Parisavtalet

2021 10 31

G20-länderna överens om att 1,5-gradersmålet gäller

Detta är glädjande nyheter !

 

Tyvärr så kommer dessa politiker att stå rådlösa inom kort, när naturlagarna sagt sitt.

Det är omöjligt att klara parisavtalet även om vi stoppar alla utsläpp idag.

Ännu mer omöjligt om det totala stoppet kommer 2050. (=NetZero 2050).

IPCC har räknat fel och bevisen finns här.

Förklaring längre ner på denna sida.

 

Det krävs relativt enkel matematik för att fastställa att enda fungerande lösningen

är att plocka bort 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan från atmosfären per år,

start senast 2025.

 

De flesta experter kommer att invända att detta är både omöjligt och orealistiskt.

Naturen bryr sig inte om detta.    Naturen förhandlar inte.

 

Uppfyll kraven!    Detta gäller:     Vinna eller försvinna.

 

Kommentar till DN Bengt Ovelius

Detta är ett mycket glädjande steg.  Tyvärr så kommer dessa politiker att stå rådlösa inom kort, när naturlagarna sagt sitt. Det är omöjligt att klara parisavtalet även om vi stoppar alla utsläpp idag. Det beror på att temperaturen drivs uppåt av den CO2 som redan finns. Det som släpps ut på ett år är bara 1% av det som redan finns och reaktionstiden ligger dessutom kring 700 år.  Det är verkningslöst att styra temperaturen med utsläppen. Mycket enkel matematik leder fram till denna klistallklara slutsats. Glasgow mötet blir verkningslöst om man inte diskuterar mycket rejälare tag.  Reducera atmosfären med 200 Gton/år, start senast 2025. Detta är också relativt enkelt att beräkna /bevisa.


 

 

Sverige har skrivit under något som  politikerna i världen  ännu inte tycks begripa eftersom

IPCC givit politikerna felaktig information.

 

Vi har lovat att följa den gröna +1.5C linjen, se nedanstående graf

som visar effekten av att vi har "för mycket" växthusgaser.

 

Att stoppa alla utsläpp  IDAG gör att det gula fältet försvinner.  

Temperaturen fortsätter dock nästan lika fort uppåt.  Det är exakt här

som IPCC ger oss felaktig och farlig information.

 

Det uppmärksammas inte att det grå fältet (CO2)  och det blå fältet (metan)

måste bort inom 20 år om Parisavtalet  skall respekteras.

 

Prislappen är grovt uppskattat 3.5 Milj Kr per person i hela världen att ta bort det som är "för mycket".

Det kan också vara betydligt lägre om rätt innovationer kommer fram (Ända ner till under noll)

Det gäller 3000 Gton CO2 och 3 Gton Metan som i sin helhet måste bort.

 

Försäljningsvärdet av metan kan betala alla övriga notor och göra klimatomställningen någorlunda kostnadsfri.

Tekniken måste uppfinnas NU och en miljard enheter måste vara i drift före 2025.  Myndigheter och politiker står

snart fullständigt handfallna när man ser att NetZero bara kan påverka det smala gula fältet.

Detta måste utvecklas NU, i  mänsklighetens största samarbete mellan politiker och företag.

 

 

emissions_methane_co2_004

 

 

IPCC har räknat fel och detta måste uppmärksammas snabbt.

IPCC och SMHI LOVAR att emissionerna (det gula fältet) är den enda faktorn. När de försvinner

så slutar temperaturen att stiga. Vi kan med lätthet uppfylla Parisavtalet.

Man glömmer det viktigaste: 3000 Gton CO2 "för mycket" som redan finns i atmosfären.

och 3 Gton Metan.

IPCC säger mellan raderna att det grå och blå fältet inte har någon betydelse.

Det finns bara 1.8 ppm Metan i atmosfären men den har 120 ggr högre växthuseffekt än CO2,

vilket motsvarar 1.8*120 = 216 ppm CO2

 

Fundera på denna misstanke och sök brådskande dementi eller bekräftelse:

 

IPCC har räknat fel och  detta försätter en hel värld i existensiell fara

och gör kommande Glasgow-möte verknigslöst.  

 

IPCC's olika prognoser i sista rapporten måste vinklas upp.

Man har helt enkelt glömt att räkna med den största faktorn - det gråa fältet i ovanstående skiss.

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

 

Det grå fältet:

Vi har 3000 Gton "för mycket" CO2 i atmosfären och det försvinner inte när utsläppen upphör.

CO2 är en växthusgas och så länge den finns där, så tvingar den jordens temperatur uppåt.

Vostok mätningar visar att vi kan knyta 275 ppm med ideala förhållanden, utan övertempertur

såsom år 1700 uppvisade.

 

Gång på gång har jorden haft farliga +2C samtidigt med 285 ppm.  Det finns alltså

historska belägg för att +2C och 285 ppm med hög sannolikhet hör ihop.

Det innebär att nuvarande 420 ppm vill driva jorden uppåt och denna drivkraft upphör

inte förrän jorden nått en temperatur som ligger långt över +2C.

 

Av detta ser vi också att jordens temperatur inte kan sjunka till önskvärda nivåer

förrän atmosfären har minre än 285 ppm.

 

En halv miljon års data visar att 285 ppm hör ihop med +2C

Betydligt äldre data som kanske är 20 milj år gamla kan motsäga detta.

Då uppstår en akademisk diskussion.  

 

Hör 285 ppm hör ihop med +2C  ?

 

Om sannolikheten är 1 promille att ett hus skall  brinna ner så tar man en brandförsäkring.

 

Kan klimatexpertisen lova att 285 ppm INTE hör ihop med +2C.  Är detta svar

så säkert att det inte finns en promilles chans all klimatexpertisen har fel ?

 

I annat fall så vet vi att 285 ppm uppstod igen år 1895. Hade alla utsläpp stoppats

då så hade jorden nått farliga +2C ca 700 år senare.  (Beviset för 700 år finns här )

Prof Jim Hansen visar att dessa +2C under tidsperioden Eemian för 129,000 år

sedan var förknippade med 10 m högre ocean och superstormar som flyttade

1000 ton  tunga klippblock.  Vi kan nå +2C igen år 2037.

 

 

 

clip4746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer i detalj

 

Denna graf beskriver en perfekt global NetZero 2050 där hela världen blir klimateutral 2050

NASA's senaste upptäckt är att energin som går ner i oceanerna fördubblas på 14 år.

Denna information används för att göra en prognos till 2100

 

Detta är  år 2027 där parisavtalet

bryts.

 

 

 

 

 

Linkjen består av business as usual fram till 2025 därefter sjunkande utsläpp fram till 2050.

Därefter är världen utstläppsfri

En stor del av världens växthuseffekt kommer från metan.

Största delen av växthuseffekten kommer


 

emissions_methane_co2_arrows_006

Här drivs jordens temperatur uppåt 0.035 C/år

baserat på att det är 3000 Gton för mycket och

3 Gton Metan för mycket

 

 

 

 

En perfekt NetZero 2050 med global

medverkan ger ett tillskott på

40*30*0.5 = 600 Gton. Tillskottet är 20% av det som redan finns och full temperaturverkan ligger 700 år framåt.

 

 

Den gröna linjen motsvarar parisavtalet och den kan bara respekteras  om blåa och gråa fältet försvinner i hög takt.