarande expertis (IPCC-SMHI )  inte lyckats ge en enda strategi för att lösa klimatkrisen i sin helhet så är det viktigt att informationsflödet i samhället vänds.

 

Den verkliga kunskapen finns ute i samhället, bland företag, anställda, innovatörer.  Deras synpunkter motarbetas eller ignoreras högaktningsfullt idag.

 

Men svenska folket har glömt grundlagen: "All makt utgår från folket".

Därför är det avgörande att denna diskussion kommer ut i press och media.

 

Därmed får Greta också rätt i att hoppet utgår från folket medan

de som har plattformen och makten inte verkar lyfta ett finger.

 

Den elit som idag för folket och politikerna bakom ljuset  med två

specifika lögner måste i ödmjukhet underordna sig

 

naturlagarna, matematiken och

folkets vilja.

 

De två specifika lögnerna är

 

§ 1. Att klimatkänsligheten är 3 när sanningen ligger kring 36

§ 2. Att global temperatur stannar när utsläppen stannar när sanningen är motsatsen.

 

Boken förklarar dessa lögner, både i bilder som alla kan förstå,

dels i sista kapitlet, med matematik.

 

Boken förklarar också hur dessa två lögner hänger ihop eftersom det finns

ett matematiskt samband.

 

När §1 korrigeras  så försvinner lögn §2 automatiskt.

Då kan vi lägga fundamentet för en fungerande klimatpolitik.

 

 

clip4707

 

Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865) blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad .

av 1800-talets medicinska etablissemang  för att han uppmanade läkare att tvätta händerna. Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

 

Pressen vågade inte ta upp detta eftersom hela eliten i världen ansåg att Semmelweis hade fel.

Diskussionen var helt förbjuden. För pressen var det viktigare att vara insyltad i

elitens tankevärld än att på allvar söka sanningen.

 

 

Samma sak gäller de två lögnerna §1  §2.

 

De som pekar på §1  ,  §2   blir mobbade, undvikna, ignorerade och avvisade

av dagens  etablissemang. Expertisen ser ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer. Prestige är viktigare än våra barns framtid.

 

Pressen vågar inte ta upp detta eftersom hela eliten i världen ser till att denna diskussionen

förblir  förbjuden.  

 

Jag har sett fristående forskare som ända sedan 2001 försökt knacka hål på

dessa livsfarliga lögner. Nu har tiden runnit ut och alla måste symboliskt sett

börja tvätta händerna i god tid före Glasgow. Annars överlever vi inte klimatkrisen.

 

När man börjar räkna med korrekt klimatkänslighet blir det också uppenbart

att klimatförändringarna är 36/3 =12 ggr kraftfullare än vad expertisen tror.

Det är därför forskarna blir förvånade gång på gång.

 

Detta gör att NollUtsläpp 2045 är en verkningslös politik.

Experter och politiker kommer att stå fullständigt handfallna inom kort.

 

Boken är unik. Den pekar inte bara på problemen.

15 års funderande har lett fram till en kraftfull lösning

som är helt annorlunda gentemot nuvarande politik.

 

Detta har redan presenterats på Chalmers General Assembly,

SIO Graphene konferens 27 april 2015.

 

Forskarna gav tummen upp och Energimyndigheten som var närvarande

och gjorde mycket anteckningar har noggrannt sopat detta under mattan.

 

Inom räckhåll fanns sveriges i särklass största industriprojekt.

Ett projekt med potential att  lösa hela klimatkrisen och

hela vår energiförsörjning.  

 

Svenska folket skall på sikt inte behöva oroa sig för klimatkrisen,

inte heller för stigande elpriser eller bränsle för 100:- /lit

 

Allt detta är lösbart på smarta sätt om inte experterna stoppar oss..

 

Rent konkret kan projektet utformas på olika sätt.

Ett tänkbart utförande är detta hus som använder nanoteknik för att

ta metan direkt ur luften. En tratt med 5 m diameter och en lufthastighet

på 5 m/s kan teoretiskt fånga upp 6.5 kW från luftens metan.

Det räcker för att generera all elkraft till huset och det räcker som

bränsle till bilen.  En bil som kör på atmosfärisk metan backar växthuseffekten

100 ggr kraftfullare än vad fossildrivna bilar förstör. Därför kan en enda sådan

bil göra att 100 bilar samtidigt kör fossilt och helheten blir  klimatneutral.

Detta visar hur mjuk och bekväm övergången till en ny värld kan utformas.

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

 

Det behövs 100 milj sådana hus för att ge 100 miljoner familjer ultrahög

levnadsstandard samtidigt som HELA klimatkrisen löses inom

loppet av 20 år. Med denna kalkylator kan alla leka med resurserna som

finns i tomma luften    www.ppm.today/air

 

Allt sådant nytt uppstår "at the edges of the system" och motarbetas ursinnigt av

hela etablissemanget.  Det måste släppas fram hundratals liknande förslag.

 

Nuvarande klimatpolitik NollUtsläpp 2045 är en fusk-politik. Det är en

fantasilös förolämpning mot våra egna barn. En skam.

 

Valet är kristallklart: Lyft  bort alla GruppTänkare från beslutande positioner - eller

låt civilisationen gå under. Svenska folket måste informera sig och utöva den makt

som utgår från grundlagen.

 

Då kan Sverige uppnå den ledande position som våra politiker redan beslutat

att vi skall ha. Bra !

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"