Prof. James Hansen

 

James Hansen är sannolikt världens främste klimatforskare.

Därför är det speciellt glädjande att jag har en överenskommelse med honom

att få översätta hans intressanta nyhetsbrev till svenska

 

Sista brevet är här

https://ppm.today/netzero/index.html?hotter-hotspots_sw.htm

 


 

Tre klimatforskare, James Dyke, Robert Watson och Wolgang Knorr

är tre erfarna klimatforskare som skrivit en omvälvande intressant

artikel. Rekommenderad av Greta och läst av väldigt många

 

Jag har fått förtroendet av dessa forskare att översätta deras artikel

till svenska.

Den är här https://ppm.today/netzero/index.html?svenska.htm

 

Här är de viktigaste citaten i artikeln

 

https://ppm.today/netzero/index.html?de-viktigaste-citaten.htm

 


Dessa professorer vid Tyndall Centre i UK har gjort en av de viktigaste

video-presentationerna någonsin : Survivable IPCC projections

 

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

 

https://theecologist.org/2015/feb/27/survivable-ipcc-projections-are-based-science-fiction-reality-much-worse

 

IPCC anser i sin sista rapport att det räcker att långsamt få ner

utsläppen till noll och därmed låsa jorden på 450- 500 ppm CO2.

Då stannar temperaturen.

 

Motsatt uppfattning:

 

Dessa forskare har samma uppfattning som Prof James Hansen

att jordens CO2 måste ner till en säker nivå på under 300 ppm,

men man säger

"Det finns inte några forsknings-idéer alls med mål att få ner atmosfären

till en säker nivå"

 

Transcript till denna video är översatt till svenska här.

En omvälvande viktig text som borde förändra hela klimatpolitiken omgående.

 

https://ppm.today/netzero/index.html?survivable-ipcc.htm

 


 

Från Vostok iskärnor ser vi tydligt att farliga +2C övertemperatur uppstått fyra gånger

under sista halv-miljonen år.  Det innebär med hög sannolikhet att 285 ppm CO2

är en växthuseffekt som strävar efter +2C övertemperatur. Det innebär också att

jorden måste ner UNDER 285 ppm CO2 innan globala temperaturen börjar sjunka.

Denna fråga är den viktigaste av alla klimatfrågor och den uppmärksammas ej alls i klimatpolitiken.

 

Både Prof. James Hansen och professorerna vid Tyndall Centre försöker lyfta fram

denna fråga, men konstaterar :

Det finns inte några forsknings-idéer alls med mål att få ner atmosfären till en säker nivå.

 

 

 

scatter-NASA

IPCC har förlagt +2C vid 450 ppm CO2 vilket är en matematisk konsekvens

av felaktig klimatkänslighet=cs=3

 

Bevis för att IPCC räknat så här

t= 1.442*cs*ln(ppmCO2/275)= +2C    cs=3 ppmCO2=450

 

Klimatkänslighet=cs=3 orsakar att hela klimatpolitiken blir fel.

Var och en kan nu med facit i hand se, att denna skylt från IPCC ligger ca 70 år fel,

beroende på att IPCC under 40 år räknat med klimatkänslighet=3,

Dessa felaktigheter finns i svensk propositioin och i klimatlaget.

Ingen reagerar. Expertisen har kastat in handduken och kan inte försvara

den politik som IPCC föreskrivit.  

Uppmaning till press och media: Gå till botten med denna fråga!

 

clip8706

 

 

Det finns en analys av klimatkänsligheten här och en hypotes

om det otroliga misstag som IPCC misstänks ha gjort.

 

https://ppm.today/index.html?climate-sensitivity-and-ipcc.htm

 

Om detta stämmer så kan det vara den största och farligaste

vetenskapliga skandandalen i mänsklighetens historia.

 

Prof. Johan Rockström kallar detta för en kommande, vetenskaplig jordbävning

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

Uppmaning till press och media: Gå till botten även med denna fråga!

Låt forskarna bakom IPCC rapporterna svara i en öppen

ärlig diskussion som leder fram till sanna svar.  Låt inte någon

komma undan med att vägra svara.  (Den vanligaste metoden att

sopa frågan under mattan)

 

Svenska folket har rätt till detta och demokratin kräver öppenhet.