Radiative Forcing

Radiative Forcing

I en prognos där temperaturen ökar framöver så måste den energin komma från

obalansen, den så kallade  "Radiative Forcing".

 

 

clip4671

 

 

Vi räknar ut jordens yta, som en skiva sedd från solen. och multiplicerar med W/m2

Denna effekt värmer i första hand oceanerna.

Där vet man volymen  och man kan  uppskatta mängden

stillastående bottenvatten som inte värms.

 

I kalkylatorn kan man se att Klimatkänslighet=3 (som IPCC hävdar) så måste tidskonstanten RC

vara 25 år för att  IPCC's världsbild skall stämma med NASA.

Båda dessa siffror är   fel.

 

Man kan testa Klimatkänslighet=40 som kräver RC=720 år .  Då uppstår harmoni i det långa

perspektivet (VOSTOK) . Detta är ett tungt vägande argument.

 

Det behövs fler detektiver för att lösa detta. Faktorn med Radiative Forcing är också viktig.

Här är vad climate.gov säger (NOAA The National Oceanic and Atmospheric Administration  USA)

clip4661

Man kan uppskatta och kolla Radiative Forcing en annan väg också:   genom att se hur snabbt jorden värms.

NASA talar faktiskt om hur fort jorden värms och detta är sista 5 åren dTy= 0.032 C / år (=faktum)

Den enda värme som kan värma upp oceanerna är den värme som kommer genom  Radiative Forcing.

Det är den obalans i atmosfären som kommer från växthusgaserna

Det är enl NOAA drygt 2.29 W/m2 och jorden tar alltid upp denna värme dygnet runt. Det blir från solen sett en platt skiva med radie 637 mil

Nu gör vi om allt till m och kg  så ser beräkningen av Radiative Forcing  ut så här:

EarthRadius m = er=  6 371 000

Ocean mass kg = okg=  1 386 000 000 000 000 000 000

Temp Change per year = dTy=0.032

Specific Heat Water J/kg*deg = sHW=4200

cF=okg* dTy*sHW / (pi* er^2 * 365*24*60*60 )  =46  w/m2

 

NOAA  räknar med 2.29 men det behövs 46 w/m2 bara för att värma oceanerna. Sedan behövs ytterligare för att smälta polarisen med nuvarande takt.

Om man gissar att halva oceanen består av bottenvatten som inte tar upp någon värme  så blir cF  23 w/m2

Är cF 2.29 eller 23 w/m2  ????  SMHI kan ta hänsyn till betydligt många fler faktorer och göra en exaktare beräkning efter denna metod.

Om vi antar att 6% av oceanerna är aktiva för att ta upp värme och 94% är isolerade, passiva, då stämmer cF ungefär.

Ingenting skulle ha större betydelse för klimatarbetet än att få korrekta siffror på

 

Radiative Forcing

Klimatkänslighet

RC(år)

Då löser sig hela bilden och då löser sig klimatpolitiken.

Håll i minnet: Forskarna chockade att permafrosten tinat 70 år tidigare än beräknat.

Detta antyder ju  att nuvarande beräkningsgrund är fel.

När skall vi få en sann klimatbild som i sin tur ger sanna innovationer ?

Allt handlar om exakt matematik, kunskap och kreativitet.

Till skolor, universitet eller klimatintresserade som vill titta på detta.

Var med och lös dessa frågeställningar !

 

 

sunset2

 

 

 

Det finns en  version av kalkylatorn som har ytterligare en flik: Radiative

Den beräknar Climate Forcing w/m2 baserat på den projekterade temperaturändringen

per år. Denna visar att negativ Climate Forcing måste vara uppnådd redan 2025

om parisavtalet skall respekteras.  Denna kalkylator kopplar ihop varje tänkbar

klimatpolitik med de exakta konsekvenserna av politiken. Ett unikt verktyg för total överblick.

 

 

 

Frågan är bara hur stor del av oceanen som kan anses vara aktiv med att ta upp värme och hur stor del

som är isolerad från jordens långsiktiga uppvärmning.  

 

 

Här är en experimentell kalkylator

 

Den är som default inställd på klimatkänslighet=36

Då behöver CO2 ppm minska med 8 ppm/år för att klara parisavtalet.

Den är inställd på att 6% av oceanerna är aktiva för att ta upp värme

och 94% är isolerade och passiva.

 

clip4706

 

 

 

Vi kan se hur snabbt Climate Forcing måste falla , med början 2025 för att parisavtalet skall respekteras.

Det behövs  granskning av dessa experimentella resultat eftersom den experimentella kalkylatorn kan innehålla fel. Efter eventuella korrigeringar så krävs politiskt agerande.

 

Hur skall vi kunna uppnå så radikalt agerande redan 2025 ????

Vi måste klämma in 50 års utveckling mellan 2020 och 2025

 

Denna diskussion är precis påbörjad  och behöver nog stora korrigeringar.