Overview Swedish

Hela klimatberäkningen i tre enkla steg, A,B,C :

 

A.  Nu vid 420 ppm CO2  så är jordens programmerade övertemperatur +22C.

 

 

B:  Jordens verkliga övertemperatur  framöver

 

 

 

C: 600 Gton CO2/år måste bort

 

 

Vi ser alltså att klimatneutralitet 2025 är verkningslös,

Klimatneutralitet 2050 är ännu mer verkningslös.

Hela klimatpolitiken är på fel väg. Korrigering brådskar.

 

 

Det stora vägvalet:

 

1. Om ovanstående detaljerade, matematiska härledning är fel

så måste expertisen brådskande sätta fingret på felet

och med kristallklara matematik förklara hur det verkligen ser ut.

 

2. Om ovanstående är rätt så är det naturlagarna som talar:

Det är bara att underordna sig fakta och plocka fram en kretivitet

som saknar motstycke i mänsklighetens historia.

Med sanningen som fundament kan ett innovativt kvalitetsjobb

göras. Det ger oss ny teknik som vi inte ens kan föreställa oss idag.

Lösningen ligger i nanotekniken.

Nuvarande klimatpolitik går mot ett bottenlöst elände med expressfart.

Ovanstående kurvor visar tidtabellen och allt över +1.5C blir farligt.

Parisavtalet representerar en hög grad av klokhet som skall respekteras

till varje pris.  

 

 

 


 

 

En mer noggrann härledning