Parisavtalet misslyckas

https://www.dn.se/debatt/vi-maste-forbereda-oss-pa-att-parisavtalet-misslyckas/

 

https://www.cogito.nu/

 

 

 

 

Henrik Jalalian på den gröna tankesmedjan Cogito: Världens åtgärder räcker inte till för att klara Parisavtalet. Varje tiondels grad av global uppvärmning vi kan undvika är ändå viktig. Missas målen måste klimatpolitiken intensifieras och kompletteras på en rad områden.

 

 

 

 


Svar till DN kommentarer från Bengt Ovelius

 

Denna artikel har helt rätt- Parisavtalet kommer att misslyckas.

 

Om NetZero 2050  lyckas perfekt så blir årliga temperaturstegringen år 2050 betydligt högre än idag.

Orsaken är enkel och alla  kan förstå detta:

 

Vi har nu 3000 Gton för mycket CO2 i oceaner och atmosfär. Denna mängd som redan är utsläppt orsakar att

globala temperaturen just nu stiger med farliga 0.035 C/år

 

Om vi fortsätter som nu, med 40 Gton CO2 utsläpp  per år fram till 2050 så är det  3000+ (2050-2022)*40= 4120 Gton CO2 för mycket år 2050

Om NetZero 2050 skulle lyckas perfekt så trappas utsläppen ner varje år och når noll år 2050

 

År 2050 har jorden då 3000+ ((2050-2022)*40)/2= 3560 Gton CO2 för mycket och temperaturen stiger årligen betydligt mer än nu.

Rent räknemässigt handlar det om  3560/3000  => 20% men värmen ger efter hand andra växthusgaser vilket kan leda till 20-200% ökning.

 

 

CO2 är en växthusgas.  Varje global koncentration av CO2 motsvaras av en sannolik global temperatur

enligt detta logaritmiska samband  t =  1.442*cs*ln(ppmCO2/275)   där cs är klimatkänsligheten.

Professor Svante Arrhenius använde detta samband redan för 130 år sedan och klimatvetenskapen använder detta dagligen som

själva basen för begreppet klimatkänslighet.

 

Slutsats: NollUtsläpp-2045-  politiken är viktig men verkningslös för att styra temperaturen.  Därför är det helt säkert att parisavtalet misslyckas inom 5 år.

 

Det finns bara en enda utväg: Suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år, start senast år 2025

 

 

 


 

Insänt till DN debatt'

 

Från Bengt Ovelius,

Ingenjör, innovatör inom termodynamik,

 

 

Bidrag till DN debatt;

 

Parisavtalet kommer att misslyckas

Tidigare debattartikel i DN har helt rätt:  Parisavtalet kommer att misslyckas.

Om NetZero 2050  lyckas perfekt så blir årliga temperaturstegringen per år,    år 2050 betydligt högre än idag.

Orsaken är enkel och dessutom  en av de viktigaste pusselbitarna i hela klimatdebatten.

 

Vi har nu 3000 Gton för mycket CO2 i oceaner och atmosfär. Denna mängd, som redan är utsläppt orsakar att

globala temperaturen just nu stiger med farliga 0.035 C/år

 

Om jorden  fortsätter som nu, med 40 Gton CO2 utsläpp  per år fram till 2050 så är det  3000+ (2050-2022)*40= 4120 Gton CO2 för mycket år 2050

Om NetZero 2050 skulle lyckas perfekt så trappas utsläppen ner varje år och når noll år 2050

 

År 2050 har jorden då 3000+ ((2050-2022)*40)/2= 3560 Gton CO2 för mycket och temperaturen stiger årligen betydligt mer än nu.

Rent räknemässigt handlar det om  3560/3000  => 20% men värmen ger efter hand andra växthusgaser vilket kan leda till 20-200% ökning.

Den nya takten på temperturstegringarna år 2050 blir alltså  någonstans mellan  0.042C/år   och  0.070 C/år. Det finns inte minsta spår av den temperaturdämpning som utlovas i dagens debatt.

Många politiker säger: "Om vi bara drar ner utsläppen snabbt nog så kan vi klara parisavtalet" Detta saknar vetenskaplig grund och det är viktigt att klimatexpertisen tar bladet från munnen.

 

CO2 är en växthusgas.  Varje global koncentration av CO2 motsvaras av en sannolik global temperatur

enligt detta logaritmiska samband  t =  1.442*cs*ln(ppmCO2/275)   där cs är klimatkänsligheten.

Professor Svante Arrhenius använde detta samband redan för 130 år sedan och klimatvetenskapen använder detta dagligen som

själva basen för begreppet klimatkänslighet.

 

Slutsats: NollUtsläpp-2045-  politiken är viktig men verkningslös för att styra temperaturen.  Därför är det helt säkert att parisavtalet misslyckas inom 5 år.

 

Det finns bara en enda utväg: Suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år, start senast år 2025