Psykologi - klimat

Vind, sol, vattenkraft, elbilar och NollUtsläpp 2045 är mycket bra

men allt detta tillsammans kan bara lösa 1% av klimathotet.

 

 

Övriga 99%  är att suga bort  200 Gton CO2 och 2 Gton Metan/år,

start senast 2025  Detta är förutsättningen för överlevnad.

 

Att se sanningen innebär elementärt ansvarstagande för våra egna barn och

för hela nästa generation. Prestige måste läggas åt sidan och det behövs

brutal ärlighet för att klara det högre målet. Annara kommer våra egna

barn att fråga: Vad gjorde ni egentligen?  Ni visste, men lyfte inte ett finger!

 

Denna grupp professorer har varnat sista 10 åren och nu har

tiden runnit ut.  Press och politiker måste lägga 99% av kraften

på denna punkt - så kan ett mirakel kanske rädda oss.

 


 

Detta mirakel kräver att vi förstår psykologin bakom GruppTänk

 

GruppTänk är den viktigaste bromsande faktorn i klimatarbetet.

Förståelsen är nyckeln till en bekväm och effektiv lösning av klimathotet.

 

Vetenskapen om Grupptänk är en mogen vetenskap efter omfattande forskning

under nästan ett århundrade.

 

Forskningen visar att politik och vetenskap förstörs av GruppTänk.

Mirakel-krafterna släpps loss när människor får rätt att tänka självständigt.

President Kennedy använde detta för att radikalt förbättra det politiska beslutsfattandet.

Det skulle behövas nu också.

 

Här är sannolikt de två bästa böckerna, skrivna av  ledande forskare.  

Vi löser inte klimatkrisen förrän alla forskare och politiker studerat

denna fascinerande forskning. Detta fördjupar demokratin.

Varje felaktigt politiskt beslut har sin orsak i grupptänk !

 

clip4900b

 

 

Alla mänskliga aktiviteter uppvisar GruppTänk och

GruppTänk ger en tröghet i systemet som ofta motarbetar sanningen.

 

Kring år 1850 försökte Dr Semmelweis övertyga Professorer,

doktorer och kliniker om vikten av att tvätta händerna innan operation

eller förlossning. Dr Semmelweis blev så häftigt motarbetad att han

blev uppsagt från förlossningskliniken i Wien. Pressen som var

totalt insyltad med den rådande eliten skrev hånfulla artiklar.

Alla inblandade skulle var för sig kunna rädda tusentals liv genom att

börja tänka självständigt, titta på de enkla bevisen och välkomna

en öppen och ärlig debatt. Ingen hade modet att göra det. Alla föredrog

tryggheten i det blinda, primitiva lämmeltåget. Historieskrivarnas dom blev senare hård.

lammeltag2

 

I dagens viktiga klimatarbete har IPCC tagit ledningen i världen,

vilket är bra. Men man gör det med en lögn, vilket leder till katastrof.

Har IPCC-författarna rent av kastat in  handduken? Svaret kan finnas här.

 

Lögnen är att globala temperturen stannar när alla utsläpp är stoppade. (klicka..mer..)

Alla inblandade skulle var för sig kunna rädda miljarder liv genom att

börja tänka självständigt, titta på de enkla bevisen och välkomna

en öppen och ärlig debatt. Ingen har modet att göra detta. Alla föredrar

tryggheten i det blinda, primitiva lämmeltåget. Grupptänket förstör både

vetenskap och politik och det förstör pressens förmåga att reagera på

den viktigaste faktorn i hela klimatdebatten. I denna knut befinner vi oss just nu.

Tiden rinner ut. Historieskrivarnas dom kommer att bli hård.

lammeltag

 

Hur länge skall svenska folket acceptera att bli förda bakom ljuset av ovanstående elit,

som bildar ett blint lämmeltåg ?

 


 

 

När det står klart att globala temperaturen inte kan stanna och att NollUtsläpp 2045

inte har avsedd verkan,  så finns bara en utväg kvar: Suga bort CO2 från

atmosfären.    Då blir den absolut viktigaste uppgiften för klimatexpertisen att

tala om för världen exakt hur mycket CO2 som skall bort och hur jordens

temperatur-respons ser ut. Allt detta har hittills blivit blockerat av den lögn som

dominerat klimatkonferenserna och utformat all NetZero-politik.  

 

Bill Gates och Vinod Khosla har angett intressanta grundprinciper för att

få fram den nödvändiga, omstörtande innovationerna.

 

Idag motarbetas den sanna klimatförståelse som borde ge specifikationen

till de omstörtande innovationerna.

 

Dessutom motarbetas alla omstörtande innovationer eftersom de av naturen

är riskabla.

 

De områden som motarbetas mest och som får minst stöd är exakt de

områden som väntar på att bli vår räddning.

 

Vi behöver innovationer och ledarskap av en kvalitetsnivå som världen

aldrig tidigare sett.  Lämmel-tågen måste bort.

När människor tillåts tänka självständigt så startar en ny tidsålder.

Vi kanske kan kalla detta "Super-Demokrati"

 

Allt måste baseras på sanning. Då blir klimatkrisen lösbar.

 

Det hela är ett fundamentalt och självklart ansvarstagande för kommande generation.

 

En självklar uppmaning till IPCC, SMHI, Professorerna, Politikerna och pressen.

Finns det någon enda som vill bryta sig ur lämmeltåget och säga sanningen ?

 

 

 

lammeltag

 

 

En hel grupp av professorer vid Tyndall Centre har kämpat med

att övertyga världen att ofantliga mängder CO2 måste sugas bort och att

detta är en förutsättning för överlevnad. Se Survivable IPCC projections

 

 

 

clip4938

Mitt namn är Bengt Ovelius. Jag är ingenjör med elektronik och termodynamik som specialitet och

vid sidan om har jag använt mina matematiska vektyg för att studera klimet intensivt sista 15-20 åren.

Mitt bidrag till debatten är att bekräfta matematiskt att professorerna vid Tyndall Centre har rätt.

Tillsammans med en fristående forskare varnade vi IPCC högsta ledning i maj 2008 om att temperaturen fortsätter även om alla utsläpp stoppas. Vi gjorde en egen klimatkalkylator 2008 för att på djupet förstå matematiken bakom. Därmed finns också alla de uträkningar och sifforor som IPCC + SMHI

av politiska skäl vägrar att ge oss

 

Denna kalkylator kan alla använda. Bruksanvisning finns här. Den visar strikt matematiskt vad IPCC synes vilja

dölja för oss. 15 års diskussioner med olika klimtexperter visar att kalkylatorn håller måttet.

Den gav dessutom en perfekt prognos 2008-2022 över jordens uppvärmning, medan IPCC misslyckades helt med sin  prognos (+2C 2100 450 ppm) som många kan utantill eftersom den utformat proposition och klimatlag.

 

Det viktigaste beskedet i hela klimatdebatten:

Den globala temperaturen inte kan stanna och NollUtsläpp 2045

inte har avsedd verkan,  

Det finns bara en enda utväg: Suga bort CO2 från atmosfären.

 

Vind, sol, vattenkraft, elbilar och NollUtsläpp 2045 är mycket bra

men allt detta tillsammans kan bara lösa 1% av klimathotet.

 

Övriga 99%  är att suga bort  200 Gton CO2 och 2 Gton Metan/år,

start senast 2025  Detta är förutsättningen för överlevnad.

Denna grupp professorer har varnat sista 10 åren och nu har

tiden runnit ut.  Press och media måste lägga 99% av kraften

på denna punkt - så kanske ett under kan ske.