Peer Review

Det normala är att ett nytt vetenskapligt papper genomgår Peer Review.

Våra myndigheter har uttryckt att man inte hanterar annat än sådan

information som genomgått denna process.

 

Själv har jag fått rekommendationen av många forskare att låta

denna bok genomgå Peer Review process och det var också min plan.

 

Men jag är ingenjör och innovatör och det är egentligen inte mitt jobb att

skriva  vetenskapliga papper.

Dessutom kände jag en forskare som redan 2001 varnade för

felräkningen av klimatkänsligheten. Han skrev många vetenskapliga

rapporter i medicin och var representerad i de stora, kända

internationella tidkskrifterna.   Så fort han försökte presentera något om

klimatkänslighet eller om tidsfördröjningen mellan CO2 och global

temperatur så var alla dörrar stängda. Denne forskare gick tyvärr bort

för några år sedan och jag känner inte att jag har rätt att gå

djupare här.

 

Det enda jag tar med mig av lärdom är att  dörrarna har fortsatt att vara

vattentätt stängda från  2001 ända fram till idag. Om inte detta ändras

så överlever inte nästa generation. Det beror på att klimatförändringen

går 36/3 = 12 ggr fortare om Theory-285 är rätt.

 

Professor Peter Nightingale har skrivit ett vetenskapligt papper

Only the instantaneous global warming potential is consistent with honest and responsible greenhouse gas accounting

som ur mitt perspektiv är av nobelpris-klass. Den enorma betydelsen

av hans papper blir uppenbar när man läst ut denna bok.

Han har inte blivit godkänd av Peer Review.

 

Den akademiska diskussionen hör inte hemma i denna bok men

resultatet av detta papper är att vissa lönsamma aktiviteter hotas om

han får rätt.  Han har blivit arresterad tre gånger som en indirekt

följd av dessa slutsatser.

 

I vilken mån betalas Peer Review av aktörer med agenda?  

Ett ämne för professionell journalism.

 

Det är naturligt att fråga detta eftersom ämnet varit så otroligt

vattentätt under så många år. Förbjudet att ens diskutera.

 

Jag lämnar allt detta bakom mig och drar bara en klar slutsats:

 

Om klimatproblemet kan beskrivas så enkelt att alla medborjare kan

förstå sammanhangen, ända ner i grundskolan, ja då behövs ingen

Peer Review.  Vanligt sunt förnuft kan driva fram en ny klimatpolitik

med demokratins principer. Det är min dröm att alla skall kunna förstå

bokens budskap och dra egna slutsatser.

 

Alla personer som blivit ifrågasatta i denna bok har fått upprepade chanser

att bemöta kritiken och att lämna repliker så att diskussionen går framåt.

IPCC har fått upprepade frågor ända sedan år 2008.

Den totala avsaknaden av svar indikerar att bokens misstanke stämmer:

IPCC har räknat så fel att man orsakar mänsklighetens största katastrof.

Om boken haft fel så skulle forskare och experter med glädje och med all

rätt sätta fingret på felen.

 

Allt sedan år 2008 har jag hoppats att Theory-285 är fel. Det skulle glädja

mig om vetenskapliga expertisen kunde leda i bevis att Theory-450

trots allt är rätt. Då har vi större chans.

 

Jag har ställt frågan sedan 2008 till expertis och myndigheter utan att få

relevanta svar. Nu har tiden runnit ut och vi måste göra det omöjliga.

 

Det känns ändå bra att inte bara kritisera utan också kunna bidra med lösningar

som ser till helheten och se ända fram. Vi skall kunna klara denna kris

med sanna lösningar byggda på sann klimatsyn.

 

Om Theory-285 är rätt

så  krävs absolut maximala prestationer från alla håll.

IPCC har i så fall räknat så fel, så länge. Då är vi är förda bakom ljuset

i en omfattning som saknar motsvarighet i landets historia.

 

MVH Bengt Ovelius

 

1754532_xxl