Overview

Nollutsläpp 2045 kan inte fungera.

Vi är på fel väg.  Vi måste reagera NU. Diskussion är nödvändig.

 

clip4844

 


 

Mitt namn är Bengt Ovelius och jag jobbar med motorutveckling och termodynamik.

Därför har jag de matematiska verktygen för att följa klimatkrisen ur en ingenjörs perspektiv..

 

clip4842

 

Vi gör enkla kraftfulla simulatorer som så här i backspegeln verkar utklassa

de superdatorer som forskarna  använder i allt större utsträckning.

 

Beviset ligger i att vår kalkylator har kunnat ge de fakta som praktisk politik kräver

allt sedan år 2008

medan superdatorerna ännu inte verkar kunna leda oss fram till en fungerande politik.

 

Detta visas tydligt med 7 exempel i kapitlet Detaljerade fantasivärldar.

Rätt använda är super-datorerna och super-programmen extremt värdefulla verktyg

som måste vidareutvecklas med full kraft.  

 

 

Forskare skriver själva:  

Tyvärr tog superdatorerna bort behovet av djupt kritiskt tänkande....(=citat).

....har tvingat forskare att  konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där forskarna skulle känna sig säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......(=citat)

 

Detta är en växelverkan med att IPCC ger fel information till världen.

SMHI som är representant för IPCC är i högsta grad medansvariga

för den felaktiga klimat-informationen. Dessa fel blockerar en fungerande klimatpolitik

och nödvändiga innovationer blockeras.  Berörda parter har haft månader och år

att besvara kritiken.  I vågskålen ligger ett existensiellt hot mot våra ungdomar.

 

Jo, vi skall lyssna på forskarna

men forskarna kan bara upprätthålla sitt goda rykte om man

är sanna representanter för naturlagarna (som är starkare än klimatlagarna).

 


 

Vi behöver en exakt diagnos och en gigantisk handlingsplan.

 

Klimatpolitiken står på två ben

och nästa generation är helt beroende av att detta blir rätt

 

clip4843

 

 

 

Alla politiker känner till +2C år 2100 vid 450 ppm

eftersom proposition och klimatlag är utformade efter detta.

Hela detta fundament är fel. Bevis: Alla kan lätt se att

NASA verkliga mätningar (svart kurva)   når +2C  60 år

tidigare än vad proposition och klimatlag planerar.

 

 

 

clip4786

 

Hela svenska klimatpolitiken siktar på NetZero 2045 och

klimatpolitiska rådets huvudsakliga mål är att utvärdera

att regeringens samlade politik skall uppfylla detta mål.

 

 

 

 

clip4844

 

 


 

 

+2C år 2100 vid 450 ppm är FEL.

 

Denna blå skylt från IPCC baseras på klimatkänslighet=3,

Den sanna klimatkänsligheten ligger kring 36, dvs

jorden stiger inte 3C utan 36C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Enl Prof Rockström (SVD) har IPCC hållt fast vid siffran 3 i 40 år.

Detta är en uppfattning som strider mot naturlagarna och

som orsakar felaktiga klimatlagar i Sverige och världen

 

 

clip4712

 

NetZero 2045 löser 0.6% av problemet

 

Det beror på att CO2 halten nu ställt in jorden på +22C övertempertur. Detta når jorden matematiskt om ca 600 år. Vi befinner oss på

denna linje som når +1.5C år 2030 och +2C år 2043. Det hjälper

inte mycket att stoppa utsläppen.  CO2 orsakar denna hiss uppåt.

Det är den samlade kraften av 200 års utsläpp.

Vi kan plåga landet med 100:-/liter på bensin och få ner landet

på knä för att vara utsläppsfria 2045.  Men det finns kanske en helt annorlunda, bättre  väg baserad på en sann klimat-syn.

Är det inte dags att jobba lite smartare?

 

Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap

Citat:  Sammantaget måste vi tre författare ha spenderat mer

än 80 år på att tänka på klimatförändringar. Varför har det tagit oss så

lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero

(Klimatneutral 2050) Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero

bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

 

Vi skall inte överge NetZero-2045 !  0.6 % är bättre  än inget !

Men vi måste fokusera på 99.4% = den avgörande nyttan.

 


Hela det fundament som klimatpolitiken vilar på är grovt fel.

 

Artikeln är en bekännelse att forskarna blivit lurade. På samma sätt har kanske de flesta andra forskare blivit lurade,

Riksdag , Regering och Myndigheter har också blivit lurade. Den svenska folket likaså.  Vi måste ägna en tanke åt detta.

Även obekväm diskussion måste vara tillåten.

 

Det går att i sista sekund rätta till situationen men

först måste ovanstående sanningar diskuteras.

Sedan kan Sverige stå på ett fundament av sanning och

inta en internationellt ledande ställning  i klimatarbetet. Det brådskar.

 


 

Våra svenska klimatspecialister, myndigheter och politiker går säkert igenom samma tankegångar

som de professorer som skrev artikeln:

 

Varför har det tagit oss så lång tid att se de uppenbara farorna med begreppet net-zero (Klimatneutral 2050)

Till vårt försvar är förutsättningen för net-zero bedrägligt enkel - och vi erkänner att det lurade oss.

 

Vi måste ställa frågan på sin spets: Skall vi rädda ansiktet eller skall vi rädda nästa generation ?

 

En människa borde aldrig skämmas över att behöva erkänna att hon haft fel.

Det är ju bara att med andra ord säga att man är klokare idag än igår.

Jonathan Swift  

 

 


 

Det finns bara en enda lösning: Pumpa bort  minst 160 Gton CO2/år från atmosfären.

Start senast 2025. Det ligger mycket enkel matematik bakom denna tvingande slutsats.

Naturen förhandlar inte. Den kommer att visa sitt raseri om vi inte underordnar oss sanningen.

 

Hela NetZero 2045 kan bara bidra med 1/160= 0.6% av den totala klimatlösningen.

Vi lägger 100% av pengarna på att lösa 0.6 % och vägrar diskutera kvarvarande 99.4 %

Man har skapat ett GruppTänk som fryser ut alla tankegångar som avviker från det som är godkänt.

Därmed fryser man också ut alla sanna lösningarna på klimatkrisen.

 

Klimatspecialisterna måste snabbt ge en sann bild av klimatkrisen.

Sedan måste projekt starta i samarbete mellar regeringar. Storleken

överträffar gissningsvis 100 månlandningar.

 

Det största hindret så här långt har varit att IPCC+SMHI  inte lämnar en sann bild av klimatkrisen.

IPCC åtnjuter ett enormt förtroende genom sin plats i FN.  Förtroendet ökade ytterligare när

IPCC fick nobelpriset.  SMHI är representant för IPCC i Sverige.

 

Om man räknar med sann klimatkänslighet=36 så var hela CO2 budgeten slut 1895 vid 285 ppm CO2.

Om alla utsläpp stoppats då, så hade jorden nått katastrofala +2C ca 600 år senare.

Tidsepoken Eemian för 129,000 år sedan visar på 285 ppm, +2C , 10 m högre ocean

och superstormar som kunde flytta 1000 ton tunga klippblock (Se Prof. James Hansen)

 

Om man baserar räkningen på klimatkänslighet=3 så tillåter IPCC+SMHI+ Nobelstiftelsen

i samarbete nästan 150 års oljeutvinning ytterligare, beräknat från 1895. Man har ju

tillsammans på alla sätt talat om för världen med stor auktoritet

att IPCC's huvudsakliga budskap är :

 

clip4712

 

Skall den mänskliga civilisationens undergång orsakas av  att IPCC och SMHI inte gör sina jobb

och vägrar svara på dessa frågor ?

 

IPCC och SMHI bör ställas till svars i Konstitutionsutskottet så att riksdagen

får en klar bild av de grovt felaktiga beslut som lett fram till klimatlagen.

 


 

Skriv gärna och fråga efter en mer omfattande info bengt@ppm.today

 

Till Ungdomar som stämmer stater:

 

Begär besked och handlingsplan från staten på hur man vill backa 160 Gton CO2/år  med start 2025.

 

Bifoga beräkningarna som med enkel matematik bevisar att exakt detta är nödvändigt för att klara Parisavtalet!

 

 

 

Klimatpolitiken står på två ben. Båda är fel.

 

Vad skall vi göra ?  Frågan måste diskuteras. Det brådskar.

 

 

clip4843

 

 

 

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Edmund Burke