Problem och Lösning

Problembeskrivning

 

CO2 är en växthusgas

Koncentration kan räknas i ppm (parts per million)

Vid 100% CO2 får jorden +420 C , som planeten Venus

275 ppm anses vara förindustriell nivå, en stabil jord utan övertemperatur

En linje kan dras mellan dessa två punkter

Glädjande nog stämmer denna linje väldigt bra med

en halv milj år data: det moln av mätpunkter som kommer från iskärnor,

 

clip4793

 

 

Då vet vi hur jordens sannolika temperatur varierar med olika CO2 halt.

 

De  viktigaste slutsatserna

 

1.  Jorden har +22C övertemp vid nuvarande 420 ppm

 

2.   CO2 halten måste ner UNDER 285 ppm innan jordens temperatur kan vända nedåt

 

3.   Vi vet från NASA mätningar på verklig temperatur att jorden stiger med 0.035 C /år

Det tar då 600 år att nå +22C om alla utsläpp stoppar nu 2021.

Denna linje har precis börjat och den passerar +1.5 år 2030

 

4. Klimatkänsligheten är 36

 

 

Här kan vi se övertemp fram till 2070

 

clip4836

 

För att respktera parisavtalet så måste temperaturen vända nedåt  2030.

Det innebär att CO2 halten måste komma ner under 285 ppm till år 2030

 

Det innebär i sin tur att CO2 måste sugas bort från atmosfären  i en sådan takt

att 420 ppm år 2021 reduceras till 285 ppm år 2030

(420-285)/9 = 15 ppm/ year    vilket motsvarar   150  Gton /år

 

1 ppm motsvarar 7.5 Gton + oceanernas tillbakamatning

 


 

Lösning

 

I dagens läge finns inte tekniken för att ta hand om 150 Gton/år

Det motsvarar 22,000 kg CO2 per person på jorden, varje år.

 

Ny teknik behövs som världen aldrig sett.

Nanoteknik utfört i graphene kan göra detta jobb. En tratt på  varje hustak med 8 m diameter

kan plocka ner metan, CO2 och vatten.

 

Den lönsamma delen är metan.  

Tratten levererar bränsle motsvarande 15,000 liter bensin per år.

till ett värde av 300,000 kr/år

Detta bränsle kan ge all värme och   el till huset och allt bränsle till bilen helt gratis.

Dessutom kan bränsle säljas.

Detta bränsle sänker växthusefffekten med en svindlande kraft, motsvarande ungefär nyttan av nedanstående CO2.

 

Tratten levererar också 200  g CO2 i sekunden  vilket är  6,480 ton/år

 

Mängden vatten är teoretiskt  9 ton / timme, vilket kan ge odlingar som binder  stora mängder CO2

 

Prova gärna metansimulatorn https://ppm.today/air/

 

 

clip4839

 

 

Nanotekniken kan jämföras med processortekniken,

Det krävdes stora investeringar att få in 1 milj transistorer på ett litet chip.

Gas-separering med nanoteknik kräver också stora investeringar

men tekniken kommer att lösa en stor del av klimatlkrisen.

 

Denna teknik måste vara klar före 2025 och klara den största delen av

klimatarbetet genom att ta hand om 150 Gton CO2 /år.  

 

Planerna med att vara klimatneutrala till 2050 är bra.

Realistiskt är det bara ett litet antal länder som ställer upp på denna plan.

 

Totala utsläppen idag är 43 CO2 Gton/år   . Om 5 % av länderna  klarar

noll-utsläpp 2050 så har man sparat in  43* 0.05 / 2 = 1 Gton/år,

 

Den nya tekniken skall klara 150 Gton/år  

 

Nuvarande klimatpolitik  som är klimatneutral 2050  

och som alla länder pratar om som sin huvudsakliga uppgift,

kan klara  1/150 =  0.6 % av klimatarbetet.