Psykologin kring klimatet

Psykologin kring  klimat och IPCC blir vår undergång.

 

Vi har en relativt enkel orsak och verkan: 3000 Gton CO2  orsakar 0.035 C/år i temperaturökning

Årliga utsläpp 1% av 3000 Gton, har naturligtvis ingen verkan på kort sikt (10 -tal år)

 

IPCC har för länge sedan valt fel väg och säger att utsläppen betyder allt medan

det som redan finns betyder inget.

 

Detta skyddas med ett mäktigt GruppTänk bland klimat-professorerna

som snabbt leder vår cililisation till undergång

 

Vi kan förstå allt detta i detalj genom att titta 170 år bakåt i tiden:

 

Historien upprepar sig:

clip4707

Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865) blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad .

av 1800-talets medicinska etablissemang  för att han uppmanade läkare att tvätta händerna. Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

 

Pressen vågade inte ta upp detta eftersom hela eliten i världen ansåg att Semmelweis hade fel.

 

Han hade just börjat sitt nya jobb på en förlossningsklinik i Wien år 1844. På den tiden,

var förlossningsavdelningarna översvämmade av barnsängsfeber, en mystisk

sjukdom som dödade stort antal nyblivna mödrar.

 

Sjukhuset i Wien hade två avdelningar: en som var bemannad av manliga

läkare, och en med kvinnliga barnmorskor.

De manliga läkarna hade dubbelt så många dödsfall.

 

Många kvinnor trodde att det var läkarna som förde döden till dem, och kallade  det

 "läkarens pest". Snart föredrog kvinnor att föda barn genom barnmorskor

hellre än genom läkare.

 

Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865) började undersöka problemet i strid med sin chef

och i strid med de flesta kontinentala läkare.

 

Slutsatsen blev att tvätta händer och medicinska instrument med en

klorerad kalklösning. Omedelbart minskade problemen !

 

Några år senare presenterade han sin hypotes vid den prestigefyllda

Wieniska läkarsällskapet. Men hans teori möttes av hård kritik,

och till och med förkastades. Läkare såg det som ett angrepp på deras hygieniska praxis.

Hur kan läkare vara mördare? De förkastade hans teorier.

 

Mellan mars och augusti 1848 dog ingen kvinna i hans avdelning under förlossningen.

De yngre läkarna började förstå betydelsen av Semmelweis upptäckt men

hans chefer förblev så kritiska  att han  1849 blev avskedad från sin tjänst vid kliniken i Wien.  

Strax därefter höll han en framgångsrik föreläsning vid Medicinska sällskapet i Wien  .

Han sökte en lärartjänst, dock förenad med förödmjukande restriktioner. Därför lämnade han Wien och återvände till Pest 1850.

 

Han arbetade under de följande sex åren vid St Rochus-sjukhuset i Pest. Semmelweis  fick ner dödligheten,  till 0,85 %. I konservativa Wien var dödligheten fortfarande 15%.

År 1855 utnämndes han till professor   i Pest. Wien förblev fientligt inställd till honom, och redaktören för Wiener Medizinische Wochenschrift skrev att det var dags att sluta med tramset om klorinhandtvätt.

 

År 1861 publicerade Semmelweis sitt huvudverk Etiologi, profylax av barnbäddsfeber. Han skickade det till alla framstående förlossningsläkare och medicinska sällskap utomlands, men den allmänna reaktionen var negativ. Myndigheternas tyngd stod emot hans läror. Han riktade flera öppna brev till medicinprofessorer i andra länder, men utan effekt. Vid en konferens för tyska läkare och naturvetare förkastade de flesta av talarna, däribland patologen Rudolf Virchow ,hans budskap. Åren av kontroverser underminerade gradvis hans hälsa. År 1865 fick han ett sammanbrott och fördes till ett mentalsjukhus (Niederösterreichische Landesirrenanstalt), och 14 dagar senare hittades han död,   efter att bl.a. ha blivit svårt misshandlad av anstaltens vakter samt fått en infektion.   Han blev 47 år.

Långt senare fick Semmelweis all den respekt som han förtjänat genom att hans

forskning och idéer räddat så många liv.

 

Analys

Psykologiska forskningen har noga kartlagt GruppTänk.

 

Princip 1: Vi ser att bevisen är enkla

att ta fram, att hygien hjälper,  men GruppTänket väger mycket tyngre.

Den som har rätt har fel om man går emot eliten och GruppTänket.

 

Princip 2: Äldre läkare och professorer såg de nya tankarna som ett angrepp på deras

prestige.  "2Vi kan inte göra fel".  Därmed blir det viktigare att rädda ansiktet än

att rädda livet på hundratals unga kvinnor.

 

Princip 3: Pressen följer elitens GruppTryck. Genom pressen blev Semmelweis förföljd

och hånad.

 

Princip 4: Vanligt folk förstår ofta faran långt tidigare än expertisen:

"läkarens pest". Snart föredrog kvinnor att föda barn genom barnmorskor

hellre än genom läkare.

 

 

 

Klimatet

Det är enkelt att visa att jordens temperatur forstätter när alla utsläpp är stoppade.

 

Princip 1: Vi ser att bevisen är enkla,  men GruppTänket  som härrör från IPCC

och världens klimatexpertis väger mycket tyngre. Den som har rätt har fel !

(Om inte sant,  ge de matematiska bevisen att temperaturen stannar,

så att alla förstår)

 

Princip 2: Äldre professorer ser de nya tankarna som ett angrepp på deras

prestige.  "Vi kan inte göra fel".  Därmed blir det viktigare att rädda ansiktet än

att rädda livet på miljontals människor som dras ner i bottenlöst elände

när vi systematiskt missar att förstå klimatet.

(Om inte sant,  stå upp och tag initiativ till en öppen, demokratisk diskussion ! )

 

Princip 3: Pressen följer elitens GruppTänk och använder en utvald elit som sanningsvittnen,

rakt emot pressetikens regler. Därför har det under sista 20 åren inte

skrivits någonting om den viktigaste frågan i hela klimatdebatten: Stannar temperaturen?

(Om inte sant,  publicera ! )

 

Princip 4: Vanligt folk förstår ofta faran långt tidigare än expertisen:

Helt i linje med Greta som säger att vårt enda hopp ligger hos folket.

Professorerna har inte gett oss ett enda förslag på hur hela krisen skall lösas.

Man kan inte ens ge en riktig beskrivning av nuvarande situation.

Stannar Temperturen? : Frågan har gått till alla våra klimatprofessorer - ingen

vill svara.  (Om inte sant, svara här ! )

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7476981/