publicera

Klimatet rusar - agerande krävs

 

 

Tre forskare har skrivit en artikel om att nollUtsläpp 2045 är en farlig fälla

och man säger "Tiden för önsketänkande är förbi".

 

En av forskarna klev av den akademiska världen år 2020. Själv har jag utvecklat

mina beräkningsmetoder i industrin utan någon kontakt med den akademiska världen.

 

Man har sista 30 åren kunnat beräkna globala temperaturer från iskärnor. Detta är kanske det

viktigaste genombrottet i hela klimatforskningen. Tacksamheten borde vara enorm

gentemot dessa skickliga forskare - deras jobb har potential att rädda världen.

 

Därmed vet man att klimatkänsligheten på jorden varit i snitt 36 under sista 400,000 åren,

dvs för varje fördubbling av CO2 halten så ökar joderns temperatur 36 C.

Var och en kan kolla detta.  Det är bara att räkna rutor.

 

clip4872

 

Det gick att göra en korrekt prognos 2008-2021 genom följande enkla tanke-modell:

 

Jorden befinner sig i en ugn som just nu vid 420 ppm CO2

har +25C övertemperatur. (se diagram)

 

clip4798

 

NASA's mätningar visar att jorden just nu stiger med 0.035 C /år.

Om alla utsläpp stoppas idag och CO2 halten håller sig konstant

så når jorden  +25 C efter  grovt räknat 25/0.035 =  700 år.

 

En omvälvande tidningsartikel som helt nyligen kom

https://www.theguardian.com/science/2021/jun/17/earth-trapping-heat-study-nasa-noaa

ger avgörande information för att korrigera de svarta punkterna i diagrammet,

 

Artikeln säger att den värme-effekt  som jorden tar emot har fördubblats under 14 år,

motsvarande 30 ppm ökning av CO2. Det innebär att ugnens temperatur fördubblas på 14 år.

Från nuvarande +25 så blir ugnen ungefär +50C  om  bara 14 år.

Vi måste inse att klimatet rusar på ett dramatiskt sätt.

 

Vi kan sätta in denna kunskap i sitt matematiskt exakta sammanhang

och beräkna jordens temperaturutveckling framöver.

De svarta punkterna behöver korrigeras och stiga snabbare för att motsvara NASA's nya uttalande.

 

Vi kan uttrycka hur ugnstemperaturen stiger med ökande CO2 halt

genom ett 4-e gradens polynom.

co2oven(ppm) :=  ap + bp*ppm + cp*ppm^2 + dp*ppm^3 + ep*ppm^4

 

En regressionsanalys ger nedanstående konstanter som gör att kurvan uppfyller

all kunskap från iskärnorna och samtidigt den nya kunskapen från NASA.

 

ap := 471.909671218139000000000000;

bp := -7.368938071612570000000000;

cp := 0.041111235018593800000000;

dp := -0.000098963929768727000000;

ep := 0.88147417256725300*10^(-7);

 

Var och en kan lätt sätta in dessa värden i formeln och kolla hur ugnstemperaturen

fördubblas mellan 400 och 430 ppm och hur kurvan samtidigt stämmer med iskärnor

under sista 400,000 åren.

 

clip4876


 

Atmosfärens CO2-halt kan uttryckas med ett 4-e gradens polynom, där y= year

year2co2(y) :=  na + nb*y + nc*y^2 + nd*y^3 + ne*y^4

 

na := 8.069439677916595*10^5;

nb := -1.777065899098942*10^3;

nc := 1.467451715287991;

nd := -5.383733471268420*10^(-4);

ne := 7.404613067985871*10^(-8);

 

Var och en kan lätt sätta in dessa värden i formeln och kolla hur atmosfärens CO2 halt

sett ut historiskt. En sådan kurvanpassning har också en viss förmåga att se in i framtiden

eftersom de flesta förlopp har en mjuk kontinuitet. Alltså använder vi denna kurva för beräkningarna.

 

clip4877

 

Man kan invända att de stora ansträngningarna med klimatneutralitet 2050 kommer att påverka

atmosfärens CO2-halt. Låt oss hoppas att detta kan inträffa.

Dock finns det flera tunga faktorer som talar emot detta:

 

1.Högst 10% av världens länder kommer kanske att nå nollutsläpp 2050

2.Den ökande temperaturen gör att regnskogarna brinner och hav och mark ger tillbaka CO2

 

Därför används ovanstående CO2 kurva i den fortsatta beräkningen.

 


 

Vi kan nu räkna ut hur årtalen framöver påverkar ungstemperaturen. (y=year)

 

year2oven( y) = co2oven(year2co2(y))

 

 

clip4878

 

 

Värmeöverföringen från ugnen till jorden följer samma matematik

som värmeöverföringen till en sockerkaka i en ugn:

 

Exempel: Jordens temperaturökning mellan år 2000 och 2030 är den gula ytan

dividerat med tidskonstanten (700 år).  Resultatet på jordens temperaturökning

kan sedan jämföras med NASA verkliga kurvor och tidskonstanten kan ytterligare

finjusteras. Detta utgör också ett bevis för att reaktionstiden mellan

ökand CO2 och global temperatur verkligen ligger i storleksordning 700 år.

Detta är fundamentalt för att förstå klimatet och för att utforma en fungerande politik.

 

year_oven_integral_2000_2030

 

 

Nu kan vi skapa en ny funktion y2anomaly(x)  som talar om jordens övertemperatur

vid ett visst årtal x, efter år 2000

 

clip4879

 

 

Detta är den matematiska följden av den viktiga och skrämmane  nyheten från NASA

om att värme-effekten fördubblats på 14 år.

 

 

 

clip4880

 

 

Vid nuvarande global övertemperatur på drygt 1 C har jetströmmen kommit i obalans.

Det ger för första gången någonsin nästan 50C värme i ett typiskt svenskt landskap.

Det räcker tydligen med denna torkeffekt i 4 dagar för att ett helt samhälle (Lytton)

skall utplånas av flammorna.

 

Jorden når +1.5 C år 2027 och bryter därmed ParisAvtalet.

 

Jorden når +2 C år 2034. Prof. James Hansen rapporterar om superstormar som kan flytta

1000 ton tunga klippblock under tideperioden Eemina för 129,000 år sedan.

Då var också globala temperaturavvikelsen +2C

 

Det är omöjligt att säga hur år 2034 kommer att se ut.

Det bästa är att förhindra denna utveckling.  

 

Det ligger inom möjligheternas gräns att göra detta.  

Det kräver dock att man förstår klimatkrisen och lägger fram sanningen.

 

Av denna beräkning ser man att  nuvarande politik med NollUtsläpp 2050

är nästan fullständigt verkninglös.  Detta löser bara < 1% av problemet.

 


 

Det finns två utfall:

 

1.  Ovanstående beräkning är felaktig:

Expertisen ombedes att sätta fingret på felet  och med en lika genomgripane och noggrann

härledning beskriva hur klimatsituationen ser ut,

 

2. Ovanstående beräkning är rätt.

Då måste hela klimatpolitiken ändras inom loppet av veckor.

Sverige kan sedan inta en ledande ställning och se till

att både EU och Glasgow får en radikalt ny inriktning.

Hela denna sommar måste användas för dessa förändringar.  

Vi är i en krigs-liknande situation där semester borde vara otänkbar.

Media måste ta sitt ansvar i denna omställning.